wendbaarheid

Agility - Wat brengt jou verder?

Iedereen heeft zijn of haar unieke manier van leren en omgaan met nieuwe situaties. Agility, of leer- en verandervermogen wordt steeds belangrijker door de snelle veranderingen waarmee iedere organisatie te maken heeft. Het is dus interessant om te weten hoe het met de agility van jouw kandidaat gesteld is. Eelloo helpt je hierbij.

Omgaan met veranderingen

De vragenlijst 'Omgaan met veranderingen' laat zien hoe wendbaar medewerkers of kandidaten zijn en geeft praktische tips hoe deze wendbaarheid te vergroten. De wendbaarheid van medewerkers is zowel essentieel voor het carrièresucces van de medewerkers zelf als het succes en voortbestaan van de organisatie. Een essentiële vragenlijst bij innovatieve manieren van organiseren.

In de vragenlijst is een agility-rapportage beschikbaar. Klik hier voor een voorbeeldrapportage. Het rapport geeft inzicht in 7 aspecten van agility. De zeven gemeten aspecten zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar agility, onder andere op het werk van De Meuse, Dai & Hallenbeck (2010). Per aspect wordt de kracht en de valkuil van de kandidaat beschreven. Daarnaast worden tips gegeven om agility te versterken.

Hierboven vind je een voorbeeld van de rangorde van de scores op de 7 gemeten agility-onderwerpen. De sterkste staat bovenaan en de minst sterke onderaan.

Agility - wat is dat?

Medewerkers die succesvol zijn in een onzekere en turbulente wereld beschikken over de vaardigheid met verandering om te gaan en hiervan te leren. Ze zijn in staat om zichzelf aan te passen. Ze ontwikkelen zichzelf op een manier die bij hen past en die goed is afgestemd op hun omgeving. Dit wordt wendbaarheid of (learning) agility genoemd. Mensen met een sterke agility zijn flexibel, aanpassingsgericht en veelzijdig. Ze zijn continu op zoek naar nieuwe uitdagingen, zoeken actief naar feedback van anderen, doen aan zelfreflectie en bedenken hoe ze zichzelf kunnen ontwikkelen.

Mensen met agility zijn niet bang om fouten te maken. En als het fout gaat, zorgen ze ervoor dat de fout wordt hersteld. Ze zijn op hun best in ingewikkelde, onvoorspelbare en onduidelijke situaties. Ze zijn in staat om mensen en situaties in hun omgeving te peilen en zich aan anderen aan te passen.

Leren en veranderen kan emotioneel en onaangenaam zijn. Het vereist dat je iets in je gedrag verandert en ermee kunt omgaan dat je fouten maakt. Degenen die het best met dergelijke omstandigheden kunnen omgaan, zijn onafhankelijk, initiatiefrijk, innovatief en zelfverzekerd. Ze beseffen dat veranderen een voorwaarde is om je verder te brengen.

Meer willen weten?

Bel Inge op

088-100 47 77

Scroll to top