Appreciative Inquiry

Kijkje in de eelloo keuken: feedback geven

Kijkje in de eelloo keuken: feedback geven met Appreciative Inquiry

Hoe maak je gebruik van elkaars talenten in een zelfsturende organisatie? Deze vraag houdt ons dagelijks bezig. Bij eelloo organiseren we sinds 2010 zélf. Vanuit talent en taken, zonder managers en vaste functies. We delen graag onze ervaringen met jullie.

Appreciative Inquiry

Geen enkel systeem of instrument voor de HR-cyclus gaat goed werken als er geen leercultuur is, als er geen oprechte feedback wordt gegeven. Daarom hebben wij ervoor gekozen niet alleen het programma ‘Mijn impact‘ in te voeren voor ons performance management, maar ook tijd te investeren in het ontwikkelen van een leercultuur. In een leercultuur doet iedereen ook echt iets met de feedback. We zoeken de balans tussen stimuleren en scherp houden. Elkaar motiveren en toch alles zeggen wat gezegd moet worden. Ons uitgangspunt is de Appreciatie Inquiry.

Feedback geven om de ander in zijn kracht te zetten.

De Appreciative Inquiry gaat uit van waarderend onderzoeken. Feedback geven om de ander in zijn kracht te zetten. Meer doen van waar je goed in bent en laten rusten wat niet lukt. Terecht krijgen we dan de vraag: ‘Als je alleen maar focust op het positieve, hoe zorg je er dan voor dat iemand ook aan de slag gaat met zijn verbeterpunten’? Goede feedback is er om van te leren. Focussen op kracht betekent dus niet dat we elkaar alleen maar complimenten geven. Complimenten zijn leuk maar niet altijd leerzaam. Veel complimenten en gebrek aan kritiek leidt tot een zorgcultuur. Feedback mag dus kritisch zijn, de ontvanger aan het denken zetten en uit zijn comfort zone halen. Zolang het de ander maar helpt om beter te worden én het aansluit bij zijn motivatie en talenten. Ook als iemand niet goed presteert moet het worden besproken. Maar vaak is het zinvoller het werk aan te passen aan de mens dan andersom. Altijd maar weer werken aan ontwikkelpunten werkt demotiverend en verlaagt de prestaties. Een organisatie waar veel kritiek is en geen waardering heeft doorgaans een angstcultuur. We zien dan risicomijdend gedrag, waarbij niemand meer leert.

Tot slot nog wat praktische vragen, op basis van de Appreciative Inquiry, die je elkaar kunt stellen bij een situatie

Situatie goed functionerenSituatie minder goed functioneren
Wat wil je komende periode bereiken?Wat zie je in de ideale situatie als het lekker loopt?
Wanneer zat je afgelopen tijd in de flow?
Wat deed je toen?
Is dat al een keer wel gelukt?
Wat deed je toen anders?
Hoe ziet jouw ideale dag/project eruit?Wat kan jij van die situatie leren?
Wat kan je anders doen om te zorgen dat het beter gaat?
Hoe ga jij ervoor zorgen dat je jouw talenten optimaal kunt inzetten?Welke middelen kan je inzetten om dit te realiseren?
Hoe ga je dit concreet vormgeven?Als ik jou de volgende keer spreek, wat heb je dan gedaan?

Scroll naar boven