kracht

eelloo ondersteunt Boerdam met duurzame inzetbaarheid

Maak gebruik van je Kracht

In 2016 heeft eelloo het bedrijf Boerdam ondersteund bij het opstellen van een Routekaart naar de toekomst. In het traject is optimaal gebruikt gemaakt van het aanwezige talent van de medewerkers van Boerdam. Onder de noemer “Maak gebruik van je Kracht” is er een individueel programma opgesteld en uitgevoerd. Het programma Kracht heeft dit traject ondersteund.

Gezamenlijk is met behulp van een richtinggevend spel gezamenlijk een visie op de organisatie gevormd. Medewerkers hebben in een opperste vorm van zelfwerkzaamheid, kennisdeling en co – creatie dit vertaald naar concrete en gedragen afspraken over werkzaamheden, teamtaken, eigenaarschap, leiderschap en communicatie. De basis om de visie te realiseren in de praktijk met een brede en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers van Boerdam.

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

 

 

Door te investeren in  gezond en veilig werken en een directe betrokkenheid van medewerkers is Boerdam op weg naar duurzame inzetbaarheid. De kern, duurzame inzetbaarheid door zelf de regie over eigen werk en het bewust vanuit het eigen talent verbinden aan werkzaamheden maakt dat de uitvoering van het project mede mogelijk is gemaakt door financiering van het ESF programma Duurzame Inzetbaarheid.

Het ESF-thema van RVO richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Scroll to top