Experiment Sociale innovatie bij BOVAG

In opdracht van BOVAG en in samenwerking met Factor Vijf Organisatieontwikkeling heeft eelloo afgelopen maanden bij vijf BOVAG-bedrijven actieonderzoek gedaan naar Sociale innovatie. Doel was om bij de bedrijven via het gelijkwaardige gesprek tussen werkgever en medewerkers samen afspraken te maken over eigentijdse arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.

Grote uitdagingen voor de mobiliteitsbranche

Aanleiding voor het experiment is dat de mobiliteitsbranche voor grote uitdagingen staat. De technologische ontwikkelingen gaan razend snel, klanten hebben andere behoeften door de 24-uurs economie en medewerkers willen meer flexibiliteit en autonomie. Hoe verhouden deze uitdagingen zich tot de bestaande organisatiestructuur, werkcultuur en arbeidsvoorwaarden? Dat hebben we onderzocht en tegelijkertijd hebben we praktijkexperimenten gedaan om sociale innovatie in de vijf pilotbedrijven op gang te brengen.

Positieve resultaten

Tijdens de praktijkexperimenten hebben we gebruik gemaakt van diverse instrumenten en interventiemethoden, zoals dialoogkaarten, talentscans, jobcrafting, takenruil en brainstorming. De resultaten bij de pilotbedrijven zijn positief. Het goede gesprek is op gang gebracht, de werksfeer is verbeterd en er is bereidheid tot samen ondernemen. Medewerkers voelen zich beter voorbereid op hun toekomst en scoren positiever op competentie, ontwikkeling en inzetbaarheid. Bekijk hier de prachtige mini-documentaire die door Jansenjager is gemaakt over dit experiment:

Hoe nu verder?

Om sociale innovatie mogelijk te maken is een cultuurverandering nodig. Meer persoonlijk leiderschap voor werkgever en werknemer en meer met elkaar in gesprek gaan. BOVAG gaat aan de slag met de conclusies en adviezen vanuit het actieonderzoek. Lees hier meer over dit experiment, de conclusies en vervolgacties.

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze klantcase of over eelloo? Neem contact op met Inge van Nispen: i.nispen@eelloo.nl of (06) 24 64 21 64.

Scroll naar boven