Positieve COTAN-beoordeling MCS (Management Competence Scan) van Quamas

Quamas, de testauteur van de MCS, presenteert met gepaste trots de uitslag van de beoordeling door de COTAN! De afgelopen jaren hebben Margriet Heemstra en Nicolien Dellensen (Quamas), ondersteund door onderzoekers van eelloo, veel tijd en energie besteed aan onderzoek en voordracht van de MCS bij de COTAN. De MCS is geen reguliere test, maar een managementsimulatie, gebaseerd op een in-basket-test. De MCS is de enige managementsimulatie die recent door de COTAN is beoordeeld.

Margriet Heemstra: “Bijzonder tevreden zijn we dat de COTAN zeer te spreken is over de uitgangspunten van de testconstructie, de kwaliteit van het testmateriaal en de kwaliteit van de handleiding. Maar het meest belangrijk achten wij dat de COTAN de MCS als een betrouwbaar testinstrument aanmerkt.”

“De meest significante score op de test, de Algemene managementeffectiviteit wordt door de COTAN als goed beoordeeld voor ontwikkeldoeleinden voor opleidingsniveau Midden (.90) en Hoog (.89). Voor selectiedoeleinden wordt de betrouwbaarheid voor normgroep Midden als goed en voor normgroep Hoog als voldoende beoordeeld. Ook de afzonderlijke managementcompetenties Probleemanalyse, Oordeelsvorming, Delegeren, Prioriteren en Plannen en organiseren voldoen voor zowel selectie- als ontwikkeldoeleinden voor beide groepen.”

"Wij zijn erg blij met deze eerste beoordeling van de COTAN die nog voldoende aanknopingspunten biedt om verder onderzoek te doen. Van het allereerste ontwerp voor een management in-basket tot de sophisticated en innovatieve MCS van nu, is een interessante reis geweest die wij samen met onze gebruikers graag willen continueren!"

Meer informatie

Meer weten over de MCS en het inzetten ervan?
Bel dan met Jozien Silvester. Zij vertelt je graag meer hierover.
Bel 088-1004777

Scroll naar boven