Het skillspaspoort – het nieuwe CV?

Het curriculum vitae zoals dat al lang wordt gebruikt, heeft zijn langste tijd gehad. De functie van de levensbeschrijving wordt overgenomen door een digitale persoonsbeschrijving in de vorm van het skillspaspoort. Het skillspaspoort zal voor werkenden het veranderen van baan makkelijker maken en helpt werkgevers om makkelijker mensen te werven.

Maar hoe weet je welke vaardigheden mensen hebben? Hoe leg je die vast? Wat vraagt dat van medewerkers en werkgevers? Luchtvaart community Schiphol, eelloo, House of Skills en werkgeversvereniging AWVN hebben samengewerkt met vijf bedrijven op Schiphol aan de pilot: het skillspaspoort. Met als doel om juist dit vraagstuk op te lossen.

Wat is het skillspaspoort?

Het skillspaspoort -ontwikkeld door en met eelloo- is een online tool welke bestaat uit een persoonlijk deel, een skillsdeel, een presentatiepagina en een beroepenverkenner. Door vragenlijsten en testen in te vullen genereert het paspoort de skills, talenten en drijfveren die een medewerker in huis heeft. Het paspoort doet op basis hiervan suggesties voor beroepen die passen bij de gegenereerde skills van de medewerker.

Aanvliegroute pilot

De pilot startte met gesprekken met de betrokken werkgevers op Schiphol (Menzies Aviation, PCH Dienstengroep, KLM, Swissport en Schiphol Group). Er is met deze werkgevers gesproken over instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers en over de randvoorwaarden waaronder een paspoort zou kunnen werken. Samen met HR-adviseurs van de betrokken organisaties zijn negen typische Schipholfuncties op MBO-niveau geselecteerd, waarvan bekend is dat die functies snel zullen veranderen of verdwijnen (bagage handler, accounting medewerker, medewerker parkeerservices, lounge agent, operations officer, medewerker platform, medewerker passage, warehouse medewerker en medewerker servicedesk). In de pilot zijn van februari 2020 tot en met begin maart 2020 (précorona) elf testsessies gehouden met in totaal 92 medewerkers.

‘Dit geeft mij woorden. Ik snap beter waar ik goed in ben en minder goed.’ / ‘Sta niet stil.’ / ‘Ik vind het interessant en leerzaam, ik heb hier iets aan.’ / ‘Zelfkennis’ en ‘bevestiging’ werden vooral genoemd. / ‘het voordeel van een eigen dossier met online vragenlijst.’ / ‘dat je het voor jezelf kan doen en niet iedereen mee hoefde te kijken.’ / ‘dat je het zelf kon uitzoeken.’ (reacties van deelnemers)

Conclusie

Uit de pilot kunnen we concluderen dat werkgevers positief zijn over het paspoortidee voor de praktijkgeschoolde doelgroep en dat medewerkers positief zijn over dit instrument. Het lijkt erop dat de inzichten uit het paspoort bijdragen aan het zelfvertrouwen en -inzicht van de deelnemers: het paspoort is een spiegel. Het zelfinzicht zou helpen bij het onder woorden brengen van de eigen skills en talenten. Dit is een positief effect van het paspoort.

Wil je meer weten over de pilot met het skillspaspoort op Schiphol?

Download hier de samenvatting

Download het rapport hier

Lees hier het artikel in het Algemeen Dagblad

Beluister hier de podcast over het skillspaspoort

Meer Informatie?

Wil je meer weten over het skillsrapport? Bel direct met Jaap Jan of Sara. Zij vertellen je graag meer hierover. Bel (088) 1004761.

Scroll naar boven