Leiders van nu en van de toekomst. Wat vragen we hen om te doen en te laten?

We zitten midden in een crisis. Dus is de behoefte aan leiderschap groot. We willen leiders die richting geven. Maar ook leiders die vertrouwen en ruimte geven. Wat is een goede leider, nu en in de toekomst? Die vraag hebben we ons een tijdje geleden al gesteld.

Bij veel van onze klanten zien we directies en het middenkader zoeken naar andere vormen van leiderschap om samen met hun organisatie het hoofd te kunnen bieden aan de complexe wereld van vandaag en morgen. Traditioneel management schiet hier te kort. Organisaties van de toekomst vragen om visie, om het herbeleggen van managementtaken en om het invullen van leiderschap. Niet op een vaste plaats in de organisatie maar verspreid. Maar hoe doe je dat? Met deze uitdaging zijn we aan de slag gegaan.

Leiderschap op z'n kop. Maar hoe?

Wat kies je? Top down? Bottom up? Gedeeld leiderschap? Meer mensgericht? Hoe dan ook is het belangrijk dat het aanwezige talent en de aanwezige inzichten van mensen in de organisatie beter gebruikt worden. Daarom is het gewenst om de mens met zijn persoonlijke verhaal, talenten en skills centraal te stellen. Want organiseren is en blijft mensenwerk – en vooral nu is het zaak dit te beschouwen als kern van het organiseerproces.

Aanzet tot anders kijken

We hebben een verkenning gemaakt op het leiderschap van de toekomst. In deze verkenning geven we een aanzet tot een andere wijze van kijken naar besturen, managen, leidinggeven en leiderschap. Een visie die aansluit bij de huidige samenleving. We geven nadrukkelijk geen allesomvattend antwoord maar meer een zienswijze; we willen een discussie starten en het nadenken over leiderschap verdiepen. Een beetje houvast bieden aan iedereen die leiderschap wil tonen, in deze tijd van verandering. Ambitieus genoeg.

We hebben ons hierbij breed laten inspireren en een kijkje genomen bij …

  • De filosofen
  • De futuristen
  • Wijze en moedige mensen
  • De veranderaars
  • De onderzoekers
  • De ervaringsdeskundigen

Verken met ons mee hoe je als leider menselijk bent, uitdaagt, verbindt op de missie, grenzen verlegt en ruimte geeft.

Sparren over het leiderschap van de toekomst in jouw organisatie?

Bel Bert of Inge voor een afspraak.
088-1004700

Scroll naar boven