Future skills

De snelheid en gevolgen van technologische ontwikkelingen zijn goed merkbaar. De arbeidsmarkt verandert en de ‘vaste baan’ wordt steeds meer vervangen door werk in andere vormen. Projecten, ZZP-schap, platforms en samenwerkingsverbanden zijn voorbeelden. Zo’n 66% van de kinderen die momenteel naar groep 3 gaan zullen waarschijnlijk in banen gaan werken die nu nog niet eens bestaan, zo verwacht het World Economic Forum. De behoefte aan future skills en de snelheid waarmee die relevant worden is ongekend. Maar velen zijn zich daar nog niet van bewust. Meer dan een derde van de gewenste skills in 2020 worden nu nog niet cruciaal geacht.

Om welke skills gaat het? De rangorde verschilt in diverse onderzoeken, maar duidelijk is dat (zachte) zaken als ‘betekenis geven’, ‘waarde toevoegen’ en ‘ontwikkeling’ steeds belangrijker worden. Onderstaande skills worden hierbij essentieel:

  • Probleemoplossend vermogen
  • Kritisch denken
  • Creativiteit
  • Communicatieve vaardigheden
  • Samenwerken
  • Emotionele intelligentie
  • Klantgerichtheid
  • Agility

In deze tijd van de technologische sneltrein zijn dus juist de menselijke eigenschappen belangrijker dan ooit tevoren! En dat is voor recruitment een duidelijke boodschap. Weet jij welke talenten je in huis hebt?