APQ-programma

Het nieuwe APQ-programma - en wat is nieuw?

Vandaag gaat het nieuwe APQ-programma van eelloo live! Het mobiliteitsinstrument van Nederland.

Wat is het APQ-programma?

Wat zijn mijn kansen op de arbeidsmarkt? Hoe lang duurt het als ik een andere baan zou moeten vinden? Wat kan ik doen om mijn positie op de arbeidsmarkt te verbeteren? Hoe maak ik zelf de juiste loopbaanbeslissingen?

Het Arbeidsmarkt Positie Quotiënt (APQ) ondersteunt medewerkers in het vergroten van hun duurzame inzetbaarheid en geeft concrete handvatten om zelfstandig aan de slag te gaan met hun loopbaan.

Het Mobiliteitsinstrument van Nederland

Het APQ-programma bestaat nu vier jaar, is al ruim 8.000 keer afgenomen, en is in Nederland het mobiliteitsinstrument voor (preventief) bewustzijn ten aanzien van inzetbaarheid. Omdat we het belangrijk vinden dat het product blijft aansluiten bij de wensen van onze klanten hebben we alle evaluatiedata van de afgelopen periode verzameld en geanalyseerd. Op basis daarvan hebben we het APQ-programma doorontwikkeld.

Wat is nieuw?

 Versimpeld programma: Ontdubbeld en intuïtief

In overzichtelijke stappen brengt de medewerker zijn arbeidsmarktwaarde in kaart; een logische flow zonder dubbele vragen.

Eén uitkomst: Overzichtelijke en persoonlijke online presentatie

We hebben er voor gekozen om alle resultaten van het APQ-programma te verzamelen in één totaalrapportage i.p.v. twee afzonderlijke rapportages. Deze rapportage is niet alleen in pdf beschikbaar, maar wordt ook getoond in een online presentatie die gedeeld kan worden met anderen. Hierdoor kan een medewerker zelf kiezen welke vorm van rapportage hij of zij het prettigste vindt lezen.

Screenshot online presentatie

Klik hier voor een voorbeeld van de online presentatie.

Klik hier voor een voorbeeld van de pdf rapportage.

Eén totaal score: Jouw Arbeidsmarktkans

Het nieuwe APQ-programma bestaat nu uit één score: Jouw arbeidsmarktkans. Deze score geeft inzicht in de mate waarin een medewerker nu en in de toekomst aantrekkelijk is op de arbeidsmarkt: in een huidige baan of in een andere functie. In het onderdeel ‘Inzetbaarheid’ krijgt de medewerker op relevante onderwerpen een toelichting en eventueel tips om zijn of haar inzetbaarheid te vergroten. Hierdoor wordt het voor medewerkers inzichtelijk met welk specifiek onderwerp ze aan de slag kunnen gaan.

Nieuwe onderdelen: Huidige en toekomstige kansen

Ook is er een aantal nieuwe onderdelen opgenomen:

Top 5 branches: De vijf branches die voor jouw kenmerken de meeste vacatures geven
Perspectief: Verwachte zoekduur, perspectief komend en over 5 jaar, kans op robotisering
Beste zoekmethodes: Op basis van jouw arbeidsmarktprofiel zijn dit de beste zoekmethodes
Kans per provincie: Vergroot je kansen door langer te reizen.

We maken hiervoor gebruik van de data van Arbeidsmarktkansen.nl (powered by Intelligence Group). Om technisch bij de laatste standaarden aan te sluiten, maken we hier gebruik van een nieuwe web-koppeling.

APQ-organisatierapport: Hoe wendbaar is mijn organisatie?

Om de individuele resultaten te vertalen naar mogelijk bredere knelpunten en stuurinformatie is een nieuwe rapportage ontwikkeld: het APQ-organisatierapport. In het APQ-organisatierapport worden de individuele bevindingen gebundeld tot een organisatiebreed beeld. Met deze resultaten kunnen HR-adviseurs gerichte interventies op het gebied van duurzame inzetbaarheid ontwikkelen en inzetten op basis van de data uit de eigen organisatie. Een groot voordeel van de analyse is dat interventies specifiek op de organisatiebehoefte kunnen worden afgestemd.

Het APQ-organisatierapport is er in twee vormen:

APQ-infographic: Een interactief PDF-document, waarin met verschillende tabs en afzonderlijk te openen grafieken door de resultaten en groepsverschillen kan worden genavigeerd. Deze infographic kan zonder tussenkomst van eelloo via de backoffice worden gegenereerd. Klik hier voor een voorbeeld van de APQ-infographic.

APQ-analyticsrapport: In het APQ-analyticsrapport worden de individuele bevindingen gebundeld tot een organisatiebreed beeld. De gemiddelde scores of de schalen van het APQ-programma worden weergegeven. Het grote verschil met de APQ-infographic is dat er per onderwerp een korte conclusie geschreven wordt door eelloo om te helpen bij de interpretatie van de scores. Tevens bevat de rapportage een eindconclusie over het gehele rapport. Dit geeft waardevolle stuurinformatie. Klik hier voor een voorbeeld van het APQ-analyticsrapport.

Aan de slag met het nieuwe APQ-programma. Neem contact met ons op.

Meer willen weten over het APQ-programma?

Bel Anna op

088-100 47 77

Passend werk - fit met je werk
Scroll to top