ongekend talent

Voorbereiden op een onbekende toekomst, eelloo helpt met een praktische aanpak

De wereld van werk verandert. Hoe kan een mens zich voorbereiden op een toekomst die je nog niet kent? Dit geldt voor de arbeidsmarkt maar ook voor werk binnen organisaties. Dit vraagt van werknemers meer dan alleen het vermogen om zich aan te passen aan de veranderingen die dit met zich mee brengt. Het vraagt van mensen om zich voor te bereiden op situaties die eigenlijk niet gekend zijn. Vaak houden mensen bij onzekerheid vast aan vertrouwde gewoontes en patronen. Wat maakt dat mensen in beweging komen of zich juist vastklampen aan het vertrouwde? Hoe kunnen mensen zelf in tijden van verandering meer de regie nemen over hun loopbaan?

Voorwaarden voor beweging

Even naar de theorie. Werken in nieuwe omstandigheden kost energie en brengt onzekerheid met zich mee. Er zijn drie belangrijke voorwaarden voor het ontstaan van proactief gedrag (Parker, Bindl & Strauss, 2010).

A. Het moet relevant zijn, wat levert het op?
B. Het moet mogelijk zijn, zijn de juiste middelen, kennis en inzichten aanwezig?
C. Er moet energie, enthousiasme en inzet zijn.

A. Relevantie: Wat levert het op?

Er moet voor mensen een duidelijke reden zijn om in actie te komen. Wil jij gewoon lekker aan het werk blijven zoals je dat nu ook doet of wil je op zoek naar een nieuwe uitdaging kunnen redenen zijn die (bijna) iedereen wel herkent.

Stap 1. Waar sta ik? Inzicht met behulp van het APQ-programma

Om in beweging te komen is het goed om realistisch beeld te hebben van de huidige positie op de arbeidsmarkt. Wat zijn de mogelijkheden? Door breed te kijken met het APQ-programma krijgt een mens inzicht in zijn huidige mogelijkheden. De gebruiker krijgt een duidelijk beeld van relevantie en noodzaak om in beweging te komen. Het APQ-programma geeft een compleet overzicht van hoe een werkend mens er nu voorstaan en wat zij concreet kunnen doen om hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit helpt bij het opstellen van persoonlijke doelen.

Stap 2. Mijn verhaal

Als een mens weet hoe hij er voor staat is het zinvol om te kijken wat je echt wilt. Waar ligt het hart. Vanuit waar je nu staat (het inzicht dat verkregen wordt vanuit het APQ-programma) kijken naar waar je hart ligt, naar wat je graag wilt. Weten wat je in de toekomst wilt (dromen over de toekomst) maakt het aantrekkelijker om tot actie over te gaan. Het programma ‘Mijn Verhaal‘ helpt je hiermee. Als een mens zicht bewust is van de kloof tussen hun huidige situatie en de ideale situatie is het makkelijker om gerichter zoeken naar een passende volgende stap op de arbeidsmarkt. De plannen waar maken in de praktijk.

Wanneer de toegevoegde waarde van beweging duidelijk is, is het vervolgens van belang dat men over de juiste mogelijkheden beschikt om tot actie over te gaan. Dat start bij inzicht in jezelf en de omgeving. Mensen die inzicht hebben in waar ze goed in zijn en wat er op de arbeidsmarkt te koop is, zijn ze in staat om stappen te zetten.

Stap 3. Mijn talent en ambitie, inzicht krijgen met behulp van programma Oriëntatie

Het is van belang dat medewerkers een duidelijk profiel samenstellen van hun talenten en ambities. Vragen zoals: ‘Wie ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? kunnen de medewerker helpen. Eelloo helpt mensen om dit inzicht te krijgen met het Programma Oriëntatie. Uit onderzoek blijkt dat inzicht in talent en ambities leidt tot pro actief loopbaangedrag. Gedrag dat nodig is om het bovenbeschreven plan (stap 2) te realiseren.

Stap 4. Mijn plek op de arbeidsmarkt

Voor mensen die breed op de arbeidsmarkt willen kijken naar hun mogelijkheden of zich gericht willen voorbereiden op de hun toekomst in de wereld van werk heeft eelloo de Arbeidsmarktverkenner ontwikkeld. Niet een vacaturebank maar unieke zoekmachine die niet alleen op harde criteria (zoals opleiding, sector of aantal uur werken) zoekt. Bijzonder is dat vacatures en beroepen niet alleen gezocht kunnen worden op harde criteria, maar ook op soft skills. Zoals persoonlijkheid, drijfveren, competenties, kennis en werkzaamheden. Vanuit de huidige functie (of interessante functies) worden beroepen met dezelfde competenties, kennis en vaardigheden getoond. Zo ontstaat inzicht in alternatieve mogelijkheden in andere sectoren. De Arbeidsmarktverkenner geeft toegang tot alle vacatures en beroepen van Nederland en biedt een zeer innovatieve match tussen het profiel van de medewerker en zowel beroepen als actuele vacatures. Uit onderzoek komt naar voren dat de Arbeidsmarktverkenner proactief loopbaangedrag stimuleert.

Met alle verzamelde informatie over jezelf, de ontwikkelmogelijkheden en de arbeidsmarkt, is een laatste stap nodig om met voldoende enthousiasme aan de slag te gaan: een concreet plan om tot actie over te gaan.

Stap 5. Mijn acties

Volgens de Goal Setting theorie (Locke & Latham, 1990) wordt de kans dat mensen daadwerkelijk actie ondernemen vele malen groter wanneer men duidelijke doelen stelt. Doelen voorspellen inzet en inzet voorspelt resultaat. Deze doelen wordt concreet doordat medewerkers deze formuleren in bijvoorbeeld hun portfolio en dit bespreekbaar maken met hun manager en/of collega’s.

Meer lezen?

Lees dit artikel: Publicatie onderzoek stimuleren van duurzame inzetbaarheid

Scroll naar boven