Zelfsturing bij GGD

Mensen voorop, de organisatie omkeren, inclusief HR-filosofie. Maar hoe?

”Hoe kunnen we onze HR-filosofie omkeren, zodat elke professional krachtdadig inspeelt op wat de samenleving vraagt? Zonder aansturing van managers? In deze klantcase lees je hoe GGD West-Brabant samen met eelloo dat éne, grote verhaal creëerde en effectieve hulpmiddelen inzette. En daarmee de hele organisatie richting gaf

Meer informatie

Wil je meer informatie over deze klantcase of
over eelloo? Neem contact op met Inge van Nispen.
i.nispen@eelloo.nl of 088-100 47 77.

Scroll naar boven