Normal is over

eelloo ondersteunt film Normal is over

eelloo ondersteunt film Normal is over

De indrukwekkende documentaire 'Normal is over' is gemaakt door Renée Scheltema. Deze bekroonde documentaire geeft inzicht in hoe we het beste kunnen omgaan met de klimaatverandering, het uitsterven van diersoorten, de verspilling van natuurlijk grondstoffen, inkomensongelijkheid en de rol van de industrie in onze voedselproductie.

Ons onderliggende financiële en economische systeem is verbonden met al deze onderwerpen. We kunnen met elkaar veranderingen in gang zetten, kleine praktische veranderingen, maar ook grote.

Daar gaat deze film over en eelloo ondersteunt de verspreiding van deze film van harte. Een ongemakkelijke boodschap en tegelijk een stimulans om verandering in gang te zetten!

Eelloo was aanwezig bij de screening van de film in het KIT Royal Tropical Institute op 31 mei 2018, waarbij de film werd ingeleid door Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme.

Klik hier voor meer informatie over de film en tegen een kleine vergoeding kun je de documentaire ook direct online kijken.

De film is een initiatief dat ondersteund wordt door de Making Of The Future Foundation. Hun missie richt zich op het creëren van ‘a new normal’ in de manier waarop we omgaan met onze planeet en haar bewoners.

Scroll to top