Vraag nu een demo aan
Open post

Programma Mijn Leiderschap

Programma Mijn Leiderschap

Mijn Leiderschap geeft antwoord op de vraag ‘Hoe kan ik als leidinggevende vanuit mijn leiderschapstalent het team laten groeien’.

Over Mijn Leiderschap

Mijn Leiderschap helpt leidinggevenden om erachter te komen waar zij echt goed in zijn, wat hun unieke leiderschapskwaliteiten zijn, wat voor hen van waarde is en hoe zij als leidinggevende met hun team prachtige resultaten kunnen behalen. Goed weten wie je bent en wat er bij je past, helpt leidinggevenden hun rol effectiever in te vullen en die context te kiezen die bij hun stijl past. Met meer werkenergie en resultaten tot gevolg.

Centraal staat de teamopdracht en de eigen rol hierin
Zicht op persoonlijke waarden en leiderschapstalent
Persoonlijk ontwikkelingsplan

Werkwijze

Het resultaat van Mijn leiderschap is een persoonlijke online presentatie, die men gemakkelijk met collega’s of de eigen leidinggevende kan delen voor een goed gesprek over werk en toekomst. In stappen maakt de leidinggevende zijn of haar presentatie compleet.

 1. Teamopdracht: Wat wil je samen met je team bereiken en waar zijn jullie verantwoordelijk voor? En wat heb jij nodig?
 2. Talenten: Hoe kun je optimaal gebruik maken van jouw talent? Met de Talentenscan krijg je een beeld van jouw talenten en sterke leiderschapsrollen.
 3. Succesverhalen en helden: Op welke resultaten ben je trots? Welke andere leiders zijn voor jou inspirerend? Krijg zicht op wat jij belangrijk vindt in je werk en voor je team.
 4. Kracht als leidinggevende: Vraag feedback aan medewerkers, collega’s, klanten en je eigen leidinggevende. Krijg zicht op wat zij in jou waarderen.
 5. Ontwikkelplan: Reflecteer op de uitkomsten van de opdrachten, trek conclusies en stel je ontwikkeldoelen op.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint Dozel om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Talenten

Talenten

Met Talenten krijg je inzicht in het talentprofiel van mensen. De basis voor unieke prestaties, energie en werkplezier. Je kunt Talenten inzetten in individuele trajecten en in teamsessies.

Talent, motivatie en werkplezier

Talent kan op allerlei vlakken liggen. Vaak denken mensen aan talent in sport, muziek, kunst of dans. Maar wij bekijken talent vanuit de context van werk. Onze definitie: een talent is een natuurlijk vermogen om iets goed te doen. Talenten horen bij de persoon. Benutten mensen hun talent? Dan werken ze effectiever en wordt het werk leuker. Inzicht in talenten is de eerste stap naar meer motivatie en werkplezier!

Ontwikkeld vanuit de Positieve Psychologie
Basis voor inclusief talentmanagement
Geeft zicht op het (verborgen) potentieel van mensen

Wat levert het talentprofiel op?

Voor de persoon: trots, meer zelfvertrouwen, houvast bij het verbinden aan werk of baan, leven lang ontwikkelen.
Voor het team: optimale werkverdeling, betere samenwerking, mooiere resultaten, op elkaar bouwen, meer impact.
Voor organisaties: diversiteit, gunstige concurrentiepositie, onderdeel strategische personeelsplanning.

Achtergrond en werkwijze

Talenten is ontwikkeld met de Big Five theorie en verfijnd met het AB5C-model van Hofstee. Het is zeer positief beoordeeld door de onafhankelijke COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland).

Met de onderliggende vragenlijst Persoonlijkheid beschikken kandidaten of medewerkers in 20 minuten over een compleet talentprofiel. In het rapport vind je – naast de Big Five – onder andere een top 3 van talenten. Je krijgt uitleg over hoe je optimaal gebruikmaakt van de talenten.

Naast de talentvragenlijst bieden we ook een talentprogramma aan: Mijn Kracht. Hierin onderzoeken mensen hun talenten met opdrachten en vragenlijsten. Ze maken een ontwikkelplan om hun talenten te versterken.

 

Wil je meer weten over Talenten

neem dan contact op met Marieke en/of Nina . Zij vertellen je hier graag meer over.

Bel 088-1004777
Of mail talentexperts@eelloo.nl

Open post

Programma Mijn poster

Programma Mijn poster

Kijken naar de kern van iemands verhaal.

Over Mijn poster

Mijn poster geeft in een paar stappen kernachtig weer wat iemand doet, waar iemand goed in is en wat hem energie geeft in het werk. Kortom, waar iemands waarde en motivatie ligt. Een eigentijdse manier voor mensen om te laten zien wat ze in huis hebben. Mijn poster is in te zetten voor diverse doeleinden. Denk aan een teamactiviteit om elkaars talenten te leren kennen, een online smoelenboek voor op de company website, een pop-up store voor een loopbaanmarkt of voor een unieke wijze van presenteren van kandidaten in matchingstrajecten.

 • Menselijke trots
 • Uniek en eigentijds
 • Online en printbaar

Werkwijze

Mijn poster bestaat uit een paar simpele stappen. Direct na afloop is de poster online beschikbaar in pdf en kan de poster worden geprint, tot in A2 formaat.
Het programma is online goed te doorlopen voor individuen. Het maken van Mijn poster wordt leuker en makkelijker met wat extra hulp. Bijvoorbeeld van een fotograaf voor een mooie portretfoto. Of iemand die met korte gesprekjes de mensen helpt bij het invullen van de poster.

Wat zit er in mijn poster?

 1. Een goede foto. Een mooie poster is niets zonder een goede foto. Hier wordt de foto geupload.
 2. Jouw rolbeschrijving. De persoon vertelt welke rol hij of zij heeft of het liefst pakt. Op de poster komen een zelfbedachte functienaam die recht doet aan wat iemand dagelijks doet en drie #, die weergeven welke talenten of expertises de persoon waardevol maken.
 3. Jouw quote. Hier formuleert iemand zijn persoonlijke quote waaruit blijkt wat hem of haar de meeste energie geeft in het werk. Waar zit iemands motivatie?

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Inge om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Themasite: Wat werkt voor jou?

Themasite: Wat werkt voor jou?

Activeer mensen mensen binnen je organisaties om aan de slag te gaan met hun verhaal, verdiepingsvragen of specifieke inhoudelijke programma’s.

Over Themasite: Wat werkt voor jou?

Met een Themasite van eelloo communiceer je het doel van online programma’s voor bewustwording, activering, verleiding en verdieping. We bieden templates aan die gemakkelijk aan te passen zijn qua toon, content en thema. Zo stimuleer je mensen aan de slag te gaan. Deze Themasites passen bijvoorbeeld goed bij programma’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid, loopbaan en ontwikkeling.  

 • Prikkelt en verleidt
 • Verhalen van mensen
 • Krachtige communicatie

Werkwijze

Samen met jou stelt eelloo het doel van de Themasite op. In co-productie bepalen we de content en functionaliteit. Een interviewer en fotograaf kunnen bijvoorbeeld voor de eerste 10 medewerkers hun levensverhaal opstellen en voorzien van een professionele foto. Naast de verhalen van collega’s zijn er op de Themasite prikkelende reflectievragen en oefeningen te vinden. In het ePortfolio kunnen medewerkers aan de slag met de programma’s die passen bij de doelstelling van de campagne of het thema. Omdat we met templates werken zijn de inspanning en kosten relatief beperkt.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Programma Mijn impact

Impact: de alternatieve HR cyclus

Geef mensen eigenaarschap over werk, resultaat, ontwikkeling en inzetbaarheid.

Over Mijn impact

Het programma Mijn impact geeft invulling aan performance management nieuwe stijl. Geen van bovenaf opgelegde doelen, ellenlange competentielijsten en eenzijdige beoordelingen meer. Mijn impact biedt hét alternatief waarbij mensen in hun team actief afspraken maken over te bereiken doelen, feedback verzamelen over hun performance en zelf de balans opmaken over het eigen functioneren. Je creëert regelmatig natuurlijke momenten om de vraag op tafel te leggen of mensen nog genoeg plezier en uitdaging vinden in hun werk, en of de doelen en ambities van zowel medewerker als team als organisatie nog een goede match zijn. Daarmee biedt je een prachtige basis voor inspirerende gesprekken over duurzame inzetbaarheid.

 • Alternatieve HR cyclus
 • Team performance
 • Eigenaarschap en inspirerende gesprekken

Werkwijze

Je biedt een werkwijze aan bij teams of organisaties waarbij mensen concrete werkafspraken maken met collega’s en/of leidinggevende over inzet, inzetbaarheid, prestaties en ontwikkeling. Hierbij leggen ze de verbinding tussen hun eigen verhaal en het werk. Ook vragen teamleden feedback op hun functioneren, kortcyclisch en op voor hen relevante momenten. Ten slotte presenteren teamleden hun individuele waarde aan elkaar en de rest van de organisatie (bijvoorbeeld voor beoordeling). Zo maak je mensen eigenaar van hun werk. Met Mijn impact biedt je een permanente werkwijze die je gedurende het jaar steeds actueel inzicht geeft.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Inge om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Toekomst­scenario’s: organiseren in de toekomst

Toekomstscenario’s: organiseren in de toekomst

Verken de toekomst van je organisatie op basis van de persoonlijke verhalen van mensen.

Over advies bij toekomstscenario’s

Organisaties worden meer dan ooit uitgedaagd om nu én in de toekomst het verschil te blijven maken. Dit vraagt om jezelf opnieuw uit te vinden en mensen echt centraal te stellen. Het gezamenlijk verkennen van de toekomst en het bespreken van doelen en mogelijke scenario’s bevordert het vertrouwen, de samenwerking, het delen van informatie en het leren binnen en buiten het team. Gezamenlijke plannen kunnen alleen gemaakt worden door een gedeeld beeld te maken. Samen stilstaan bij dilemma’s geeft je team houvast bij toekomstige professionele dilemma’s.

 • Gezamenlijk verkennen
 • Vertrouwen en veiligheid
 • Klaar voor de toekomst

Werkwijze

We reiken je een werkwijze aan waarin drie zaken centraal staan: de verhalen van mensen, missie de baas en het DNA van werk. In hun verhaal verkennen mensen de toekomst, verwonderen ze zich over de mogelijkheden en verbinden zij zich aan werk en een organisatie. Een missie die voort komt uit de verhalen van mensen geeft de mensen en organisatie ongekende energie bij het realiseren van haar betekenis. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer deze missie de baas is, en je organiseert op basis van de talenten van de mensen, inspiratie en resultaten volgen. Mensen verbinden zich met hun verhaal aan concrete opgaven en opdrachten die er écht toe doen.

Samen met onze jou stellen we het nieuwe DNA van werk op. We hergebruiken hiervoor desgewenst de taxonomie uit bestaande functiebeschrijvingen en opbouw van het functiehuis. Leidend is de missie en de verschillende toekomstscenario’s. Het nieuwe DNA van werk kan bestaan uit rollen, impact niveaus, kernprojecten of kernwerkzaamheden.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Van klassiek HR beleid naar nieuwe RH spelregels

Van klassiek HR beleid naar nieuwe RH spelregels

Maak nieuwe afspraken in je organisatie om met gezamenlijke verantwoordelijkheid op een inspirerende manier samen te werken.

Over RH spelregels

Eelloo begeleidt jou bij het samen opstellen van nieuwe spelregels binnen je organisatie. Met deze spelregels verlaat je de klassieke HR focus (maakbaar, gelijk en beheersbaar) en zoek je binnen de wettelijke kaders naar ruimte om mensgericht te organiseren. En dat is eenvoudiger dan je denkt!

 • Alternatief HR beleid
 • Moreel kompas
 • Van en door mensen

Werkwijze

Eelloo gaat samen met jou en collega’s op zoek naar op welke wijze ieder persoonlijk verantwoordelijk kan zijn voor eigen inzet, resultaten, inzetbaarheid en ontwikkeling. Maar ook hoe je binnen de samenwerking op elkaar gelet en voor elkaar zorgt. Binnen elke organisatie maak je een eigen set spelregels over hoe je je vanuit je verhaal aan elkaar en de opdracht verbindt, de gezamenlijke toekomst verkent en samen de tijd neemt voor verwondering (de 4V’s). De nieuwe spelregels kun je op verschillende manieren vastleggen: in een filmpje, in een handboek, als poster aan de muur of als persoonlijke brief.

Spelregels voor nieuwe zaken

Jezelf presenteren, delen van informatie, het verdelen van werk, geven en vragen van feedback en weten wat je waard bent.

Spelregels voor klassieke zaken

Wanneer werk je?, waar werk je?, gezondheid, vrije dagen, persoonlijke ontwikkeling en aantrekken van nieuwe collega’s.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Zingeving

Zingeving

Maak mensen bewust van hun betekenis in het werk en hoe zij die kunnen vergroten.

Over Zingeving

Mensen die betekenis ervaren in hun werk zijn meer gemotiveerd, kunnen hun talenten goed benutten, voelen zich persoonlijk verbonden met wat ze doen en zijn sterk verbonden met de organisatie. Dat is cruciaal binnen een RH-organisatie.

 • Betrokken medewerkers
 • Loopbaankompas
 • Werkplezier

Werkwijze

Met Zingeving meet je de 7 kenmerken van zingevend werk en de 2 kenmerken van zingevend leiderschap. Daarmee geef je inzicht in hoeverre mensen hun werk en werkomgeving als betekenisvol ervaren. Dat geeft duidelijkheid en houvast bij het verhogen van werkplezier.

Aan de hand van de rapportage geef je terug waar een lage score vandaan komt en wat men kan doen om daar verandering in te brengen. Met hulp van analytics kan eelloo jou inzicht geven in de scorepatronen van verschillende groepen. Hierdoor weet je wat je kan doen om als werkgever nog meer betekenis te creëren.

De vragenlijst kun je toepassen bij zowel medewerkers als leidinggevenden en is ook beschikbaar in het Engels (Meaningful work). De vragenlijst is ontwikkeld naar de laatste wetenschappelijke inzichten, in samenwerking met experts van Academia Aemstel.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Teamprofielen

Teamprofielen

Stel steeds het meest optimale team samen voor een optimale waarde en betekenis.

Over Teamprofielen

Teams zijn de motor van elke organisatie. Daarom is het van groot belang hoe je teams samenstelt en welk team welke opdracht aanneemt. Met Teamprofiel krijg je in een oogopslag inzicht in de groepskenmerken. Zo kun je goed de link leggen tussen de waarden, talenten en kenmerken van de groep en de opdrachten en opgaven die er binnen de organisatie zijn. Ook is het van belang dat het team zelf deze inzichten kent, deelt en bespreekt. Zo geef je agile werken een boost!

 • Teamfit
 • Zicht op talenten & ambities
 • Taakverdeling nieuwe stijl

Werkwijze

Met Teamprofiel geef je op unieke wijze inzicht in de samenstelling van het team. Je zet de talenten, big five, kracht, werkzaamheden (Ik ben goed in…/ Ik word blij van…) en werk- en denkniveau op een rij. Met verschillende tabs en afzonderlijk te openen grafieken kan je navigeren door resultaten (van bijvoorbeeld de Big Five of Capaciteiten), groepsverschillen, talent pools en opvallende kenmerken. Daarnaast heb je inzicht in alle verhalen van de teamleden.

Met al deze inzichten maak je krachtige teams, die passen bij elkaar en hun opdracht. Zo geef je binnen je organisatie mensen de kans geïnspireerd en effectief met elkaar samen te werken.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Navigator: verbinden van mens en werk

Navigator: verbinden van mens en werk

Een onmisbaar online platform voor de organisatie van de toekomst. Navigator geeft je een uniek zicht en overzicht op mensen, opgaven en opdrachten.

Over Navigator

Door de inzet van Navigator ben je in staat om snel teams te vormen rond opgaven en opdrachten. Dit kan alleen als van iedere potentiële medewerker duidelijk is welke ambities, talenten en vaardigheden hij bezit; als zijn verhaal compleet is. Door persoonlijke verhalen en motivatiepitches met de anderen op Navigator te delen, maken mensen zich vindbaar voor opdrachten. Dit zorgt voor een goede match tussen opgaven en de mogelijke (interne en externe) opdrachtnemers die zich hieraan kunnen verbinden.

 • Zicht op mensen
 • Zicht op werk
 • De wendbare organisatie

Werkwijze

Navigator maakt het mogelijk om door je organisatie en alle verhalen van mensen te browsen. Om mensen te vinden op hun verhaal, motivatie en profiel. Vaak heb je binnen organisaties een beperkt beeld van het talent en werk dat er in huis is. Met Navigator keer je de traditionele vlootschouw om. Door een prijswinnend algoritme is het mogelijk om realtime in en uit te zoomen en vanuit verschillende strategische perspectieven naar je personeelssamenstelling te kijken. Hierbij kun je kiezen uit verschillende visualisaties. Denk hierbij onder andere aan functiekaarten, kenniskaarten en talentkaarten.

Verschillende toekomstscenario’s doen een verschillend beroep op de kennis en kwaliteiten van medewerkers. Met Navigator kun je verschillende scenario’s verkennen en duidelijk krijgen of en waar de vereiste kennis, ambities en kwaliteiten in huis zijn.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Arbeidsmarkt­verkenner

Arbeidsmarktverkenner

Krijg direct inzicht in de mogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt met een slimme matching.

Over de Arbeidsmarktverkenner

Met de Arbeidsmarktverkenner geef je mensen direct een unieke toegang tot een uitgebreide bron aan arbeidsmarktinformatie, waaronder alle actuele vacatures en beroepen van Nederland. Met de Arbeidsmarktverkenner beschik je over een zeer innovatieve match tussen je profiel, beroepen en actuele vacatures. Een match op zowel harde als zachte kenmerken. De Arbeidsmarktverkenner biedt als enige in Nederland een visuele beroepen- en vacaturekaart. Op deze kaart vind je alle beroepen van Nederland.

 • Alle actuele vacatures
 • Matching op soft en hard skills
 • Vacaturekaart

Werkwijze

Een belangrijk doel van de arbeidsmarktverkenner is je te helpen met het verkennen van de mogelijkheden van mensen op de arbeidsmarkt, zowel de voor de hand liggende mogelijkheden als verrassende in bijvoorbeeld andere sectoren.

Een belangrijke stap is het invullen van het profiel dat gematcht wordt. Dit kun je ook open laten en direct gaan zoeken, maar hoe nauwkeuriger het profiel, des te gerichter is de matching met vacatures en beroepen. Met matching op soft skills kun je matchen op persoonlijkheid, drijfveren, competenties, kennis en werkzaamheden. Ook kun je vanuit de huidige functie, of interessante functies, zoeken naar beroepen en vacatures met grote overlap in soft-skills, kennis en vaardigheden. Je krijgt direct inzicht in passende opleidingsmogelijkheden door een koppeling met de database van Springest.

Zo krijg je helder welke arbeidsmarktmogelijkheden - op basis van wensen en kwaliteiten - het beste bij je verhaal past.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 77

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Programma Mijn verhaal

Programma Mijn verhaal

Mijn Verhaal geeft antwoord op de vraag ‘Wat werkt voor jou?’. Dit maakt mensen bewust van wat werk voor hen betekenisvol maakt.

Over Mijn verhaal

Door hun verhaal te schrijven ontdekken mensen wat belangrijk voor ze is, begrijpen ze hoe ze zijn geworden wie ze nu zijn en wat in de toekomst bij ze past. Mensen zijn beter voorbereid op de toekomst als ze hun verhaal kennen, als ze zelf in actie komen en hun eigen loopbaanplan bepalen. Zo helpt Mijn verhaal mensen om duurzaam inzetbaar te blijven. Wanneer mensen binnen een team hun verhalen met collega’s delen ontstaat herkenning, onderling begrip en verbetert de samenwerking.

 • Eigen loopbaankompas
 • Bewezen meer proactief loopbaangedrag
 • Persoonlijke presentatie

Werkwijze

Het online programma is zo opgezet dat mensen het programma zonder hulp kunnen volgen. Duidelijke instructies en voorbeelden zijn te vinden in het programma. De stappen zijn:

 1. Uitleg programma
 2. Wat drijft jou? De persoon vertelt in deelopdrachten over zijn inspiratie- en energiebronnen, zijn levensmotto, belangrijkste ervaringen tot nu toe en zijn dromen.
 3. Wat werkt voor jou? Hier formuleert iemand zijn persoonlijke succesformule en trekt conclusies over wat belangrijk is in het werk.
 4. Het volgende hoofdstuk. De laatste stap bestaat uit het kijken naar de toekomst, bepalen van doelen en acties.

Het resultaat is een mooie, persoonlijke, online presentatie die kan worden gedeeld met anderen.

De verhalen van: Steef, Indu en Courtney

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Inge om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Posts navigation

1 2
Scroll to top