Masterclasses Future of work en Toekomst van Organisaties en Organiseren (UvA)

Vanaf 21 maart start de UvA-masterclass reeks ‘The Future of Work’ met onder andere Professor Joseph Kessels (toekomst van leren), Professor Paul de Beer (toekomst van de organisatie) en Bart Götte (de toekomst van de arbeidsmarkt). Ook onze collega Quint Dozel verzorgt hierin - al weer voor de vijfde keer - het prikkelende thema ‘Anders Organiseren’.

Anders organiseren volgens eelloo: Met z’n allen de baas

Bazen, teams, KPI’s, functieprofielen? Daar doen we niet meer aan! Binnen eelloo is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. We presenteren onszelf met ons ePortfolio en laten weten welk werk we graag oppakken. Samen verdelen we de taken. En we helpen elkaar waar we kunnen. Zo krijgt ieders talent ruim baan. We zijn samen de baas van een groeiend bedrijf. Gedreven en verbonden vanuit onze missie. Met grote ambities om die missie te realiseren.

Hoe we al heel ver zijn gekomen, en wat we met vallen en opstaan hebben geleerd noemen we nu onze RH-methode. In onze RH-methode hanteren we heldere uitgangspunten en werkwijzen ondersteunt met innovatieve producten en diensten. Zo helpen we nu ook andere organisaties om mensgedreven te organiseren. RH in de praktijk!

Voor wie?

De Masterclass is gericht op beleidsmedewerkers, managers en (HR)professionals van organisaties die adequaat willen anticiperen op een arbeidsmarkt in transitie. Je loopt tegen verandervraagstukken aan waar je met behulp van wetenschap en praktijkcasussen tot nieuwe inzichten komt. Zo ben jij voorbereid op The Future of Work in deze toenemende onzekere en complexe maatschappij.

Voor de Masterclass ‘Future of work’ van maart zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld je hier aan.

Masterclass 'Toekomst van Organisaties en Organiseren'

Op 13 februari heeft Quint Dozel van eelloo samen met Erwin Deyaert van ING België een bijdrage mogen leveren aan de Masterclass ‘Toekomst van Organisaties en Organiseren’.

In de Masterclass ‘Toekomst van Organisaties en Organiseren’ helpen we deelnemers hun kennis en competenties op het gebied van strategievorming, planning en organisatiekracht verder te professionaliseren. Toekomstgerichtheid en het vergroten van de anticipatiekracht van organisaties in markten waar transformatie zowel kansen als uitdagingen creëert, is waar onze passie ligt. Wij bieden de deelnemers aan dit programma een platform om aannames en overtuigingen omtrent hun strategie in relatie tot aankomende ontwikkelingen in kaart te brengen en te toetsen. We reiken theoretische kennis en methodieken aan die passen bij hun strategische horizon en doelstellingen. En we werken met actuele klantcases waarin we je samen met andere deelnemers uitdagen om strategische perspectieven te ontwikkelen die een langetermijnperspectief omarmen.

Dit programma is bedoeld voor managers die verantwoordelijk zijn voor visievorming, beleidsontwikkeling en implementatie van een toekomstgerichte aanpak binnen hun organisatie.

Module: Transformatie van de interne organisatie

In deze module hebben Quint (eelloo) en Erwin (ING) stil gestaan bij de verschillende opties om als visionair leider de transitie naar nieuw organiseren door te voeren. Wat is de relatie tussen schaalgrootte en de wijze waarop je de interne organisatie kan hervormen? In hoeverre kan je gebruik maken van de startup en scale-up successen? En hoe doorbreek je de interne obstakels om van nieuw organiseren een succes te maken? Zij deelden actuele best practices die met vallen en opstaan zijn gerealiseerd. En we blikten vooruit op de nieuwe uitdagingen die de organisatie van de toekomst met zich meebrengt.

De Masterclass Toekomst van Organisaties en Organiseren is onder leiding van prof. dr. Ed Peelen, UvA en drs. Bart Götte MBA, FutureFlock. Verschillende UvA docenten en gastsprekers verzorgden een bijdrage in het programma.

Meld je hier aan voor de volgende serie Masterclasses.

Scroll naar boven