blijven leren

Een leven lang blijven leren is cruciaal

Vernieuwing en blijven leren zijn cruciaal om van waarde te blijven op de arbeidsmarkt. Dit geldt zowel voor personen als voor organisaties. Het is van cruciaal belang om je bewust te zijn van de snelheid van veranderingen en te kunnen anticiperen op de effecten en kansen. Maar onderzoek van ADP toont aan dat het vertrouwen van Nederlanders in hun vaardigheden relatief laag is en de laatste jaren fors verder afneemt. Werk aan de winkel dus.

Enkele opmerkingen uit het rapport ‘Mens en robot, samen op de arbeidsmarkt’ van USG en AOG:

De nieuwe tijd stelt hogere eisen aan het presteren en dwingt professionals tot vernieuwen. Deze uitdaging geldt voor iedereen, ongeacht scholingsniveau.

Directie en management van grote organisaties zijn onvoldoende in staat met deze veranderingen om te gaan.

Werkgever en werknemer komen meer op voet van gelijkheid met elkaar te staan. Het gaat over flexibiliteit in werk dat zich aanpast aan talenten van mensen en over duurzaam inzetbare medewerkers die wendbaar zijn.

Veel medewerkers zijn nauwelijks bekend met de veranderingen en de impact daarvan op hun baan. Organisaties, al dan niet ondersteund door externen, dienen medewerkers intrinsiek te motiveren om te werken aan hun professionele toekomst.

Voor recruitment betekent dit dat er bij selectie toekomstbestendig moet worden gekeken. En voor HR is er een enorm belangrijke, meer strategische rol weggelegd. Intermediairs kunnen hun rol richting zowel kandidaat als opdrachtgever op een gelijkwaardig niveau tillen. Voor hen ligt er een prominentere adviesrol richting organisaties en een verdiepende, eventueel coachende rol richting kandidaten.

Meer weten?

Bel Ellen

088-100 47 77

Scroll to top