Analytics en infographics uit groepsdata

Inzicht in data is een cruciale factor om selectietrajecten te finetunen en waardevolle selectiecriteria te bepalen. Blijken de aannames die worden gedaan aan het begin van een traject valide te zijn? Wat valt op aan kandidaten die vervroegd uitstromen? Zijn er kenmerken te onderscheiden die bepalend zijn of een kandidaat langer in dienst blijft? Enzovoort.

Groepsinformatie verzameld

Voor een antwoord op dergelijke vragen heeft analytics en infographics ontwikkeld. Groepsinformatie die is verzameld met de eelloo-tools, wordt grafisch weergegeven in een interactief PDF-document. Met verschillende tabs en afzonderlijk te openen grafieken kan worden genavigeerd door resultaten (van bijvoorbeeld de Big Five of Capaciteiten), groepsverschillen, kandidaat populaties en opvallende kenmerken.

Zo kan inzicht worden verkregen in de belangrijkste kenmerken van de aangenomen groep kandidaten. Maar ook in de belangrijkste kenmerken van de groep die bijvoorbeeld na vier maanden nog in dienst is en de groep die voortijdig is uitgestroomd. Verschillen daartussen kunnen een belangrijke indicatie vormen voor het aanpassen van selectiecriteria.

Wil je weten hoe het werkt? We vertellen je er graag meer over.