Klantcasus bij Transvorm

Twee gezamenlijke portals voor
200 organisaties. Onze klantcasus bij Transvorm

Vijf jaar geleden dreigden veel mensen hun baan in de zorg te verliezen; nu komen organisaties juist mensen tekort. In deze klantcasus lees je hoe Transvorm steeds soepel meebeweegt met de actuele arbeidsmarkt, samen met eelloo. Twee portals stimuleren mensen actief bezig te zijn met hun loopbaan.

Kanteling

Begin 2014 werd het Transvorm Loopbaan Portal gelanceerd. De noodzaak was hoog: in Brabant dreigden 12.500 mensen hun baan in de zorg te verliezen door bezuinigingen. Van verschillende werkgevers kreeg Transvorm de vraag iets te creëren waarmee mensen hun loopbaan in eigen hand konden nemen. Liesbeth: “Samen met eelloo zijn we gaan bouwen aan het portal.” Tegenwoordig is de prognose totaal anders: mensen werken langer door en duurzame inzetbaarheid is een belangrijk speerpunt. Bovendien ontstaat er krapte op de arbeidsmarkt. De vraag is nu: waar halen we nieuwe talenten vandaan? Daarom creëerden Transvorm en eelloo een tweede portal, het Transvorm Talent Center.

Zij-instromers in beeld

Begin 2018 draaiden er twee geslaagde pilots met het Talent Center. Marlous: “Via het Talent Center trekken we gezamenlijk mensen aan die niet per se een achtergrond hebben in zorg en welzijn, maar wel de juiste competenties. De zogenaamde zij-instromers.” Kandidaten kunnen hun presentatie van talenten, ervaring en competenties – het ePortfolio – delen in de Talentpool, totdat er een match is met een organisatie die passend werk heeft. “Gezamenlijk werven is volop in ontwikkeling”, zegt Marlous. “Een kandidaat die niet aansluit bij die ene organisatie, kan precies de juiste persoon zijn voor de andere. Via het Talent Center
blijven kandidaten behouden voor de sector.”

Volop sleutelen

Terwijl het Talent Center pas kort in gebruik is, is het Loopbaan Portal al jaren succesvol. Het bevat onder andere een talentenscan, vragenlijsten over werkbeleving en werkgeluk, een vacaturezoeker en een APQ-vragenlijst (Arbeidsmarkt Positie Quotiënt) die mensen aanzet tot proactief loopbaangedrag. Alle resultaten worden gebundeld in een persoonlijk ePortfolio. Liesbeth: “Mensen zijn echt trots als ze hun profielpagina downloaden. Ze zien: Ja, dit ben ik!” Door de jaren heen is volop gesleuteld aan het portal. “Bij eelloo denken ze altijd actief mee”, zegt Liesbeth. “Ze komen niet met kant-en-klare producten, maar bieden flexibiliteit en ontwikkelruimte. Die hebben we wel nodig, want met 200 leden zijn er veel verschillende visies. Binnenkort voeren we weer grote veranderingen door. Er komt meer focus op behoud van medewerkers.”

Mensen zijn echt trots als ze hun profielpagina downloaden.
Ze zien: Ja, dit ben ik!

Mensen in beweging zetten

De samenwerking van Transvorm en eelloo gaat verder dan alleen het ontwikkelen van de portals; mensen moeten ze óók gaan gebruiken. Transvorm zette allerlei communicatiemiddelen in om leidinggevenden in organisaties te informeren en stimuleren. Daarnaast organiseerde eelloo een online seminar en expertsessies voor HR-adviseurs. Met succes: in enkele jaren steeg het aantal ePortfolio’s naar bijna 5000. Liesbeth: “Dat aantal willen we de komende jaren verdubbelen. De ene organisatie kijkt de kat uit de boom, bij de andere gebruikt bijna iedereen het Loopbaan Portal - zeker als HR-adviseurs actief optreden als ambassadeur. Enthousiasme werkt aanstekelijk.”

Ook jouw organisatie in beweging krijgen? Lees hier de hele klantcasus.

Nieuwsgierig?

Ik vertel graag meer over onze aanpak.

Bel Quint!

088-100 47 77