Liefdevol roddelen

Kijkje in de eelloo keuken: Liefdevol roddelen

Kijkje in de eelloo keuken: Liefdevol roddelen

Hoe maak je gebruik van elkaars talenten in een zelfsturende organisatie? Deze vraag houdt ons dagelijks bezig. Bij eelloo organiseren we sinds 2010 zélf. Vanuit talent en taken, zonder managers en vaste functies. Graag delen we onze ervaringen met jullie.

Liefdevol roddelen

Om als organisatie succesvol te zijn is het belangrijker dan ooit dat we elkaar scherp houden en van elkaar leren. Dat we reflecteren op onszelf en ons blijven ontwikkelen. Feedback is hierbij onmisbaar. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat het motiverend is? En hoe ontwikkelen we een leercultuur waarbij iedereen open staat voor feedback?

We werken op basis van Appreciative Inquiry. Om ervoor te zorgen dat het geven en krijgen van feedback als waardevol wordt ervaren en er voldoende sociale veiligheid is organiseren we zelf interventies. Een van deze interventies is Liefdevol roddelen. Een workshop voor de hele organisatie.

Hoe gaat het in zijn werk?

Stap 1
We vormen groepen van mensen die veel met elkaar samenwerken.

Stap 2
Iedere deelnemer krijgt twee vragen:
Welk talent zet jij in je huidige rol/werk vooral in?
Wat is je ontwikkelvraag? Hoe kan je nog beter worden in je werk? Wat wil je vaker later zien?

Stap 3
In verschillende rondes, onder leiding van een procesbegeleider, bespreken we de ontwikkelvragen. Iedereen komt aan de beurt. Eerst stelt de groep enkele vragen om de ontwikkelvraag scherp te krijgen. Daarna draait de casusinbrenger zich om, met zijn rug naar de groep, pen en papier in de hand. De groep gaat liefdevol roddelen over de vraag, het gedrag van de persoon, mogelijke alternatieven. Na afloop geeft de casusinbrenger aan welke inzichten het gesprek heeft opgeleverd en wat hij ervan heeft geleerd.

Stap 4
Aan het einde van de workshop zorgt ieder voor zijn eigen opvolging. Het maken van een leerexperiment (nieuw gedrag uitproberen), ontwikkelplan en het zoeken van hulp in de vorm van een buddy/coach bij een van de collega’s.

Het resultaat is mooie inzichten en een lagere drempel voor feedback.

Scroll naar boven