Actueel: hoe beleven medewerkers hun werksituatie?

In deze tijd waarin veel mensen thuiswerken of hun werk op een andere manier moeten uitvoeren dan voorheen vragen veel werkgevers zich af hoe het echt gaat met hun mensen. Hoe staat het met hun betrokkenheid, met hun energieniveau? En voor medewerkers zelf is het ook goed om regelmatig te onderzoeken hoe tevreden ze nog zijn met hun werk.

Eelloo heeft een module ontwikkeld, de werkbelevingsvragenlijst. Met deze vragenlijst geef je medewerkers inzicht over hoe zij het werk en de werkomgeving – i.e. de cultuur binnen de organisatie –beleven. Zit iemand vol energie of ervaart iemand juist veel werkdruk? Hoeveel ruimte ervaart iemand om het werk naar eigen behoefte in te richten? Is iemand nog betrokken, of is er sprake van intentie tot vertrek?

Na het afronden van de vragenlijst krijgen medewerkers een persoonlijke rapportage terug en zien daardoor zelf hoe ze ervoor staan in hun werk. De rapportage geeft antwoord op de volgende vijf vragen:

• Hoe tevreden ben je met je werk?
• Hoe voel je je in het algemeen?
• Wat vraagt energie?
• Hoe ga je met energievreters om?
• Hoe betrokken ben je bij je organisatie?

Klik hier voor een voorbeeld rapportage.

Een mooie aanvullende service is dat we op basis van de ingevulde vragenlijsten een geanonimiseerde analyse kunnen doen en hierdoor op organisatieniveau inzicht wordt gecreëerd in de algemene werkbeleving van medewerkers. Dit levert mooie informatie op aan welke knoppen je kunt draaien om als werkgever de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers te vergroten.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze vragenlijst of
over eelloo? Neem contact op met Inge van Nispen via support@eelloo.nl of (088) 1004777.

Scroll naar boven