Mijn Impact

Mijn Impact - Een alternatief voor de HR cyclus

Om er voor te zorgen dat we het werk goed verdelen met elkaar en iedereen dat doet waar hij goed in is hebben we een alternatief gezocht voor de traditionele HR-cyclus. Hierbij staat het echte gesprek centraal waarbij we zelf de agenda bepalen. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is de door onszelf ontwikkelde tool 'Mijn Impact'. 'Mijn Impact' helpt je om concrete werkafspraken te maken over jouw inzet, inzetbaarheid, prestaties en ontwikkeling. Ook evalueer je je eigen functioneren.

Eelloo is een managerloze organisatie. 'Mijn Impact' is meteen de basis voor ons performance management. Want zonder managers zijn we zelf verantwoordelijk voor het vragen en geven van feedback en het bepalen van ieders toegevoegde waarde voor de organisatie. Echter, 'Mijn Impact' is ook goed in te passen in organisaties waarbij de leidinggevende nog steeds een belangrijke rol speelt in de HR-cyclus.

Hoe gaat het in zijn werk?

Hoe beter de mensen, hoe beter de organisatie. Hoe beter de match tussen jou en je werk, hoe meer waarde je kan toevoegen voor jezelf en voor de organisatie. Als je echt iets wilt bereiken, is het belangrijk om concrete doelen te stellen op het gebied van je werk en op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling. Om te reflecteren op hoe je het doet en hoe je je kunt verbeteren in je werk is het belangrijk om feedback op te halen uit je omgeving.

Als je vervolgens weer terug kijkt naar wat je hebt gerealiseerd, kun je je eigen waarde bepalen en weer nieuwe doelen stellen voor de toekomst. Daarom bestaat 'Mijn Impact' uit 3 stappen:

1. Vooruitkijken: doelen en ontwikkeling

2. Feedback: verzamelen en leren van feedback

3. Terugkijken: de balans opmaken

Stap 1 - Vooruitkijken: doelen en ontwikkeling

Vaststellen van doelen

Welke doelstellingen heb ik voor komend jaar? Waar mogen je collega’s je op aanspreken?

Aan welke werkzaamheden/ resultaten/ projecten kan ik de meeste waardevolle bijdrage leveren?

Maken van een persoonlijk ontwikkelplan (op zowel korte als langer termijn)

Stap 2 - Feedback vragen: verzamelen van feedback

Feedback is onmisbaar om continue te blijven leren. Door je te focussen op datgene waar je (potentieel) goed in bent, haal je het beste uit jezelf. Feedback moet leiden tot inzicht om beter te worden, meer momenten van succes te kennen. Fouten maken kan en mag. Het gaat er vooral over hoe je ze oplost en wat je ervan leert. Je verzamelt je feedback zelf en bepaalt ook zelf wie je erom vraagt en je kiest een moment dat voor jou relevant is, bijv. na een afgeronde klus of project. Alles komt terecht in ‘Mijn Impact’. Zo leer je waarin je jezelf kunt verbeteren.

Stap 3 - Terugkijken: de balans opmaken

Reflecteren op de doelen, je ontwikkelplan, je feedback en je successen. Wat waren sterke punten dit jaar, wat kon er nog beter? Wat heb je gedaan met de ontvangen feedback? Welke impact heb je gehad?

Alle input kan worden verzameld in jouw persoonlijke ‘pitch’ of presentatie pagina die kan worden gebruikt in een (eind) gesprek.

Koppel Mijn Impact met interventies

Maar hoe zorg je er nu vervolgens voor dat medewerkers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met het formuleren van doelen? Of het geven van feedback? En hoe maak je überhaupt een begin met het opstellen van een missie of ontwikkelplan? Binnen eelloo werken we al geruime tijd met ‘Mijn Impact’ en hebben inmiddels veel ervaring met interventies. Om er voor te zorgen dat iedereen zich blijft ontwikkelen helpen we elkaar en organiseren we zelf interventies.

Meer willen weten?

Bel Inge op

088-100 47 77

Scroll to top