Vraag nu een demo aan
Open post
Keuzewijzer

Keuzewijzer

De Keuzewijzer

In iemands loopbaan valt er zoveel te bevragen, zoveel te ontdekken, zoveel te bepalen: hoe maken jouw medewerkers daarin hun keuzes?

De Keuzewijzer is een interactief platform: al je aanbod voor (loopbaan)ontwikkeling breng je hier op één plaats samen. Dat gebeurt via vier thema’s:

Keuzewijzer kansen

Thema kansen

Keuzewijzer talenten

Thema talenten

Keuzewijzer betekenis

Thema betekenis

Keuzewijzer uitdagingen

Thema uitdagingen

Ieder thema is gekoppeld aan persona’s met elk een eigen (loopbaan)vraag. De medewerker onderzoekt met welke vraag hij aan de slag wil gaan en welk aanbod passend is.

De Keuzewijzer biedt:

 • Leidraad voor (loopbaan)vragen
 • Al je (loopbaan) aanbod in één platform
 • Herkenning bij medewerkers door persona’s

Peter Overdijk, Vice President Cabin Crew Management KLM:

Een handige en interactieve keuzewijzer helpt de medewerker om met zijn vraag het juiste aanbod te vinden. Zo wordt stapsgewijs een completer beeld gegeven van wie iemand is, wat iemand wil en wat iemand kan in het werk. De medewerker kan zelf bepalen wanneer hij wat wil gaan doen. Op die manier kunnen medewerkers tijdig en bewust loopbaankeuzes maken.

Benieuwd naar de Keuzewijzer?

 

Nieuwsgierig?

Ik vertel je graag meer over de Keuzewijzer.

Neem contact op met Sara:
s.bakker@eelloo.nl
(06) 16 8 17 500

Open post

Het Nieuwe Mobiliteits Portal

Het Nieuwe Mobiliteits Portal

Bied maatwerk aan mensen, met overzicht voor adviseur en opdrachtgever.

Over Het Nieuwe Mobiliteits Portal

Als mobiliteitsbureau onderscheid je je door maatwerk te bieden aan mensen. Wat iemand nodig heeft om nieuw werk te vinden is zeer persoonlijk. Ondertussen maak je vaak vaste afspraken met opdrachtgevers. Het Nieuwe Mobiliteits Portal ondersteunt je bij de intake, het plan van aanpak, het inhoudelijke traject, activiteitenregistratie en rapportage richting opdrachtgevers. Dit geeft ruimte voor maatwerk, zodat mensen met hulp van jou hun persoonlijke verhaal kunnen optekenen. Om vanuit daar te ontdekken wat voor hen werkt en nieuw werk te vinden dat betekenis geeft.

 • Mobiliteitstrajecten volledig ondersteund
 • Bewezen technologie: jaarlijks 10.000+ trajecten
 • Optimale beveiliging & ISO27001

Werkwijze

Het Nieuwe Mobiliteits Portal kent een flexibele basisinrichting, waarmee laagdrempelig kan worden gestart. Enkele specifieke onderdelen van je bureau worden aangebracht, zoals de huisstijl, Informatie (video) om mensen te verwelkomen en mailteksten. Vervolgens kun je aan de slag met onder meer het aanmaken en beheren van accounts, opstellen en laten goedkeuren van een plan van aanpak, inhoudelijke programma’s opstellen, vastleggen van acties en genereren van managementinformatie. Met behulp van beheer-programma’s kun je eenvoudig templates voor veel voorkomende trajecten aanmaken. Het platform helpt je met het versturen van reminders, het bijhouden van statussen en vrijgeven van programma-onderdelen.

Het Mobiliteitstraject kan volledig transparant worden ingericht. Als adviseur help je mensen een onderbouwd verhaal te maken over hun unieke talent. Samen gebruiken jullie dat als basis om tot nieuw werk te komen dat betekenis geeft.

Kiezen voor het eelloo-platform is een toekomstbestendige keuze. Vanuit de flexibele basis kun je het volledig op maat laten inrichten en ook koppelen aan andere systemen, zodat de administratieve druk nog meer wordt verminderd.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Jaap Jan om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Interesses

Interesses

Welke werkzaamheden en branches passen bij iemands verhaal?

Over de Interessevragenlijsten

Van welke werkzaamheden krijg ik de meeste energie? In welke branche vind ik werk dat het meest aansluit bij mijn wensen? Met de interessevragenlijsten Werkgebieden & Werksoorten geef je antwoord op dergelijke vragen. Ook is er een directe online koppeling met de Arbeidsmarktverkenner mogelijk. Hiermee kun jij mensen ondersteunen hun verhaal uit te diepen voor vragen rond loopbaanoriëntatie, mobiliteit, ontwikkeling, re-integratie en employability.

 • Aansluiting op actuele vacature- en beroepenzoeker
 • Bewezen technologie: jaarlijks 5.000+ trajecten
 • Optimale beveiliging & ISO27001

Werkwijze

Met Werksoorten onderzoek je het type werk waarin iemand interesse heeft om te werken. Wat voor taken vindt hij of zij leuk en welke minder? Werkgebieden geeft je inzicht in de branches waarin iemand interesse heeft. De rapportages geven een Holland persoonsprofiel en voorbeeldberoepen. Ook kun je de uitkomsten koppelen aan de Arbeidsmarktverkenner om te matchen met actuele vacatures en beroepen.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Rollen

Rollen

Geef mensen inzicht in de rol die zij in de samenwerking met collega’s van nature vervullen.

Over rollen

Rollen geeft je inzicht in de werkstijl die bij mensen past in de samenwerking met anderen en welke juist niet. De vragenlijst is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke modellen en sluit aan bij meer flexibele manieren van organiseren. Zo kun je op een goede manier teams samenstellen en een goede match maken met de kwaliteiten van mensen en het werk dat er ligt.

 • Inzicht in eigen voorkeursrol
 • Stel het beste team samen
 • Bestaande teams verbeteren

Werkwijze

Met Rollen breng je 9 rollen in kaart. Bij elke rol wordt een beschrijving gegeven en kan worden aangegeven of een rol past (3), enigszins past (2) of juist niet kenmerkend is (1). Het resultaat van de test is een beschrijving van de twee best passende rollen. Daarbij wordt aangegeven welke werkzaamheden goed bij deze rollen passen, waar tegen aan kan worden gelopen en wat de minst passende rollen zijn. De vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Met de resultaten heb je een goede basis voor het verdiepen en versterken van de manier waarop mensen effectief zijn in de samenwerking en zo goed mogelijk tot hun recht komen.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Learning agility (Omgaan met veranderingen)

Learning agility (Omgaan met veranderingen)

Met Learning Agility krijg je inzicht in hoe wendbaar mensen zijn.

Over Learning Agility

Learning agility (Omgaan met verandering) is ontwikkeld op basis van internationaal onderzoek naar employability. De vragenlijst onderzoekt alle aspecten voor veranderingsgericht werken. Daarmee bied je praktische handvatten voor mensen in hun werk. De vragenlijst geeft je inzicht in employability-gedrag en input voor mobiliteitsgesprekken. Dat maakt dit een krachtig instrument voor employability, mobiliteit en re-integratie.

 • Wetenschappelijk onderbouwd
 • Succesvol veranderen
 • Praktische handvatten

Werkwijze

Iedereen wordt, zowel in werk als privéleven, voortdurend geconfronteerd met veranderingen. Sommige mensen vinden dat vervelend, anderen kun je geen groter plezier doen. Zelfkennis op dit gebied helpt goed om te gaan met veranderingen. In 10 minuten weet je in welke mate mensen beschikken over wendbaarheid. Je krijgt inzicht in 7 aspecten: Zelfreflectie, Optimisme, Geloof in eigen kunnen, Openstaan voor anderen, Openstaan voor veranderingen, Gevoel van controle en Leren. Het rapport biedt inzicht in de wendbaarheid, mogelijke valkuilen en geeft je ook praktische tips hoe hier mee om te gaan.

De wendbaarheid van mensen is zowel essentieel voor het carrièresucces zelf, maar ook voor het succes en voortbestaan van je organisatie. Een essentiële vragenlijst dus bij nieuwe manieren van organiseren, zoals agile werken en RH-organiseren.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid

Met Persoonlijkheid krijg je inzicht in het basisprofiel van mensen. Essentieel bij selectie, ontwikkeling, loopbaan oriëntatie en talent management.

Over Persoonlijkheid

Persoonlijkheid is ontwikkeld op basis van de Big Five theorie, verfijnd met het AB5C-model van Hofstee, en heeft een zeer positieve beoordeling door de onafhankelijke COTAN. Met Persoonlijkheid van eelloo zet je één van de meest gebruikte vragenlijsten in Nederland in. De vragenlijst is gebaseerd op data van ca 250.000 afnames. Persoonlijkheid vormt het hart van het psychologisch profiel van mensen; dat wat ze echt karakteriseert. Daarmee is Persoonlijkheid een onmisbaar instrument bij het organiseren rondom het talent van mensen.

 • Goede COTAN beoordeling
 • Verschillende rapportages mogelijk
 • Toepasbaar op alle niveau's

Werkwijze

Met Persoonlijkheid beschik je in 20 minuten over een compleet persoonlijkheidsprofiel van een kandidaat of medewerker. Zo kun je gemakkelijk bepalen of hij succesvol zal functioneren in een functie, rol en/of team. Er zijn twee versies beschikbaar; een genormeerde versie en een ipsatieve versie.

Bij de genormeerde versie kun je kiezen uit verschillende rapportagevormen; een talentenrapport, competentierapport, managementrollen-rapport en een rapport met persoonlijkheidseigenschappen. Er zijn twee normen beschikbaar; selectie en niet-selectie.

De andere versie is ipsatief, wat betekent dat er steeds twee stellingen worden gegeven en de meest passende moet worden gekozen. Hieruit komt een rangorde van eigenschappen naar voren. Bij deze vragenlijst hoort een rapportage waarin wordt ingegaan op talenten.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post
Keuzewijzer

Drijfveren

Drijfveren

Met Drijfveren krijg je direct inzicht in werkwaarden en motivatoren.

Over Drijfveren

Drijfveren zijn behoeftes die aanzetten tot actie. Het is belangrijk dat je mensen stil laat staan bij wat hen motiveert in het werk. Drijfveren is gebaseerd op de theorie van McClelland. Met Drijfveren koppel je wat belangrijk is voor mensen aan het werk en de werkomgeving die bij mensen past. Zo werk je aan een RH-organisatie.

 • Goede COTAN beoordeling
 • Inzicht in passende werkcultuur
 • Verdiept je talentprofiel

Werkwijze

Het afnemen van Drijfveren vraagt ongeveer 15 minuten. In het rapport worden vervolgens de sterkste en minst sterke drijfveren beschreven. Er zijn twee versies beschikbaar: genormeerd en ipsatief. Voor de genormeerde vragenlijst zijn de normen selectie en ontwikkel beschikbaar. Op basis van de rapportage kun je een match maken met passend werk en in welke cultuur iemand het best tot zijn recht komt.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Vaardigheden

Vaardigheden

Eenvoudig en snel inzicht in basisvaardigheden.

Over de vaardigheden tests

Van het uitvoeren van werkzaamheden waar je eigenlijk niet zo goed in bent wordt niemand blij. En dat geldt helemaal als die werkzaamheden dagelijks in je kerntaken terugkomen. Zijn er essentiële vaardigheden die voor werk van belang zijn, dan is het heel zinvol om vooraf te weten of iemand daar mee uit de voeten kan. De vaardigheden tests van eelloo bieden snel en op eenvoudige wijze inzicht

 • Inzicht in specifieke vaardigheden
 • Korte afnametijden
 • Praktisch toepasbaar in diverse settings

Werkwijze

De vaardigheden tests meten specifieke vaardigheden. De tests kunnen individueel of in combinatie met andere tests worden gebruikt. Een combinatie met bijvoorbeeld persoonlijkheid en capaciteiten geeft een goed beeld van wat iemand kan en welke eigenschappen hem kenmerken. Daarmee is bijvoorbeeld beter te bepalen in welk soort werk of organisatie iemand kan floreren en welke talenten echt bij iemand passen.

Taalvaardigheid Engels of Frans

Heeft iemand voldoende kennis van de taal en kan hij deze kennis toepassen? Op welk niveau beheerst iemand de taal?

Spelling en grammatica

Vervoegt iemand werkwoorden op de goede manier? Maakt hij correcte zinsconstructies en kent hij de spellingregels?

Begrijpend lezen

Beschikt iemand over een basale schriftelijke kennis van de Nederlandse taal? Is iemand in staat om eenvoudige in het Nederlands geschreven instructies op te volgen?

Nauwkeurigheid

Kan iemand administratieve taken, zoals ordenen, sorteren, coderen en controleren snel en correct uitvoeren? Blijft hij bij tijdsdruk efficiënt werken?

Typevaardigheid

Kan iemand foutloos typen? Wat is het aantal aanslagen per minuut?

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Programma Ondernemerschap

Programma Ondernemerschap

Past ondernemen in iemands verhaal?

Over Programma Ondernemerschap

In toenemende mate krijg je de vraag om mensen te helpen hun ondernemerschap vorm te geven. Met het Programma Ondernemerschap geef je iemand inzicht in de vraag of ondernemerschap een goede optie is. Mensen krijgen zicht op hun kwaliteiten en beperkingen als ondernemer en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Wat maakt iemand een ondernemer?

Programma Ondernemerschap is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke- en marktinzichten en is opgebouwd uit onze beste instrumenten. Met het programma ondersteun je niet alleen potentiële ondernemers, maar ook ondernemers die al begonnen zijn en willen reflecteren op hun ondernemerschap. Hiermee vergroot je duurzame inzetbaarheid. Ondernemers worden wendbaarder en aantrekkelijker wanneer je ze proactief kunt helpen met het vergroten van hun employability.

 • Uniek inzicht in kwaliteiten ondernemerschap
 • Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
 • Resultaat is een online ondernemers pitch

Werkwijze

Programma Ondernemerschap is opgebouwd uit de beste instrumenten van eelloo. In zeven concrete stappen krijg je zicht op het unieke talent en toegevoegde waarde als ondernemer en de punten waar nog aandacht voor moet zijn. Het resultaat van het programma is een krachtige online ondernemerspitch, die kan worden gedeeld met anderen.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Annick om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Themasite: Wat werkt voor jou?

Themasite: Wat werkt voor jou?

Activeer mensen mensen binnen je organisaties om aan de slag te gaan met hun verhaal, verdiepingsvragen of specifieke inhoudelijke programma’s.

Over Themasite: Wat werkt voor jou?

Met een Themasite van eelloo communiceer je het doel van online programma’s voor bewustwording, activering, verleiding en verdieping. We bieden templates aan die gemakkelijk aan te passen zijn qua toon, content en thema. Zo stimuleer je mensen aan de slag te gaan. Deze Themasites passen bijvoorbeeld goed bij programma’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid, loopbaan en ontwikkeling.  

 • Prikkelt en verleidt
 • Verhalen van mensen
 • Krachtige communicatie

Werkwijze

Samen met jou stelt eelloo het doel van de Themasite op. In co-productie bepalen we de content en functionaliteit. Een interviewer en fotograaf kunnen bijvoorbeeld voor de eerste 10 medewerkers hun levensverhaal opstellen en voorzien van een professionele foto. Naast de verhalen van collega’s zijn er op de Themasite prikkelende reflectievragen en oefeningen te vinden. In het ePortfolio kunnen medewerkers aan de slag met de programma’s die passen bij de doelstelling van de campagne of het thema. Omdat we met templates werken zijn de inspanning en kosten relatief beperkt.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Werkbeleving

Werkbeleving

Geef mensen inzicht in hoe zij hun werk beleven.

Over Werkbeleving

De meeste mensen functioneren het best en beleven de meeste plezier aan hun werk wanneer er evenwicht is tussen de eisen die aan hen gesteld worden en hun belastbaarheid. Met Werkbeleving maak je inzichtelijk welke aspecten energie en vitaliteit geven of juist vragen van mensen. Daarmee geef je belangrijke input voor hun verhaal en mogelijkheden. Met Werkbeleving ondersteun je de bewustwording van mensen en versterk je hun duurzame inzetbaarheid.

 • Vitale medewerkers
 • Meer werkplezier
 • Maakt werk van duurzame inzetbaarheid

Werkwijze

Met Werkbeleving geef je individuele medewerkers inzicht over hoe zij het werk en de werkomgeving – i.e. de cultuur binnen de organisatie –beleven. Zit iemand vol energie of ervaart iemand juist veel werkdruk? Hoeveel ruimte ervaart iemand om het werk naar eigen behoefte in te richten? Is iemand nog betrokken, of is er sprake van intentie tot vertrek?

Met de vragenlijst en het bespreken van de rapportage geef je iemand de mogelijkheid om
op basis van wat voor hem echt belangrijk is in het werk te kiezen voor zijn huidige baan, (nieuwe) werkzaamheden of een nieuwe loopbaanstap. Op deze manier versterk je zelfredzaamheid en werkplezier.

De rapportage geeft je antwoord op de volgende vijf vragen:

• Hoe tevreden ben je met je werk?
• Hoe voel je je in het algemeen?
• Wat vraagt energie?
• Hoe ga je met energievreters om?
• Hoe betrokken ben je bij je organisatie?

Met hulp van analytics kan eelloo de verzamelde data voor je op verschillende niveaus analyseren en kun je belangrijke conclusies trekken voor teams, afdelingen en de organisatie. Dit geeft je direct input voor beleid en het opzetten van passende programma’s.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Zingeving

Zingeving

Maak mensen bewust van hun betekenis in het werk en hoe zij die kunnen vergroten.

Over Zingeving

Mensen die betekenis ervaren in hun werk zijn meer gemotiveerd, kunnen hun talenten goed benutten, voelen zich persoonlijk verbonden met wat ze doen en zijn sterk verbonden met de organisatie. Dat is cruciaal binnen een RH-organisatie.

 • Betrokken medewerkers
 • Loopbaankompas
 • Werkplezier

Werkwijze

Met Zingeving meet je de 7 kenmerken van zingevend werk en de 2 kenmerken van zingevend leiderschap. Daarmee geef je inzicht in hoeverre mensen hun werk en werkomgeving als betekenisvol ervaren. Dat geeft duidelijkheid en houvast bij het verhogen van werkplezier.

Aan de hand van de rapportage geef je terug waar een lage score vandaan komt en wat men kan doen om daar verandering in te brengen. Met hulp van analytics kan eelloo jou inzicht geven in de scorepatronen van verschillende groepen. Hierdoor weet je wat je kan doen om als werkgever nog meer betekenis te creëren.

De vragenlijst kun je toepassen bij zowel medewerkers als leidinggevenden en is ook beschikbaar in het Engels (Meaningful work). De vragenlijst is ontwikkeld naar de laatste wetenschappelijke inzichten, in samenwerking met experts van Academia Aemstel.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Posts navigation

1 2
Scroll to top