ontwikkelingen

Ontwikkelingen HR in 2018 in 1 overzicht

De ontwikkelingen waar in 2017 over werd gepraat krijgen in 2018 steeds concreter vorm. Dat betekent voor de rol van HR en recruitment uitdagingen, maar zeker ook kansen. We zetten de belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje.

Digitalisering en robotisering

De opmars van technologie kent geen grenzen. Het gebruik van algoritmes wint snel terrein. Artificial Intelligence / Watson krijgt het komende jaar verder voet aan de grond in recruitmentland. Chatbots kunnen pre-selecties faciliteren waardoor de recruiter zich meer op persoonlijke en cultuuraspecten kan focussen. Via algoritmes worden doelgroepen geïdentificeerd die zich lenen voor omscholing naar beroepen die schaarste kennen. En HR-analytics bieden onmisbare inzichten voor bijvoorbeeld strategische personeelsplanning.

Duurzame inzetbaarheid

Het benutten van al het aanwezige talent en alle kwaliteiten wordt een voorwaarde voor organisaties om wendbaar te blijven. Er wordt steeds minder vanuit vastomlijnde functies gedacht en meer op projectmatige en op teambasis gewerkt. Roulatie, blijven leren en ontwikkelen worden de norm voor duurzaam inzetbare medewerkers. Voor HR ligt een rol in het creëren van een cultuur die dat toelaat. Voor recruitment betekent het dat de cultuurfit de boventoon gaat voeren en dat alle kwaliteiten, talenten en eigenschappen van kandidaten, voor nu en de toekomst, inzichtelijk worden.

Strategische personeelsplanning

Wendbaarheid, teams, projecten, rollen i.p.v. functies, het zijn allemaal zaken die invloed hebben op in-, door- en uitstroom. Inzicht in het personeelsbestand is dan ook essentieel om te weten wie, welke rol in de organisatie kan spelen. En wat dat betekent voor recruitment en opleiden. In de huidige tijd gaat dat inzicht verder dan opleiding, ervaring, functie en leeftijd van medewerkers. Inzicht in persoonlijkheid, talent, drijfveren, kwaliteiten en eigenschappen is minstens zo belangrijk.

Employer branding en journeys

De boodschap, manier van organiseren en werken en de communicatie daarover wordt voor organisaties steeds belangrijker. Wil je een rol spelen in de slag om talent, dan moet je je employer branding als organisatie serieus nemen. Om mensen aan te trekken, maar ook om ze te behouden. Employer branding wordt dan ook steeds meer geïntegreerd in HRM.

Candidate journeys en employee journeys bij selectie en ontwikkeling worden interessanter, efficiënter, effectiever en leuker. Dat begint met doel, snelheid en toon van communicatie, maar gaat verder. Zo kunnen kandidaten tijdens selectietrajecten via informatie, filmpjes, persoonlijke boodschappen enz. kennismaken met het bedrijf. En dat kan de keuze van een kandidaat sterk beïnvloeden.

Transformatie HR cyclus

De klassieke HR cyclus van plannings-, voortgangs-, en beoordelingsgesprek maakt steeds vaker plaats voor continue feedback en 360⁰ feedback. Hierdoor ontstaat voortdurende aandacht voor leren en verbeteren. Digitale tools faciliteren daarbij. Voor arbeidsbemiddelaars ligt hier een kans om de relatie met kandidaten te intensiveren en een gelijkwaardige en duurzame driehoeksverhouding tussen bemiddelaar, uitzendkracht en opdrachtgever te creëren.

Al met al lijkt de rol van HR en recruitment steeds inhoudelijker te worden. Gefaciliteerd door technologie wordt de rol van HR een meer strategische en analytische rol. Voor recruitment verschuift de focus van de functie als uitgangspunt naar de kandidaat als uitgangspunt en worden cultuuraspecten en softe criteria de handvatten om mee te werken.

Meer willen weten?

Bel Ellen op

088-100 47 77

Scroll to top