Open post

Themasite: Wat werkt voor jou?

Themasite: Wat werkt voor jou?

Activeer mensen mensen binnen je organisaties om aan de slag te gaan met hun verhaal, verdiepingsvragen of specifieke inhoudelijke programma’s.

Over Themasite: Wat werkt voor jou?

Met een Themasite van eelloo communiceer je het doel van online programma’s voor bewustwording, activering, verleiding en verdieping. We bieden templates aan die gemakkelijk aan te passen zijn qua toon, content en thema. Zo stimuleer je mensen aan de slag te gaan. Deze Themasites passen bijvoorbeeld goed bij programma’s op het gebied van duurzame inzetbaarheid, loopbaan en ontwikkeling.  

 • Prikkelt en verleidt
 • Verhalen van mensen
 • Krachtige communicatie

Werkwijze

Samen met jou stelt eelloo het doel van de Themasite op. In co-productie bepalen we de content en functionaliteit. Een interviewer en fotograaf kunnen bijvoorbeeld voor de eerste 10 medewerkers hun levensverhaal opstellen en voorzien van een professionele foto. Naast de verhalen van collega’s zijn er op de Themasite prikkelende reflectievragen en oefeningen te vinden. In het ePortfolio kunnen medewerkers aan de slag met de programma’s die passen bij de doelstelling van de campagne of het thema. Omdat we met templates werken zijn de inspanning en kosten relatief beperkt.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Impact: de alternatieve HR cyclus

Impact: de alternatieve HR cyclus

Geef mensen eigenaarschap over werk, resultaat, ontwikkeling en inzetbaarheid.

Over Impact

Met het programma Impact keer je de traditionele HR cyclus om en geef je ondersteuning aan teams bij de samenwerking en ontwikkeling.

 • Alternatieve HR cyclus
 • Team performance
 • Eigenaarschap en inspirerende gesprekken

Werkwijze

Je biedt een werkwijze aan bij teams of organisaties waarbij mensen concrete werkafspraken maken met collega’s en/of leidinggevende over inzet, inzetbaarheid, prestaties en ontwikkeling. Hierbij leggen ze de verbinding tussen hun eigen verhaal en het werk. Ook vragen teamleden feedback op hun functioneren, kortcyclisch en op voor hen relevante momenten. Ten slotte presenteren teamleden hun individuele waarde aan elkaar en de rest van de organisatie (bijvoorbeeld voor beoordeling). Zo maak je mensen eigenaar van hun werk.

Je creëert regelmatig natuurlijke momenten om de vraag op tafel te leggen of mensen nog genoeg plezier en uitdaging vinden in hun werk, en of de doelen en ambities van zowel medewerker als team als organisatie nog een goede match zijn. Daarmee biedt je een prachtige basis voor duurzame inzetbaarheid. Met Mijn impact biedt je een permanente werkwijze die je gedurende het jaar steeds actueel inzicht geeft.

Over Mijn impact

Mijn impact geeft invulling aan performance management nieuwe stijl. Geen van bovenaf opgelegde doelen, ellenlange competentielijsten en eenzijdige beoordelingen meer. Mijn impact biedt hét alternatief waarbij mensen in hun team actief afspraken maken over te bereiken doelen, feedback verzamelen over hun performance en zelf de balans opmaken over het eigen functioneren. Een uitstekende basis voor inspirerende gesprekken.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Inge om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Toekomst­scenario’s: organiseren in de toekomst

Toekomstscenario’s: organiseren in de toekomst

Verken de toekomst van je organisatie op basis van de persoonlijke verhalen van mensen.

Over advies bij toekomstscenario’s

Organisaties worden meer dan ooit uitgedaagd om nu én in de toekomst het verschil te blijven maken. Dit vraagt om jezelf opnieuw uit te vinden en mensen echt centraal te stellen. Het gezamenlijk verkennen van de toekomst en het bespreken van doelen en mogelijke scenario’s bevordert het vertrouwen, de samenwerking, het delen van informatie en het leren binnen en buiten het team. Gezamenlijke plannen kunnen alleen gemaakt worden door een gedeeld beeld te maken. Samen stilstaan bij dilemma’s geeft je team houvast bij toekomstige professionele dilemma’s.

 • Gezamenlijk verkennen
 • Vertrouwen en veiligheid
 • Klaar voor de toekomst

Werkwijze

We reiken je een werkwijze aan waarin drie zaken centraal staan: de verhalen van mensen, missie de baas en het DNA van werk. In hun verhaal verkennen mensen de toekomst, verwonderen ze zich over de mogelijkheden en verbinden zij zich aan werk en een organisatie. Een missie die voort komt uit de verhalen van mensen geeft de mensen en organisatie ongekende energie bij het realiseren van haar betekenis. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer deze missie de baas is, en je organiseert op basis van de talenten van de mensen, inspiratie en resultaten volgen. Mensen verbinden zich met hun verhaal aan concrete opgaven en opdrachten die er écht toe doen.

Samen met onze jou stellen we het nieuwe DNA van werk op. We hergebruiken hiervoor desgewenst de taxonomie uit bestaande functiebeschrijvingen en opbouw van het functiehuis. Leidend is de missie en de verschillende toekomstscenario’s. Het nieuwe DNA van werk kan bestaan uit rollen, impact niveaus, kernprojecten of kernwerkzaamheden.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Van klassiek HR beleid naar nieuwe RH spelregels

Van klassiek HR beleid naar nieuwe RH spelregels

Maak nieuwe afspraken in je organisatie om met gezamenlijke verantwoordelijkheid op een inspirerende manier samen te werken.

Over RH spelregels

Eelloo begeleidt jou bij het samen opstellen van nieuwe spelregels binnen je organisatie. Met deze spelregels verlaat je de klassieke HR focus (maakbaar, gelijk en beheersbaar) en zoek je binnen de wettelijke kaders naar ruimte om mensgericht te organiseren. En dat is eenvoudiger dan je denkt!

 • Alternatief HR beleid
 • Moreel kompas
 • Van en door mensen

Werkwijze

Eelloo gaat samen met jou en collega’s op zoek naar op welke wijze ieder persoonlijk verantwoordelijk kan zijn voor eigen inzet, resultaten, inzetbaarheid en ontwikkeling. Maar ook hoe je binnen de samenwerking op elkaar gelet en voor elkaar zorgt. Binnen elke organisatie maak je een eigen set spelregels over hoe je je vanuit je verhaal aan elkaar en de opdracht verbindt, de gezamenlijke toekomst verkent en samen de tijd neemt voor verwondering (de 4V’s). De nieuwe spelregels kun je op verschillende manieren vastleggen: in een filmpje, in een handboek, als poster aan de muur of als persoonlijke brief.

Spelregels voor nieuwe zaken

Jezelf presenteren, delen van informatie, het verdelen van werk, geven en vragen van feedback en weten wat je waard bent.

Spelregels voor klassieke zaken

Wanneer werk je?, waar werk je?, gezondheid, vrije dagen, persoonlijke ontwikkeling en aantrekken van nieuwe collega’s.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Zingeving

Zingeving

Maak mensen bewust van hun betekenis in het werk en hoe zij die kunnen vergroten.

Over Zingeving

Mensen die betekenis ervaren in hun werk zijn meer gemotiveerd, kunnen hun talenten goed benutten, voelen zich persoonlijk verbonden met wat ze doen en zijn sterk verbonden met de organisatie. Dat is cruciaal binnen een RH-organisatie.

 • Betrokken medewerkers
 • Loopbaankompas
 • Werkplezier

Werkwijze

Met Zingeving meet je de 7 kenmerken van zingevend werk en de 2 kenmerken van zingevend leiderschap. Daarmee geef je inzicht in hoeverre mensen hun werk en werkomgeving als betekenisvol ervaren. Dat geeft duidelijkheid en houvast bij het verhogen van werkplezier.

Aan de hand van de rapportage geef je terug waar een lage score vandaan komt en wat men kan doen om daar verandering in te brengen. Met hulp van analytics kan eelloo jou inzicht geven in de scorepatronen van verschillende groepen. Hierdoor weet je wat je kan doen om als werkgever nog meer betekenis te creëren.

De vragenlijst kun je toepassn bij zowel medewerkers als leidinggevenden en is ook beschikbaar in het Engels (Meaningful work). De vragenlijst is ontwikkeld naar de laatste wetenschappelijke inzichten, in samenwerking met experts van Academia Aemstel.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Teamprofielen

Teamprofielen

Stel steeds het meest optimale team samen voor een optimale waarde en betekenis.

Over Teamprofielen

Teams zijn de motor van elke organisatie. Daarom is het van groot belang hoe je teams samenstelt en welk team welke opdracht aanneemt. Met Teamprofiel krijg je in een oogopslag inzicht in de groepskenmerken. Zo kun je goed de link leggen tussen de waarden, talenten en kenmerken van de groep en de opdrachten en opgaven die er binnen de organisatie zijn. Ook is het van belang dat het team zelf deze inzichten kent, deelt en bespreekt. Zo geef je agile werken een boost!

 • Teamfit
 • Zicht op talenten & ambities
 • Taakverdeling nieuwe stijl

Werkwijze

Met Teamprofiel geef je op unieke wijze inzicht in de samenstelling van het team. Je zet de talenten, big five, kracht, werkzaamheden (Ik ben goed in…/ Ik word blij van…) en werk- en denkniveau op een rij. Met verschillende tabs en afzonderlijk te openen grafieken kan je navigeren door resultaten (van bijvoorbeeld de Big Five of Capaciteiten), groepsverschillen, talent pools en opvallende kenmerken. Daarnaast heb je inzicht in alle verhalen van de teamleden.

Met al deze inzichten maak je krachtige teams, die passen bij elkaar en hun opdracht. Zo geef je binnen je organisatie mensen de kans geïnspireerd en effectief met elkaar samen te werken.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Navigator: verbinden van mens en werk

Navigator: verbinden van mens en werk

Een onmisbaar online platform voor de organisatie van de toekomst. Navigator geeft je een uniek zicht en overzicht op mensen, opgaven en opdrachten.

Over Navigator

Door de inzet van Navigator ben je in staat om snel teams te vormen rond opgaven en opdrachten. Dit kan alleen als van iedere potentiële medewerker duidelijk is welke ambities, talenten en vaardigheden hij bezit; als zijn verhaal compleet is. Door persoonlijke verhalen en motivatiepitches met de anderen op Navigator te delen, maken mensen zich vindbaar voor opdrachten. Dit zorgt voor een goede match tussen opgaven en de mogelijke (interne en externe) opdrachtnemers die zich hieraan kunnen verbinden.

 • Zicht op mensen
 • Zicht op werk
 • De wendbare organisatie

Werkwijze

Navigator maakt het mogelijk om door je organisatie en alle verhalen van mensen te browsen. Om mensen te vinden op hun verhaal, motivatie en profiel. Vaak heb je binnen organisaties een beperkt beeld van het talent en werk dat er in huis is. Met Navigator keer je de traditionele vlootschouw om. Door een prijswinnend algoritme is het mogelijk om realtime in en uit te zoomen en vanuit verschillende strategische perspectieven naar je personeelssamenstelling te kijken. Hierbij kun je kiezen uit verschillende visualisaties. Denk hierbij onder andere aan functiekaarten, kenniskaarten en talentkaarten.

Verschillende toekomstscenario’s doen een verschillend beroep op de kennis en kwaliteiten van medewerkers. Met Navigator kun je verschillende scenario’s verkennen en duidelijk krijgen of en waar de vereiste kennis, ambities en kwaliteiten in huis zijn.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Quint om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Arbeidsmarkt­verkenner

Arbeidsmarktverkenner

Krijg direct inzicht in de mogelijkheden op de actuele arbeidsmarkt met een slimme matching.

Over de Arbeidsmarktverkenner

Met de Arbeidsmarktverkenner geef je mensen direct een unieke toegang tot een uitgebreide bron aan arbeidsmarktinformatie, waaronder alle actuele vacatures en beroepen van Nederland. Met de Arbeidsmarktverkenner beschik je over een zeer innovatieve match tussen je profiel, beroepen en actuele vacatures. Een match op zowel harde als zachte kenmerken. De Arbeidsmarktverkenner biedt als enige in Nederland een visuele beroepen- en vacaturekaart. Op deze kaart vindt je alle beroepen van Nederland.

 • Alle actuele vacatures
 • Matching op soft en hard skills
 • Vacaturekaart

Werkwijze

Een belangrijk doel van de arbeidsmarktverkenner is je te helpen met het verkennen van de mogelijkheden van mensen op de arbeidsmarkt, zowel de voor de hand liggende mogelijkheden als verrassende in bijvoorbeeld andere sectoren.

Een belangrijke stap is het invullen van het profiel dat gematcht wordt. Dit kun je ook open laten en direct gaan zoeken, maar hoe nauwkeuriger het profiel, des te gerichter is de matching met vacatures en beroepen. Met matching op soft skills kun je matchen op persoonlijkheid, drijfveren, competenties, kennis en werkzaamheden. Ook kun je vanuit de huidige functie, of interessante functies, zoeken naar beroepen en vacatures met grote overlap in soft-skills, kennis en vaardigheden. Je krijgt direct inzicht in passende opleidingsmogelijkheden door een koppeling met de database van Springest.

Zo krijg je helder welke arbeidsmarktmogelijkheden - op basis van wensen en kwaliteiten - het beste bij je verhaal past.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 77

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Programma Mijn verhaal

Programma Mijn verhaal

Met Mijn Verhaal krijg je antwoord op de vraag ‘Wat werkt voor jou?’. Dit maakt mensen bewust van hun betekenis en waarde voor anderen.

Over Mijn verhaal

Door hun verhaal te schrijven ontdekken mensen wat belangrijk voor ze is, begrijpen ze hoe ze zijn geworden wie ze nu zijn en wat in de toekomst bij ze past. Zo gaan mensen succesvol om met veranderingen in het werk, en dat helpt om werk te vinden dat bij ze past om duurzaam inzetbaar te blijven.

 • Uniek en eigentijds
 • Mijn waarde voor anderen
 • Persoonlijk loopbaankompas

Werkwijze

Mijn verhaal bouw je op in een ePortfolio. Met hulp van opdrachten vertellen mensen hun unieke verhaal. Hierdoor krijgen zij antwoord op de vraag: Wat werkt voor jou? Het verhaal gaat in op inspiratie- en energiebronnen, markeermomenten en toekomstplannen. Het resultaat is een mooie, persoonlijke, online presentatie die je goed met anderen kunt delen.

Door het maken van Mijn verhaal begrijpen mensen zichzelf beter en zijn ze meer van waarde voor anderen. Door het lezen van elkaars verhalen leer je je collega of (toekomstige) medewerker pas echt goed kennen. Daarmee creëer je begrip, betere samenwerking en optimale inzet van talenten.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Inge om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

ePortfolio en online presentatie

e-Portfolio en online presentatie

Krijg direct inzicht in de mens achter het CV met een persoonlijke online presentatie.

Over het e-Portfolio en online presentatie

Iedereen is uniek met eigen expertise, talenten, eigenschappen, waarden en dromen. In het e-Portfolio schetst iemand een beeld van wie hij is. In woord, beeld en geluid. En dat gaat verder dan een cv. In het e-Portfolio komt de unieke mens tot leven!

 • Multimediaal
 • Eigentijds met een slimme opbouw
 • Eenvoudig en snel online presentatiepagina delen

Werkwijze

Je kunt het ePortfolio vergelijken met een online persoonlijk dossier. Je kunt een profiel aanmaken en dit vullen met bestanden, foto’s, testresultaten, persoonlijke ambities, een persoonlijk verhaal, feedback en presentaties. Kortom, zo krijg je een compleet beeld van mensen.

Vanuit het ePortfolio bieden we je een unieke mogelijkheid om de inhoud van je ePortfolio te delen met anderen.

Uit het ePortfolio kunnen diverse selecties gemaakt worden van relevante resultaten, bestanden, foto’s of filmpjes. Met een druk op de knop vormt zo’n selectie zich tot een soort Pinterest board: de online presentatie pagina. Die kan vervolgens op simpele wijze met bijvoorbeeld opdrachtgevers, coaches of collega’s gedeeld worden.

Met het ePortfolio nemen kandidaten en hun arbeidsbemiddelaars of coaches zichzelf, elkaar en hun opdrachtgevers serieus.

Bij uitstek geschikt voor selectie. Daarnaast kan het e-Portfolio structureel worden gevuld en input leveren voor continue ontwikkeling en feedback.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.

Open post

Arbeidsmarkt Positie Quotiënt

Arbeidsmarkt Positie Quotiënt

Met het APQ geef je direct inzicht in de arbeidsmarktkansen en employability van mensen.

Over APQ

Wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt? Hoe lang duurt het als ik een andere baan zou moeten vinden? Wat kan ik doen om mijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren? Hoe maak ik zelf de juiste loopbaanbeslissingen?

Dit zijn vragen waar het Arbeidsmarkt Positie Quotiënt (APQ) antwoord op geeft. Het APQ-programma combineert informatie over de arbeidsmarkt met inzicht in de persoonlijke situatie en kansen. De uitkomsten van het APQ-programma ondersteunen mensen in het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid en geven concrete handvatten om zelfstandig aan de slag te gaan met hun loopbaan. Zo helpen jullie samen organisaties wendbaarder te maken.

 • Creëert bewustzijn
 • Stimuleert eigen verantwoordelijkheid
 • Inzicht in arbeidsmarktwaarde

Werkwijze

Het APQ-programma geeft iemand een helder beeld van de huidige plek op de arbeidsmarkt en het perspectief op werk in de toekomst. Binnen 15 minuten weten jullie waar iemand staat. In het rapport staan concrete tips en adviezen om de arbeidsmarktkansen te vergroten en je kunt de uitkomsten delen met anderen via een online presentatie.
Het APQ-programma bestaat uit drie onderdelen:

• De arbeidsmarktwaarde: geeft inzicht in de mate waarin iemand nu en in de toekomst gemakkelijk passend werk zal kunnen vinden.
• De APQ-vragenlijst: onderzoekt de persoonlijke situatie en de mogelijkheden om de arbeidsmarktpositie te verbeteren.
• Rapportage: presenteert met een visueel aantrekkelijk totaalrapport de arbeidsmarktwaarde en de mogelijkheden om deze te verbeteren.

Het APQ-programma is het meest ingezette instrument op het gebied van arbeidsmarktwaarde en is gebaseerd op grote actuele datasets. Bijzonder is dat er ook op basis van de recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van employability, direct concrete verbetertips worden gegeven.

We stellen daarbij het 4C-model centraal (Curiosity, Concern, Control, Confidence). De uitkomsten van het APQ-programma zorgen ervoor dat mensen zich bewust worden van hun plek op de arbeidsmarkt en stimuleren om aan de slag te gaan met inzetbaarheid. Door gerichte tips en acties te omschrijven worden mensen geholpen om zelf in actie te komen en op zoek te gaan naar werk dat aansluit bij waar ze goed in zijn en wat ze belangrijk vinden.  Ook wordt gekeken in hoeverre ondernemerschap past bij het verhaal van iemand.

Het APQ-programma wordt ingezet bij Fase 1 (Bewustwording) van de transitie naar een RH-organisatie en bij vragen op het gebied van loopbaan & mobiliteit.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.