analytics infographics R markdown

Analytics en infographics uit groepsdata

Inzicht in data is een cruciale factor om selectietrajecten te finetunen en waardevolle selectiecriteria te bepalen. Blijken de aannames die worden gedaan aan het begin van een traject valide te zijn? Wat valt op aan kandidaten die vervroegd uitstromen? Zijn er kenmerken te onderscheiden die bepalend zijn of een kandidaat langer in dienst blijft? Enzovoort.

Groepsinformatie verzameld

Voor een antwoord op dergelijke vragen heeft eelloo analytics en infographics ontwikkeld. Groepsinformatie die is verzameld met de eelloo-tools wordt grafisch weergegeven in een interactief PDF-document. Met verschillende tabs en afzonderlijk te openen grafieken kan worden genavigeerd door resultaten (van bijvoorbeeld de Big Five of Capaciteiten), groepsverschillen, kandidaat populaties en opvallende kenmerken. Dit interactieve PDF bestand kan worden gekoppeld aan de portal van de klant zodat op elk moment een rapportage kan worden gedraaid.

Zo kan inzicht worden verkregen in de belangrijkste kenmerken van de aangenomen groep kandidaten. Maar ook in de belangrijkste kenmerken van de groep die bijvoorbeeld na vier maanden nog in dienst is en de groep die voortijdig is uitgestroomd. Verschillen daartussen kunnen een belangrijke indicatie vormen voor het aanpassen van selectiecriteria.

De nieuwste ontwikkelingen

Onze onderzoeker Jelle Geertsma is de ontwerper van de analytics en infographics. Zijn ruime ervaring met R  en R markdown zorgt ervoor dat de nieuwste ontwikkelingen in het vormgeven en presenteren van data wordt meegenomen in de rapportages. Eelloo wordt zelfs als voorbeeld aangehaald in het nieuwste boek over R markdown.

R is een open source softwarepakket (en programmeertaal) dat veel wordt toegepast in zowel de academische wereld als in het bedrijfsleven voor (statistische) data-analyses  en datavisualisatie. R markdown is een zogenoemd R package dat gebruikt wordt om de output van analyses (tabellen, grafieken, berekeningen) rechtstreeks vanuit R in bijvoorbeeld een pdf-rapport te zetten. Eelloo heeft het mogelijk gemaakt om R markdown vanuit de applicatie aan te roepen voor het genereren van met name infographics.

Voor vele klanten hebben we al rapportages gemaakt voor bijvoorbeeld selecties, teamanalyses, duurzame inzetbaarheid of portalgebruik.

Wil je weten hoe het werkt en welke analytics we kunnen maken? We vertellen je er graag meer over.

Meer weten?

Bel Jaap Jan op

088-100 47 77

Scroll to top