Eelloo loopbaanportal: Wetenschappelijk onderbouwd, getoetst in de praktijk

Om medewerkers te activeren heeft eelloo het loopbaanplatform ontwikkeld. Het platform is modulair opgebouwd en gericht op het in beweging krijgen van medewerkers. Hierin staan vier succesfactoren centraal.

Stap 1 Bewust worden (Control)

Medewerkers worden allereerst bewust van hun eigen verantwoordelijkheid en invloed ten aanzien van hun loopbaan. Het platform is zo opgezet dat medewerkers in alle stappen zelf de regie hebben en eigenaarschap kunnen tonen. Iedere medewerker krijgt een eigen, persoonlijk online dossier en bepaalt zelf wat hij/zij met anderen wil delen. Voordat medewerkers starten is het belangrijk dat ze bewust worden van hun eigen loopbaansituatie en vraag. Wat willen ze bereiken? Zonder startvraag, doel of inzicht in hun huidige situatie bestaat het risico dat medewerkers ongericht het aanbod bekijken, en helemaal niet starten. Omdat medewerkers het moeilijk vinden om uit een uitgebreid aanbod te kiezen, en soms ook geen directe vraag hebben, is de keuzewijzer beschikbaar. In de keuzewijzer lezen medewerkers de loopbaansituaties en startvragen van anderen (persona’s) en welke acties de persona’s hebben ondernomen. Op deze manier verkennen medewerkers het beschikbare aanbod, worden ze op ideeën gebracht en kiezen ze hun vraag.

Stap 2 Inzicht krijgen (Curiosity)

Wanneer mensen weten wat hun vraag is en weten wat ze graag willen doen op het platform, starten ze met een eerste programma of module. Door middel van zelfonderzoek en feedback krijgen medewerkers inzicht in hun talenten en loopbaanmogelijkheden. Het platform ondersteunt medewerkers bij vier hoofdvragen. Deze vier hoofdvragen zijn gelijk aan die van de keuzewijzer. Waar medewerkers starten maakt niet uit, dit is afhankelijk van welk onderdeel hen op dat moment het meeste helpt. Ontdek hier het totale aanbod.

  • Hoe sta ik ervoor in de wereld van werk?
  • Wat werkt voor mij?
  • Hoe ervaar ik mijn werk?
  • Wat kan ik doen als het tegenzit?

Alles wat medewerkers doen komt samen in een unieke persoonlijke, online presentatie (eigenlijk een soort Pinterest board) die ze kunnen delen met anderen.

Stap 3 Plan maken (Concern)

Om de transfer te maken van inzicht naar actie is het essentieel dat medewerkers een plan maken. Belangrijke borging van dit plan is dat ze hierover in gesprek gaan met hun leidinggevende, HR of collega’s. In het platform kunnen medewerkers een actieplan maken en wordt de medewerker geholpen om de inzichten uit vragenlijsten te vertalen naar conclusies. Tevens kunnen medewerkers tips vinden om in gesprek te gaan, is er een mogelijkheid om gespreksonderwerpen vast te leggen en kunnen er korte verslagen worden toegevoegd over wat er is besproken.

Stap 4 Acties ondernemen (Confidence)

De laatste stap is dat de medewerkers daadwerkelijk de voorgenomen loopbaanacties ondernemen. Dit kunnen kleine of grotere acties zijn zoals het leren van nieuwe vaardigheden, aanpassen van het takenpakket, volgen van een opleiding, meelopen met een andere afdeling of zoeken naar een nieuwe baan. Hierbij is het cruciaal dat medewerkers zich gesteund voelen door de organisatie en het zelfvertrouwen hebben om de loopbaanacties daadwerkelijk uit te voeren. Daarin kan onze toolbox Let’s move uitkomst bieden.

Korte impressie

Bekijk dit filmpje voor een eerste indruk.

Of bekijk hier onze brochure.

 

 

Meer Informatie?

Wil je meer weten? Neem gerust contact op met Inge of Sara via 088 100 47 77

Scroll naar boven