NL Leert Door

De overheid verstrekt subsidies in het kader van NL Leert Door, bedoeld voor ontwikkeling en scholing. Inmiddels is de derde subsidieronde van start gegaan. Deze loopt van 15 maart tot 26 april. Subsidies kunnen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden voor bij hen aangesloten organisaties.

Wie komt in aanmerking voor NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk?

Sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers-, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen kunnen een subsidieverzoek indienen voor behoud van werk of het vinden van ander werk voor werkenden. De subsidie wordt verleend voor een ontwikkeladvies, scholing, een EVC-procedure of begeleiding naar ander werk. Meer hierover lees je op de site van het Ministerie van SZW.

Ontwikkeladvies en begeleiding naar ander werk

Onder de subsidieregeling vallen onder meer ontwikkeladvies trajecten en/of de begeleiding naar ander werk. De drie eerder op maat gemaakte programma's uit de voorgaande NL Leert Door rondes kunnen ook nu weer worden ingezet. Ze leveren gefundeerde inzichten op waar je in de trajecten gericht mee aan de slag kunt gaan.

Ons aanbod voor persoonlijke ontwikkeling met NL leert door

                             

Programma NL leert door

                   Basis

  • Arbeidsmarktscan

Programma NL leert door

              Uitgebreid

  • Arbeidsmarktscan
  • Talenten & drijfveren

Programma NL leert door

               Volledig

  • Arbeidsmarktscan
  • Talenten & drijfveren
  • Arbeidsmarktverkenner

  Arbeidsmarktscan

Met het APQ-programma wordt op een onderbouwde en objectieve manier de huidige positie op de arbeidsmarkt vastgesteld. Ook wordt er een uitspraak gedaan over de verwachte kans op werk per regio en de arbeidskans over 5 jaar.

Het APQ-programma is het meest ingezette instrument op het gebied van arbeidsmarktwaarde en is gebaseerd op grote actuele datasets. Collega Dr. Anna van der Horst deed validatieonderzoek naar het versterken van pro-actief loopbaangedrag. Lees hier meer over de uitkomsten van haar promotieonderzoek naar eigenschappen en vaardigheden die duurzame inzetbaarheid kunnen beïnvloeden.

We stellen daarbij het 4C-model centraal (Curiosity, Concern, Control, Confidence). De uitkomsten van het APQ-programma zorgen ervoor dat mensen zich bewust worden van hun plek op de arbeidsmarkt en stimuleren om aan de slag te gaan met inzetbaarheid. Door gerichte tips en acties te omschrijven worden mensen geholpen om zelf in actie te komen en op zoek te gaan naar werk dat aansluit bij waar ze goed in zijn en wat ze belangrijk vinden.  Ook wordt gekeken in hoeverre ondernemerschap past bij het verhaal van iemand.

Het APQ-programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Arbeidsmarktwaarde: geeft inzicht in de mate waarin iemand nu en in de toekomst gemakkelijk passend werk zal kunnen vinden.
  • APQ-vragenlijst: onderzoekt de persoonlijke situatie en de mogelijkheden om de arbeidsmarktpositie te verbeteren.
  • APQ-rapport: presenteert met een visueel aantrekkelijk totaalrapport de arbeidsmarktwaarde en de mogelijkheden om deze te verbeteren.

Bekijk hier een filmpje over het APQ-programma.

 Talenten

Onze persoonlijkheidsvragenlijst is ontwikkeld vanuit de Big Five theorie en verfijnd met het AB5C-model van Hofstee. Met de vragenlijst Persoonlijkheid beschikken kandidaten of medewerkers in 20 minuten over een compleet talentprofiel. In het rapport vind je – naast de Big Five – onder andere een top 3 van talenten. Er wordt uitleg gegeven over hoe je optimaal gebruik kunt maken van talenten.

  Drijfveren

Drijfveren is gebaseerd op de theorie van McClelland. Met Drijfveren koppel je wat belangrijk is voor mensen aan het werk en de werkomgeving die bij mensen past. Binnen 15 minuten beschikt een kandidaat over zijn sterkste en minder sterke drijfveren.

Arbeidsmarktverkenner

Met de Arbeidsmarktverkenner geef je mensen direct een unieke toegang tot een uitgebreide bron aan arbeidsmarktinformatie, waaronder alle actuele vacatures en beroepen van Nederland. Met de Arbeidsmarktverkenner beschik je over een zeer innovatieve match tussen je profiel, beroepen en actuele vacatures. Een match op zowel harde als zachte kenmerken. De Arbeidsmarktverkenner biedt als enige in Nederland een visuele beroepen- en vacaturekaart. Op deze kaart vind je alle beroepen van Nederland.

Een belangrijke stap is het invullen van het profiel dat gematcht wordt. Met matching op soft skills kun je matchen op persoonlijkheid, drijfveren, competenties, kennis en werkzaamheden. Ook kun je vanuit de huidige functie, of interessante functies, zoeken naar beroepen en vacatures met grote overlap in soft-skills, kennis en vaardigheden. Je krijgt direct inzicht in passende opleidingsmogelijkheden door een koppeling met de database van Springest.

Zo krijg je helder welke arbeidsmarktmogelijkheden - op basis van wensen en kwaliteiten - het beste bij je verhaal past.

Psychologie, wetenschap en technologie

We koppelen psychologie aan technologie, data aan daden en wetenschappelijke modellen aan de soms ongrijpbare toekomst. Met onze producten geven we iedereen de regie over zijn eigen werk en toekomst. Voor de constructie van onze vragenlijsten volgen we de richtlijnen van de COTAN.

Wil je gebruik maken van één van onze programma's ter ondersteuning van NL Leert Door, laat het ons even weten. Wij helpen je graag op weg!

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met Marieke en/of Nina. Zij vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088-1004777
Of mail talentexperts@eelloo.nl

Scroll naar boven