Vraag nu een demo aan
Bericht openen
Keuzewijzer

Keuzewijzer

De Keuzewijzer

In iemands loopbaan valt er zoveel te bevragen, zoveel te ontdekken, zoveel te bepalen: hoe maken jouw medewerkers daarin hun keuzes?

Hoe worden medewerkers zich bewust van hun eigen loopbaansituatie en vraag? Zonder startvraag, doel of inzicht in hun huidige situatie bestaat het risico dat medewerkers ongericht of niet aan de slag gaan met hun loopbaan. In de keuzewijzer lezen medewerkers de loopbaansituaties en startvragen van anderen (persona’s) en welke acties de persona’s hebben ondernomen. Op deze manier verkennen medewerkers het beschikbare aanbod, worden ze op ideeën gebracht en kiezen ze hun vraag.

De Keuzewijzer biedt:

 • Leidraad voor (loopbaan) vragen
 • Al je (loopbaan) aanbod in één platform
 • Herkenning bij medewerkers door persona's

Werkwijze

De Keuzewijzer bestaat uit vier thema’s. Ieder thema is gekoppeld aan persona’s met elk een eigen (loopbaan)vraag. De medewerker onderzoekt met welke vraag hij aan de slag wil gaan en welk aanbod passend is. Via de keuzewijzer vindt de medewerker het aanbod dat bij hem past.

Peter Overdijk, Vice President Cabin Crew Management KLM:

Een handige en interactieve keuzewijzer helpt de medewerker om met zijn vraag het juiste aanbod te vinden. Zo wordt stapsgewijs een completer beeld gegeven van wie iemand is, wat iemand wil en wat iemand kan in het werk. De medewerker kan zelf bepalen wanneer hij wat wil gaan doen. Op die manier kunnen medewerkers tijdig en bewust loopbaankeuzes maken.

Nieuwsgierig?

Ik vertel je graag meer over de Keuzewijzer.

Neem contact op met Sara:
s.bakker@eelloo.nl
(06) 16 8 17 500

Bericht openen

Het Nieuwe Mobiliteits Portal

Het Nieuwe Mobiliteits Portal

Bied maatwerk aan mensen, met overzicht voor adviseur en opdrachtgever.

Over Het Nieuwe Mobiliteits Portal

Als mobiliteitsbureau onderscheid je je door maatwerk te bieden aan mensen. Wat iemand nodig heeft om nieuw werk te vinden is zeer persoonlijk. Ondertussen maak je vaak vaste afspraken met opdrachtgevers. Het Nieuwe Mobiliteits Portal ondersteunt je bij de intake, het plan van aanpak, het inhoudelijke traject, activiteitenregistratie en rapportage richting opdrachtgevers. Dit geeft ruimte voor maatwerk, zodat mensen met hulp van jou hun persoonlijke verhaal kunnen optekenen. Om vanuit daar te ontdekken wat voor hen werkt en nieuw werk te vinden dat betekenis geeft.

 • Mobiliteitstrajecten volledig ondersteund
 • Bewezen technologie: jaarlijks 10.000+ trajecten
 • Optimale beveiliging & ISO27001

Werkwijze

Het Nieuwe Mobiliteits Portal kent een flexibele basisinrichting, waarmee laagdrempelig kan worden gestart. Enkele specifieke onderdelen van je bureau worden aangebracht, zoals de huisstijl, Informatie (video) om mensen te verwelkomen en mailteksten. Vervolgens kun je aan de slag met onder meer het aanmaken en beheren van accounts, opstellen en laten goedkeuren van een plan van aanpak, inhoudelijke programma’s opstellen, vastleggen van acties en genereren van managementinformatie. Met behulp van beheer-programma’s kun je eenvoudig templates voor veel voorkomende trajecten aanmaken. Het platform helpt je met het versturen van reminders, het bijhouden van statussen en vrijgeven van programma-onderdelen.

Het Mobiliteitstraject kan volledig transparant worden ingericht. Als adviseur help je mensen een onderbouwd verhaal te maken over hun unieke talent. Samen gebruiken jullie dat als basis om tot nieuw werk te komen dat betekenis geeft.

Kiezen voor het eelloo-platform is een toekomstbestendige keuze. Vanuit de flexibele basis kun je het volledig op maat laten inrichten en ook koppelen aan andere systemen, zodat de administratieve druk nog meer wordt verminderd.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Jaap Jan om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Bericht openen

Interesses

Interesses

Welke werkzaamheden en branches passen bij iemands verhaal?

Over de Interessevragenlijsten

Van welke werkzaamheden krijg ik de meeste energie? In welke branche vind ik werk dat het meest aansluit bij mijn wensen? Met de interessevragenlijsten Werkgebieden & Werksoorten geef je antwoord op dergelijke vragen. Ook is er een directe online koppeling met de Arbeidsmarktverkenner mogelijk. Hiermee kun jij mensen ondersteunen hun verhaal uit te diepen voor vragen rond loopbaanoriëntatie, mobiliteit, ontwikkeling, re-integratie en employability.

 • Aansluiting op actuele vacature- en beroepenzoeker
 • Bewezen technologie: jaarlijks 5.000+ trajecten
 • Optimale beveiliging & ISO27001

Werkwijze

Met Werksoorten onderzoek je het type werk waarin iemand interesse heeft om te werken. Wat voor taken vindt hij of zij leuk en welke minder? Werkgebieden geeft je inzicht in de branches waarin iemand interesse heeft. De rapportages geven een Holland persoonsprofiel en voorbeeldberoepen. Ook kun je de uitkomsten koppelen aan de Arbeidsmarktverkenner om te matchen met actuele vacatures en beroepen.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Bericht openen

Rollen

Rollen

Geef mensen inzicht in de rol die zij in de samenwerking met collega’s van nature vervullen.

Over rollen

Rollen geeft je inzicht in de werkstijl die bij mensen past in de samenwerking met anderen en welke juist niet. De vragenlijst is gebaseerd op verschillende wetenschappelijke modellen en sluit aan bij meer flexibele manieren van organiseren. Zo kun je op een goede manier teams samenstellen en een goede match maken met de kwaliteiten van mensen en het werk dat er ligt.

 • Inzicht in eigen voorkeursrol
 • Stel het beste team samen
 • Bestaande teams verbeteren

Werkwijze

Met Rollen breng je 9 rollen in kaart. Bij elke rol wordt een beschrijving gegeven en kan worden aangegeven of een rol past (3), enigszins past (2) of juist niet kenmerkend is (1). Het resultaat van de test is een beschrijving van de twee best passende rollen. Daarbij wordt aangegeven welke werkzaamheden goed bij deze rollen passen, waar tegen aan kan worden gelopen en wat de minst passende rollen zijn. De vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Met de resultaten heb je een goede basis voor het verdiepen en versterken van de manier waarop mensen effectief zijn in de samenwerking en zo goed mogelijk tot hun recht komen.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Bericht openen

Learning agility (Omgaan met veranderingen)

Learning agility (Omgaan met veranderingen)

Met Learning Agility krijg je inzicht in hoe wendbaar mensen zijn.

Over Learning Agility

Learning agility (Omgaan met verandering) is ontwikkeld op basis van internationaal onderzoek naar employability. De vragenlijst onderzoekt alle aspecten voor veranderingsgericht werken. Daarmee bied je praktische handvatten voor mensen in hun werk. De vragenlijst geeft je inzicht in employability-gedrag en input voor mobiliteitsgesprekken. Dat maakt dit een krachtig instrument voor employability, mobiliteit en re-integratie.

 • Wetenschappelijk onderbouwd
 • Succesvol veranderen
 • Praktische handvatten

Werkwijze

Iedereen wordt, zowel in werk als privéleven, voortdurend geconfronteerd met veranderingen. Sommige mensen vinden dat vervelend, anderen kun je geen groter plezier doen. Zelfkennis op dit gebied helpt goed om te gaan met veranderingen. In 10 minuten weet je in welke mate mensen beschikken over wendbaarheid. Je krijgt inzicht in 7 aspecten: Zelfreflectie, Optimisme, Geloof in eigen kunnen, Openstaan voor anderen, Openstaan voor veranderingen, Gevoel van controle en Leren. Het rapport biedt inzicht in de wendbaarheid, mogelijke valkuilen en geeft je ook praktische tips hoe hier mee om te gaan.

De wendbaarheid van mensen is zowel essentieel voor het carrièresucces zelf, maar ook voor het succes en voortbestaan van je organisatie. Een essentiële vragenlijst dus bij nieuwe manieren van organiseren, zoals agile werken en RH-organiseren.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Bericht openen

Persoonlijkheid

Persoonlijkheid

Met Persoonlijkheid krijg je inzicht in het basisprofiel van mensen. Essentieel bij selectie, ontwikkeling, loopbaan oriëntatie en talent management.

Over Persoonlijkheid

Persoonlijkheid is ontwikkeld op basis van de Big Five theorie, verfijnd met het AB5C-model van Hofstee, en heeft een zeer positieve beoordeling door de onafhankelijke COTAN. Met Persoonlijkheid van eelloo zet je één van de meest gebruikte vragenlijsten in Nederland in. De vragenlijst is gebaseerd op data van ca 250.000 afnames. Persoonlijkheid vormt het hart van het psychologisch profiel van mensen; dat wat ze echt karakteriseert. Daarmee is Persoonlijkheid een onmisbaar instrument bij het organiseren rondom het talent van mensen.

 • Goede COTAN beoordeling
 • Verschillende rapportages mogelijk
 • Toepasbaar op alle niveau's

Werkwijze

Met Persoonlijkheid beschik je in 20 minuten over een compleet persoonlijkheidsprofiel van een kandidaat of medewerker. Zo kun je gemakkelijk bepalen of hij succesvol zal functioneren in een functie, rol en/of team. Er zijn twee versies beschikbaar; een genormeerde versie en een ipsatieve versie.

Bij de genormeerde versie kun je kiezen uit verschillende rapportagevormen; een talentenrapport, competentierapport, managementrollen-rapport en een rapport met persoonlijkheidseigenschappen. Er zijn twee normen beschikbaar; selectie en niet-selectie.

De andere versie is ipsatief, wat betekent dat er steeds twee stellingen worden gegeven en de meest passende moet worden gekozen. Hieruit komt een rangorde van eigenschappen naar voren. Bij deze vragenlijst hoort een rapportage waarin wordt ingegaan op talenten.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Bericht openen
Keuzewijzer

Drijfveren

Drijfveren

Met Drijfveren krijg je direct inzicht in werkwaarden en motivatoren.

Over Drijfveren

Drijfveren zijn behoeftes die aanzetten tot actie. Het is belangrijk dat je mensen stil laat staan bij wat hen motiveert in het werk. Drijfveren is gebaseerd op de theorie van McClelland. Met Drijfveren koppel je wat belangrijk is voor mensen aan het werk en de werkomgeving die bij mensen past. Zo werk je aan een RH-organisatie.

 • Goede COTAN beoordeling
 • Inzicht in passende werkcultuur
 • Verdiept je talentprofiel

Werkwijze

Het afnemen van Drijfveren vraagt ongeveer 15 minuten. In het rapport worden vervolgens de sterkste en minst sterke drijfveren beschreven. Er zijn twee versies beschikbaar: genormeerd en ipsatief. Voor de genormeerde vragenlijst zijn de normen selectie en ontwikkel beschikbaar. Op basis van de rapportage kun je een match maken met passend werk en in welke cultuur iemand het best tot zijn recht komt.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Bericht openen

Programma Ondernemerschap

Programma Ondernemerschap

Past ondernemen in iemands verhaal?

Over Programma Ondernemerschap

In toenemende mate krijg je de vraag om mensen te helpen hun ondernemerschap vorm te geven. Met het Programma Ondernemerschap geef je iemand inzicht in de vraag of ondernemerschap een goede optie is. Mensen krijgen zicht op hun kwaliteiten en beperkingen als ondernemer en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Wat maakt iemand een ondernemer?

Programma Ondernemerschap is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke- en marktinzichten en is opgebouwd uit onze beste instrumenten. Met het programma ondersteun je niet alleen potentiële ondernemers, maar ook ondernemers die al begonnen zijn en willen reflecteren op hun ondernemerschap. Hiermee vergroot je duurzame inzetbaarheid. Ondernemers worden wendbaarder en aantrekkelijker wanneer je ze proactief kunt helpen met het vergroten van hun employability.

 • Uniek inzicht in kwaliteiten ondernemerschap
 • Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek
 • Resultaat is een online ondernemers pitch

Werkwijze

Programma Ondernemerschap is opgebouwd uit de beste instrumenten van eelloo. In zeven concrete stappen krijg je zicht op het unieke talent en toegevoegde waarde als ondernemer en de punten waar nog aandacht voor moet zijn. Het resultaat van het programma is een krachtige online ondernemerspitch, die kan worden gedeeld met anderen.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Annick om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Bericht openen

Werkbeleving

Werkbeleving

Geef mensen inzicht in hoe zij hun werk beleven.

Over Werkbeleving

De meeste mensen functioneren het best en beleven de meeste plezier aan hun werk wanneer er evenwicht is tussen de eisen die aan hen gesteld worden en hun belastbaarheid. Met Werkbeleving maak je inzichtelijk welke aspecten energie en vitaliteit geven of juist vragen van mensen. Daarmee geef je belangrijke input voor hun verhaal en mogelijkheden. Met Werkbeleving ondersteun je de bewustwording van mensen en versterk je hun duurzame inzetbaarheid.

 • Vitale medewerkers
 • Meer werkplezier
 • Maakt werk van duurzame inzetbaarheid

Werkwijze

Met Werkbeleving geef je individuele medewerkers inzicht over hoe zij het werk en de werkomgeving – i.e. de cultuur binnen de organisatie –beleven. Zit iemand vol energie of ervaart iemand juist veel werkdruk? Hoeveel ruimte ervaart iemand om het werk naar eigen behoefte in te richten? Is iemand nog betrokken, of is er sprake van intentie tot vertrek?

Met de vragenlijst en het bespreken van de rapportage geef je iemand de mogelijkheid om
op basis van wat voor hem echt belangrijk is in het werk te kiezen voor zijn huidige baan, (nieuwe) werkzaamheden of een nieuwe loopbaanstap. Op deze manier versterk je zelfredzaamheid en werkplezier.

De rapportage geeft je antwoord op de volgende vijf vragen:

• Hoe tevreden ben je met je werk?
• Hoe voel je je in het algemeen?
• Wat vraagt energie?
• Hoe ga je met energievreters om?
• Hoe betrokken ben je bij je organisatie?

Met hulp van analytics kan eelloo de verzamelde data voor je op verschillende niveaus analyseren en kun je belangrijke conclusies trekken voor teams, afdelingen en de organisatie. Dit geeft je direct input voor beleid en het opzetten van passende programma’s.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Bericht openen

Zingeving

Zingeving

Maak mensen bewust van hun betekenis in het werk en hoe zij die kunnen vergroten.

Over Zingeving

Mensen die betekenis ervaren in hun werk zijn meer gemotiveerd, kunnen hun talenten goed benutten, voelen zich persoonlijk verbonden met wat ze doen en zijn sterk verbonden met de organisatie. Dat is cruciaal binnen een RH-organisatie.

 • Betrokken medewerkers
 • Loopbaankompas
 • Werkplezier

Werkwijze

Met Zingeving meet je de 7 kenmerken van zingevend werk en de 2 kenmerken van zingevend leiderschap. Daarmee geef je inzicht in hoeverre mensen hun werk en werkomgeving als betekenisvol ervaren. Dat geeft duidelijkheid en houvast bij het verhogen van werkplezier.

Aan de hand van de rapportage geef je terug waar een lage score vandaan komt en wat men kan doen om daar verandering in te brengen. Met hulp van analytics kan eelloo jou inzicht geven in de scorepatronen van verschillende groepen. Hierdoor weet je wat je kan doen om als werkgever nog meer betekenis te creëren.

De vragenlijst kun je toepassen bij zowel medewerkers als leidinggevenden en is ook beschikbaar in het Engels (Meaningful work). De vragenlijst is ontwikkeld naar de laatste wetenschappelijke inzichten, in samenwerking met experts van Academia Aemstel.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Bericht openen

Teamprofielen

Teamprofielen

Stel steeds het meest optimale team samen voor een optimale waarde en betekenis.

Over Teamprofielen

Teams zijn de motor van elke organisatie. Daarom is het van groot belang hoe je teams samenstelt en welk team welke opdracht aanneemt. Met Teamprofiel krijg je in een oogopslag inzicht in de groepskenmerken. Zo kun je goed de link leggen tussen de waarden, talenten en kenmerken van de groep en de opdrachten en opgaven die er binnen de organisatie zijn. Ook is het van belang dat het team zelf deze inzichten kent, deelt en bespreekt. Zo geef je agile werken een boost!

 • Teamfit
 • Zicht op talenten & ambities
 • Taakverdeling nieuwe stijl

Werkwijze

Met Teamprofiel geef je op unieke wijze inzicht in de samenstelling van het team. Je zet de talenten, big five, kracht, werkzaamheden (Ik ben goed in…/ Ik word blij van…) en werk- en denkniveau op een rij. Met verschillende tabs en afzonderlijk te openen grafieken kan je navigeren door resultaten (van bijvoorbeeld de Big Five of Capaciteiten), groepsverschillen, talent pools en opvallende kenmerken. Daarnaast heb je inzicht in alle verhalen van de teamleden.

Met al deze inzichten maak je krachtige teams, die passen bij elkaar en hun opdracht. Zo geef je binnen je organisatie mensen de kans geïnspireerd en effectief met elkaar samen te werken.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Marieke om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Bericht openen

Programma Oriëntatie

Programma Oriëntatie

Helpt mensen werk te vinden dat past bij hun verhaal en talenten.

Over Programma Oriëntatie

Mensen helpen werk te vinden dat betekenis geeft. Met het Programma Oriëntatie versterk je jouw unieke dienstverlening met de nieuwste technologie en wetenschappelijke inzichten op het gebied van proactief loopbaangedrag. Programma Oriëntatie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en is opgebouwd uit onze beste instrumenten. Dit programma zet je zinvol in bij mobiliteitstrajecten, maar ook bij loopbaanvragen en het versterken van de duurzame inzetbaarheid van mensen.

 • De kandidaat empowered
 • Sterke opbouw
 • Optimaal gefaciliteerd

Werkwijze

In zeven concrete stappen krijgt iemand niet alleen zicht op zijn verhaal en unieke toegevoegde waarde, maar verkent hij ook actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Het resultaat is een praktisch actieplan en krachtige online pitch dat iemand helpt bij zijn volgende loopbaanstap binnen zijn team, organisatie of op de arbeidsmarkt. Het Programma Oriëntatie bestaat uit de volgende zeven stappen:

Doelen stellen – Vertrekpunt, Omgaan met verandering en APQ-test.
Sta stil bij jezelf – Talent, drijfveren, Interesses, werkzaamheden
Jouw profiel – Reflectie op unieke toegevoegde waarde en profiel opstellen
De arbeidsmarkt – Intersectorale beroepen en actuele vacatures in de Arbeidsmarktverkenner
Actieplan – Wat heb je nodig en wat zijn je acties.
Presenteer jezelf – Aanvullen online persoonlijke pagina tot pitch
Tips en evaluatie – Praktisch informatie om te solliciteren

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Marieke om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Berichtnavigatie

1 2
Scroll naar boven