Ontdek Waardevolle verhalen in het Waardetheater.

“Het Waardetheater is de plek waar deelnemers van het Kennisfestival ontdekken en ervaren hoe je samen tot waarde komt en hoe je dat morgen toepast.”

Bij eelloo staan de waarden van mensen centraal. Rendement is echter boven mensen komen te staan. Resultaat lijkt het enige dat nog telt. Als je maar wat oplevert. Die efficiency-obsessie doet ons allemaal tekort. Want er is meer van waarde. Aandacht voor elkaar bijvoorbeeld, inspiratie, betrokkenheid, de natuur. In het rendementsdenken is daarvoor geen plek. Dat kraakt. En raakt ons allemaal. We zijn dan ook super blij met de uitnodiging van Saminc om in het Waardetheater samen op zoek te gaan naar een andere vorm van waarde-creatie; een waarin jij centraal staat. Want: Werk is er voor jou. En niet andersom.

Luister naar ons verhaal en maak je eigen Waardenposter

Kom luisteren naar het persoonlijke verhaal van Siebren Houtman (een van de partners van eelloo) en hoe hij vanuit zijn eigen waarden eelloo aanstuurt. Bij eelloo staan de waarden van de mensen centraal, krijgen mensen alle ruimte en vertrouwen en wordt dagelijks geëxperimenteerd met het anders organiseren van werk. Maak in de ‘eelloo pop-up stand’ je eigen gratis Waardenposter. Kom naar het Waardetheater en neem deel! Maak gebruik van de unieke kortingscode.

Het Waardetheater

De diverse sprekers van het Waardetheater benaderen waarde-creatie vanuit verschillende aanvliegroutes en op verschillende niveaus. Van samen sturen naar waardecreatie tot jouw persoonlijke waardeverhaal, van het meten van de werkelijke waarde van jouw bedrijf tot waardevolle besluitvorming. Hiermee vormt het programma een prachtig kleurrijk pallet! Samen met jou als bezoeker gaan we aan de slag om samen te sturen naar meer en betere waarde-creatie. Zoals je gewend bent van het grootste Kennisfestival vind je op 20 juni weer volop top-sprekers, ideeën, voorbeelden en concrete casussen die je daarin verder kunnen helpen. Het Waardetheater is een interessante route voor iedereen die waarde en waarden centraal wil stellen in zijn/haar organisatie en vooral: van waarde wil zijn. Genoeg redenen om je weer aan te melden voor Het Grootste Kennisfestival op 20 juni.

Wat denk je van:

Hoe worden ‘stille’ mensen zichtbaar en delen hun goede ideeën met de rest en hoe ervaren ‘de hardste roepers’ hoeveel luisteren ze oplevert? Ofwel: hoe maak je optimaal gebruik van de kennis en wijsheid van de groep? Hoe zorg je ervoor dat iedereen een bijdrage levert in overleg- en besluitvorming binnen het domein waar zij mee te maken heeft? Ga met behulp van de Consent-methode® aan de slag met gelijkwaardig overleg en besluitvorming in jouw team of organisatie en ontdek dat, omdat iedereen meedoet, de betrokkenheid enorm vergroot en besluiten duurzamer worden.

We moeten nu echt wezenlijke stappen zetten. De tijd is er rijp voor.’ Met Manifesto laat hij de accountantswereld zien in welke richting de branche kan veranderen, weer maatschappelijk relevant kan worden. Met de Scale of Significance gaat hij nog een stap verder. Ontwikkelt hij een instrument waarmee je de intrinsieke waarden van organisaties zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar kunt maken. En en passant de rol van geld kunt degraderen van doel naar middel.

Waardegasten: tijdens dit interview in College Tour stijl gaan Engbert Breuker en Rianca Evers het thema waardecreatie & Samensturing op het scherpst van de snede ontleden. Waarom is het überhaupt een goed idee? Wat moet je ermee? En hoe haalbaar is het eigenlijk? Hier zijn twee mensen in dialoog die het debat niet schuwen, maar altijd het doel voor ogen houden. Een interessante en prikkelende combinatie van host & gast, die in Zomergasten niet zou misstaan!

Jeannette is spreker/musicus en neemt de deelnemers mee in de taal van muziek. Als fluitiste raakte ze haar publiek, tegenwoordig raakt het publiek haar en elkaar. Actief muziek maken is communicatie zonder woorden, dat emotionele verbondenheid tastbaar maakt. Er ontstaat gezamenlijke positieve energie, waarbij ieders bijdrage waardevol is. De mens voorop! Iedereen kan muziek maken, hetgeen Jeannette met de deelnemers zal doen, begrijpen door te ervaren. Iedereen krijgt een bruikbare tool mee voor morgen.

Robert is als kennismanager en informatiearchitect verbonden aan KnowledgeTrack™ Robert heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring binnen het vakgebied informatiemanagement. Kennismanagement is van cruciaal belang voor het succes van samensturing binnen uw organisatie en de manier waarop waarde wordt toegevoegd aan de omgeving. Want hieraan ontleent de organisatie haar bestaansrecht. Kennismanagement speelt een cruciale rol om uw visie succesvol te vertalen naar de uitvoeringsorganisatie.

Siebren (een van de partners van eelloo) wordt geïnterviewd door Inge van Nispen (consultant bij eelloo). Hij deelt zijn persoonlijke verhaal en legt de relatie tussen zijn eigen waarden en zijn keuze voor hoe hij eelloo aanstuurt. Bij eelloo staan de waarden van de mensen centraal, krijgen mensen alle ruimte en vertrouwen en wordt dagelijks geëxperimenteerd met het anders organiseren van werk. Siebren is een innovator in hart en nieren en geeft op geheel eigen wijze invulling aan waardegedreven leiderschap. Hoe doet hij dat en welke persoonlijke inspiratiebronnen, markeermomenten en missie liggen hieraan ten grondslag? Als deelnemer kan je uiteraard vragen stellen en na afloop je eigen waardenposter maken.

Rianca is auteur van het boek Samensturing, Organiseren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid. Samensturing is dè manier om je organisatie of project tot een team van waardevolle ambassadeurs te maken zodat je samen meer waarde creëert. In het Waardetheater, natuurlijk ook een samensturingsproject, is zij betrokken als dagvoorzitter. Zij verbindt de waardevolle verhalen van onze sprekers aan elkaar en deelt daarbij uiteraard ook samensturingslessen. Daarnaast is ze te zien bij de College Tour, in gesprek met Engbert Breuker.

Het Waardetheater is een initiatief van kenniscentrum Saminc B.V.

Gebruik de unieke kortingscode: saminc@#kennis2019 en Meld je aan!

 

 

Scroll naar boven