Congres Duurzame Inzetbaarheid en Hybride Werken

Anna van der Horst & Inge van Nispen van eelloo geven een appendix keynote tijdens het PW congres van 15 t/m 17 juni. Meld je snel aan.

Appendix keynote:

De playground: het stimuleren van proactief loopbaangedrag en werken vanuit talent in een hybride organisatie

  • Hoe stimuleer je proactief gedrag en koppel je werk aan talent?
  • Hoe zorg je er voor verbinding en ontwikkeling in een hybride organisatie?
  • De playground: concrete tools en werkvormen die bijdragen aan een leercultuur

Ben je op zoek naar een manier van organiseren, die enerzijds ruimte biedt voor mensen en hun ontwikkeling, en anderzijds voor optimale flexibiliteit zorgt in een hybride setting? Ontdek een aantal belangrijke ontwerp principes en spelregels van een mensgericht organisatieproces, waardoor leren vanzelfsprekend wordt. Eelloo deelt graag haar kennis en ervaring over hoe organisaties medewerkers kunnen stimuleren om zich te ontwikkelen en initiatief te nemen in werk en loopbaan. In het afgelopen jaar hebben we kunnen ontdekken welke spelregels extra van belang zijn bij het werken op afstand. Wat draagt in een hybride setting bij aan duurzame inzetbaarheid, hoe blijven mensen toch leren en actief nadenken over hun toekomst, hoe zorg je ervoor dat mensen samen blijven werken aan de optimale inzet van hun talenten?
We tonen in deze sessie de ingrediënten van een succesvolle leercultuur en hoe je het werk zo kan organiseren dat het uitdaagt tot ontwikkeling.

Meer weten?

Neem dan contact op met Anna en/of Inge via support@eelloo.nl of via 088 1004777. 

Scroll naar boven