analytics infographics R markdown

Groepsrapportages met infographics: in één oogopslag groepskenmerken inzichtelijk!

Als er binnen een project meerdere kandidaten getest zijn, wordt al snel de vraag gesteld: wat zijn kenmerken van deze groep? Dit kan uiteenlopen van “Hoe oud waren de kandidaten?” en “Wat is hun opleidingsniveau?” tot “Wat zijn sterke eigenschappen en talenten in deze groep?”. Om deze resultaten overzichtelijk weer te geven, zijn er infographics.

Infographics: Hoe werkt het?

Groepsinformatie die is verzameld met de eelloo-tools, wordt grafisch weergegeven in een interactief PDF-document. Met verschillende tabs en afzonderlijk te openen grafieken kan worden genavigeerd door resultaten (van bijvoorbeeld de Big Five of Capaciteiten), groepsverschillen, kandidaatpopulaties en opvallende kenmerken.

Klik hier voor een voorbeeld van verschillende groepsrapportages.

Waarvoor gebruik je het?

Infographics lenen zich uitstekend voor bijvoorbeeld grootschalige assessmenttrajecten waarbij data van een grote groep kandidaten wordt vergeleken; teamanalyses om inzicht te krijgen in het talent dat jij als organisatie in huis hebt; onderzoeksdoeleinden zoals effectmetingen of ter ondersteuning bij workshops.

De nieuwste ontwikkelingen

Onze onderzoeker Jelle Geertsma is de ontwerper van de analytics en infographics. Zijn ruime ervaring met R  en R markdown zorgt ervoor dat de nieuwste ontwikkelingen in het vormgeven en presenteren van data wordt meegenomen in de rapportages. Eelloo wordt zelfs als voorbeeld aangehaald in het nieuwste boek over R markdown.

R is een open source softwarepakket (en programmeertaal) dat veel wordt toegepast in zowel de academische wereld als in het bedrijfsleven voor (statistische) data-analyses  en datavisualisatie. R markdown is een zogenoemd R package dat gebruikt wordt om de output van analyses (tabellen, grafieken, berekeningen) rechtstreeks vanuit R in bijvoorbeeld een pdf-rapport te zetten. Eelloo heeft het mogelijk gemaakt om R markdown vanuit de applicatie aan te roepen voor het genereren van met name infographics.

Hoe maken we het?

Voor iedere onderzoeksvraag worden de infographics door ons op maat gemaakt. Samen kijken we naar welke indeling en grafieken aansluiten bij de vraag, en over welke groepen gerapporteerd moet worden. Vervolgens koppelen we de data. Het interactieve PDF bestand kan worden gekoppeld aan de portal van de klant zodat op elk moment een rapportage kan worden gedraaid.

Meer weten?

Bel Jaap Jan op

088-100 47 77

Scroll naar boven