verhalen

Het verhaal als basis voor succesvolle duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid staat bij veel organisaties hoog op de agenda. Veel projecten rond duurzame inzetbaarheid bestaan uit losse testjes: wie ben ik? wat kan ik? en wat wil ik?, of hippe vitaliteitsthema’s als slapen, aandacht voor stress, pesten of algemene gezondheid. De waan van de dag krijgt snel weer de overhand. Dat kan anders. Wat raakt mensen echt? Hoe past het werk in het leven van mensen? Maak ‘Het verhaal’ de basis voor je Duurzame Inzetbaarheidsbeleid. Want wie zijn verhaal kent, weet welk werk en werkomgeving bij hem en zijn leven past. Het helpt mensen om met veranderingen om te gaan en passende keuzes te maken, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven.

Het verhaal centraal

Mensen hebben een samenhangend verhaal nodig om een coherent beeld van zichzelf te vormen.

“Het verhaal helpt mensen om zichzelf en de wereld om zich heen beter te begrijpen. Een verhaal helpt bij het zien van de samenhang en daarmee de zin van alle op het oog van elkaar losstaande ervaringen. Zo wordt orde geschapen in de chaos.”

Emily Esfehani Smith– De kracht van betekenis – 2017

Dit verhaal is altijd in ontwikkeling. Er worden steeds hoofdstukken toegevoegd. Door te vertellen, door steeds weer bij te dragen aan hogere doelen, door verbinding te leggen en door nieuwe ervaringen op te doen, evolueert het verhaal.

De 4V’s zorgen ervoor dat verhalen gaan lopen

Wij zetten het verhaal centraal. Daaromheen hebben we vier domeinen gedefinieerd, de 4 V’s:

Vertellen: Het eigen verhaal kennen en vertellen om zichzelf en de wereld beter te begrijpen.
Verkennen: Een motiverend, hoger doel verkennen en daar veel tijd aan besteden.
Verbinden: Echt contact maken met andere mensen, ze waarderen en zien.
Verwonderen: Verwondering ervaren en de blik verruimen. Loskomen van dagelijkse routines en het doel waaraan wordt gewerkt.

Zo zorgen we ervoor dat verhalen steeds weer verder gaan en verhaallijnen samenkomen.

Ken je eigen verhaal en vertel het

Waar het om draait: vertellen hoe jij in elkaar zit, wat voor jou belangrijk is, waar je talenten liggen en waar je samen naartoe wilt. Vul je verhaal steeds aan en luister naar het verhaal van anderen. Het verhaal gaat over je werkelijke bijdrage of waarde. Het is altijd oprecht en eerlijk, zonder een blad voor de mond te nemen. Het gaat over successen en over tegenslagen en belemmeringen. Er zit kwetsbaarheid en emotie in. Doordat verhalen anderen raken of doordat mensen zich erin herkennen, ontstaat er verbinding.

Het delen van verhalen is essentieel voor teams en organisaties

Omdat je elkaar ziet als mens van vlees en bloed ontstaat er een gelijkwaardige basis voor samenwerking. Het delen van verhalen zorgt voor onderling begrip, een betere samenwerking en geeft richting. In teams en organisaties ontstaan ook gezamenlijke verhalen, die de individuele verhalen overstijgen. Ook teams en organisaties hebben dus een verhaal, dat steeds weer verteld en aangevuld moet worden.

Hoe start je met je verhaal?

Niemands levenspad is helemaal vooraf uitgedacht. Mensen improviseren onderweg en doen ervaringen op. Er komen dingen op je weg en je slaat zelf nieuwe wegen in. Dit zijn de bouwstenen van je verhaal. Ieder verhaal is uniek. De enige overeenkomst is dat ze gaan over wie iemand is, als mens. Waar kom je vandaan? Wat heeft je gevormd? Wat is je missie? Wat raakt je? Welke talenten en capaciteiten heb je? Welke successen en tegenslagen heb je gekend? Wat zijn de belangrijkste lessen die je hebt geleerd? Wat inspireert je of wie zijn je helden? Welke doelen, relaties en activiteiten geven je voldoening? In je verhaal kun je vertellen wat je werkelijke bijdrage of waarde is.

Je eigen verhaal als kompas geeft regie

Wie zijn eigen verhaal kent, heeft meer regie. Is nieuwsgieriger, beter voorbereid op de toekomst en heeft meer zelfvertrouwen. Het verhaal draagt bij aan proactief (loopbaan)gedrag. Dat gedrag helpt mensen om succesvol om te gaan met veranderingen in het werk en helpt om werk te vinden dat bij ze past, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven.

Proactief loopbaangedrag

Wie zijn verhaal kent, kan makkelijker uitgaan van zijn eigen kracht, behoeften en grenzen. Wie vanuit zijn verhaal werkt, hoeft niet passief af te wachten en te hopen dat zijn werkgever het beste uit hem haalt. In plaats daarvan zoekt hij actief naar de juiste werkomgeving waar hij, jong of oud, werk vindt dat past bij zijn behoeften en waar hij een zinvolle bijdrage kan leveren. Zo creëert hij ruimte voor zijn verhaal.

In je eigen organisatie aan de slag met verhalen?

Lees hier onze whitepaper: Van Human Resources naar Resources for Humans. En ga op zoek naar het verhaal achter alle mensen in je organisatie. Of bekijk de demo van het online programma Mijn verhaal. Tevens verzorgen we workshops waarin we in teams aan de slag gaan met hun verhaal.

Ook aan de slag met jouw verhaal?

Bel Inge

088-100 47 77

Scroll to top