AVG/GDPR

Recruitment en omgaan met AVG/GDPR

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, internationaal ook wel GDPR genoemd) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt hiermee. Deze nieuwe wet betekent een uitbreiding van de privacyrechten en legt meer verantwoordelijkheden neer bij organisaties. Eelloo krijgt veel vragen over dit onderwerp van klanten. Bijvoorbeeld wat het effect is van deze nieuwe wetgeving op organisaties die persoonsdossiers verwerken voor selectie, ontwikkeling, loopbaan, outplacement en mobiliteit. Een andere vraag die we krijgen is hoe organisaties zich hierop kunnen voorbereiden en hoe eelloo zelf omgaat met deze wetgeving.

AVG/GDPR - download onze whitepaper

Eelloo is al jaren ISO27001 gecertificeerd. Dat betekent dat onze gegevens zodanig beschermd en beheerd zijn, dat ze alleen gebruikt kunnen worden voor de afgesproken doeleinden. Wij hebben hiervoor veel digitale oplossingen opgezet, zoals geautomatiseerde toestemmingsflow en beschermde online presentaties van resultaten. Door deze maatregelen is ons platform al helemaal klaar voor de AVG. Wil je meer weten? Eelloo heeft een white paper over de AVG geschreven. Hierin staan alle stappen uitgelegd die je kunt zetten als organisatie, om te checken of je al voldoet aan de eisen van deze nieuwe wetgeving. Voor meer vragen kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen!

Meer willen weten?

Bel Ellen op

088-100 47 77

1 thought on “Recruitment en omgaan met AVG/GDPR

  1. […] onszelf belangrijk, maar ook voor onze klanten en onze gebruikers. De focus op de mens vanuit de AVG (die sinds mei van kracht is geworden) onderschrijven we daarom ook ten volle. Door de externe ISO […]

Comments are closed.

Scroll to top