competenties

Competenties de deur uit! Let’s talk about talent.

De ontwikkeling van competentiemanagement kent haar oorsprong in de jaren ’90 van de vorige eeuw. De grondslagen van dit strategisch HR beleid zijn gebaseerd op de maakbare organisatie, gelijkheid van mensen en vooral ook het beheersbare organiseerproces. Herkenbare begrippen zijn: vaste functiehuizen, beoordelingscycli, strategische personeelsplanningen en competentiewoordenboeken. Allemaal zaken die uitgaan van de maakbaarheidsgedachte. Beoordelingsgesprekken richten zich in deze methode op functieprofielen en het ontwikkelen van competenties die minder goed uit de verf komen. Waar blijft de mens met al zijn talenten in dit verhaal?

Talentenmanagement

De ontwikkeling van talentmanagement kent haar oorsprong in de jaren ‘0o  van deze eeuw en is ontstaan vanuit de positieve psychologie. Dit is een stroming binnen de psychologie die zich primair bezighoudt met de wetenschappelijke studie van het optimaal laten functioneren van mensen. Waar gaan we bij Talentmanagement vanuit? Om te beginnen is het prettig om uit te gaan van een tweetal basis ideeën:

Wat is Talent, en heeft iedereen het?

Talent is de aanleg om iets goed te kunnen en in mijn optiek is dat bij iedereen aanwezig! De vraag is alleen of Talent de ruimte krijgt om zich te laten zien en ontwikkelen.

Talentontwikkeling gaat uit van hele andere grondslagen dan competentiemanagement

In tegenstelling tot competentiemanagement  waarbij een medewerker iets moet leren waar hij niet goed in is, worden mensen bij Talentmanagement gestimuleerd om door te groeien op gebieden die van nature goed passen. Wanneer je mensen werk op laat pakken waar ze goed in zijn en energie van krijgen, benut je alle talenten, kennis en kunde en  creëer je betrokken- en tevredenheid op de werkvloer!

Waarom is aandacht voor Talent ontwikkeling belangrijk?

Wendbaarheid van organisaties wordt steeds belangrijker
Ontwikkelingsvermogen en persoonlijk leiderschap maakt mensen duurzaam inzetbaar
Focus op sterke punten zorgt voor mensen die beter presteren en gemotiveerd zijn

Zowel bij in-, door-, als uitstroom hoort Talent een centrale rol te krijgen. Kleine en grote organisaties geven tegenwoordig handen en voeten aan Talentontwikkeling. Bij eelloo experimenteren we zelf ook met slimmer organiseren, met groot succes. Werknemers krijgen de ruimte om initiatief te nemen op terreinen die goed passen, we geven elkaar feedback op Krachtvelden en wat er goed gaat en verdelen het werk dusdanig dat iedereen doet waar hij vrolijk van wordt. Zo leveren we bij eelloo een bijdrage vanuit oorspronkelijk talent wat blije, gemotiveerde medewerkers oplevert, die samen zorgen voor het succes van het bedrijf.

Webinar competenties de deur uit

Bij eelloo geloven we dus in het centraal zetten van Talent in plaats van Competenties. We willen weten waar iemand zijn krachten liggen en deze koppelen aan werk, in plaats van mensen in functie-hokjes duwen. Maar qat levert het werken vanuit Talent op? En waarom blijven we soms toch terugvallen op Competenties?

Antwoord op deze vragen kun je vinden in onze webinar ‘competenties de deur uit‘.

Wij zijn nieuwsgierig…

Vanuit Talent Experts zijn we benieuwd wat er in jullie werkomgeving allemaal gebeurt op het gebied van Talent Ontwikkeling. Daarom hebben we op het NOLOC NOLOC Loopbaancongres van 2016 het volgende gevraagd aan een aantal bezoekers:

“Wat is jouw talent, en hoe zie je dit terug in je werk?”

Nieuwsgierig?

Wil je weten hoe je achter jouw talent komt? Wij hebben online tools om daar achter te komen.

Scroll naar boven