wat werkt voor jou?

DI begint bij de vraag: Wat werkt voor jou?

Veel projecten rond duurzame inzetbaarheid komen moeilijk van de grond of lopen vast. Dat is zonde. Duurzame inzetbaarheid verdient in onze ogen een andere aanpak.

Stretchen van mensen

Duurzame inzetbaarheid is een van de grote thema’s van deze tijd. Een mooi streven, maar je ziet in de praktijk dat het nog steeds gaat over mensen stretchen om te voldoen aan de eisen van organisaties en de arbeidsmarkt, in plaats van in gesprek te gaan over hun eigen betekenis. Terwijl HRM zich juist hard moet maken voor betekenis. Te vaak worden mensen alleen gezien als resources, die moeten zorgen voor maximale output. Terwijl iedereen zich betrokken wil voelen en werk ambieert dat zin heeft.

Tijd voor verandering; alles draait om mensen

Werk speelt een belangrijk onderdeel in ons dagelijkse leven. Maar werken we ook aan een goed leven? Werk draait uiteindelijk om mensen. Individuen met specifieke talenten, wensen, interesses en waarden. Wij geloven dat iedereen zelf moet kunnen bepalen welke plek werk in zijn leven inneemt. Alleen dan kunnen mensen een rol van betekenis spelen. Voor zichzelf en voor anderen.

Activeren door te vragen

Werken gaat niet over het klakkeloos voldoen aan de eisen van anderen. Nee, het is zelf de regie pakken over je loopbaan en betekenis geven vanuit een eigen verhaal. Daarvoor moet de dagelijkse routine worden doorbroken. Mensen moeten elkaar en zichzelf vragen gaan stellen: Waarom werk jij? Hoe werken we samen? Hoeveel ruimte is er in onze organisatie voor betekenis?

Wat werkt voor jou?

We activeren alle mensen door de vragen te stellen:

Waarom werk jij?
Wat werkt voor jou? Hoe geeft werk je zin?
Sta je in je kracht?
Zit je lekker in je vel?
Neem je de tijd om na te denken over jezelf?
Word je door anderen gewaardeerd?
Ervaar je dat je echt wat bijdraagt aan deze wereld?
Doe je de juiste dingen?
Pak je de kansen om jouw ambities en doelen te realiseren?
Heb je fijne mensen om je heen?
Sta je in verbinding met anderen?

Laat mensen hun verhaal vertellen en zo het maximale uit zich zelf halen

Ons streven is om werkgevers bewust te maken van de invloed die ze hebben op de levens van mensen. We dagen organisaties uit om mensen hun eigen verhaal te laten vertellen en zo het maximale uit zichzelf en uit anderen te halen.

Blijvend duurzaam inzetbaar

Duurzame inzetbaarheid start met de vraag: ‘Wat werkt voor jou?’. Mensen blijven duurzaam inzetbaar en van betekenis door te Verhalen, Verkennen, Verbinden en Verwonderen. Organisaties maken zich klaar voor de toekomst door mensen professionele ruimte te bieden en hen uit te nodigen zich aan de missie te verbinden.

In de eigen organisatie aan de slag met activeren?

Lees hier onze whitepaper: Van Human Resources naar Resources for Humans. En ga op zoek naar het verhaal achter alle mensen in je organisatie. Kies voor het organiseren vanuit Verhalen, Verkennen, Verbinden en Verwonderen.

Meer weten?

Bel Quint op

06 51 39 51 47

Scroll to top