veranderen

Maak verandering duurzaam!

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers daadwerkelijk aan de slag gaan met het formuleren van doelen? Of het geven van feedback? En hoe maak je überhaupt een begin met het opstellen van een missie of ontwikkelplan? Binnen eelloo werken we al geruime tijd met het programma ‘Mijn Impact‘. Echter een tool alleen implementeren is niet de oplossing. Om er voor te zorgen dat iedereen zich blijft ontwikkelen, helpen we elkaar en organiseren we zelf interventies.

Interventie – Liefdevol roddelen

Om als organisatie succesvol te zijn is het belangrijker dan ooit dat we elkaar scherp houden en van elkaar leren. Dat we reflecteren op onszelf en ons blijven ontwikkelen. Feedback is hierbij onmisbaar. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat het motiverend is? En hoe ontwikkelen we een leercultuur waarbij iedereen open staat voor feedback? We werken op basis van Appreciative Inquiry.  Om ervoor te zorgen dat het geven en krijgen van feedback als waardevol wordt ervaren en er voldoende sociale veiligheid is organiseren we zelf interventies. Een van deze interventies is ‘liefdevol roddelen‘ . Een workshop voor de hele organisatie.

Interventie – Appreciative Inquiry

Geen enkel systeem of instrument voor de HR-cyclus gaat goed werken als er geen leercultuur is, als er geen oprechte feedback wordt gegeven. Daarom hebben wij ervoor gekozen niet alleen de tool ‘Mijn Impact’ in te voeren voor ons performance Management, maar ook tijd te investeren in het ontwikkelen van een leercultuur. In een leercultuur doet iedereen ook echt iets met de feedback. We zoeken de balans tussen stimuleren en scherp houden. Elkaar motiveren en toch alles zeggen wat gezegd moet worden. Ons uitgangspunt is de Appreciative Inquiry.

Interventie – Bepaal je persoonlijke missie

Bij het stellen van doelen maken we onderscheid tussen werkinhoudelijke doelen, gekoppeld aan de kernactiviteiten binnen eelloo, en persoonlijke ontwikkeldoelen. De traditionele vraag die hieruit voortvloeit is in hoeverre je eigen doelen passen binnen de organisatiedoelen. We vinden het belangrijk deze vraag ook om te draaien zodat de keuze voor je werk en werkgever een bewuste is en geen automatisme. Daarom zijn we gestart met het formuleren en delen van ieders persoonlijke missie: Wat zijn de zaken waar je iedere dag weer je bed voor uit komt? Waar wil je dat jouw werk aan bijdraagt? En: Hoe past jouw werk binnen eelloo bij jouw doel? Deze vragen komen terug in de workshop ‘Bepaal je persoonlijke missie‘.

Scroll to top