Aanpak mobiliteit. Onze klantcasus bij FrieslandCampina

Nieuw werk vinden vraagt om een doordachte aanpak. Mensen die op tijd beginnen met hun oriëntatie, zien sneller nieuwe deuren opengaan als er een deur sluit. Dat blijkt uit het verhaal van FrieslandCampina: met een integraal traject van een mobiliteitsplatform, individuele begeleiding en workshops biedt het Mobiliteitscentrum mensen perspectief en zelfvertrouwen. Martin ten Bloemendal van FrieslandCampina: “Samen met eelloo hebben we een grote stap gezet. Die hadden we ook nodig, gezien wat er op ons afkwam.”

Het mobiliteitsplatform is gebaseerd op vier bewezen succesfactoren die mensen ertoe aanzetten om actief én op tijd hun loopbaan vorm te geven. Die succesfactoren – career control, career curiosity, career concern en career confidence – zijn omgezet naar vier fasen in het mobiliteitstraject. De eerste is ‘bewust worden’, de tweede ‘inzicht krijgen’, de derde ‘plan maken’ en de vierde ‘acties ondernemen’. Alle medewerkers krijgen een online dossier en zien direct de resultaten van afgeronde onderdelen. Zo ontstaat gaandeweg een persoonlijke presentatie van wie ze zijn, wat ze belangrijk vinden, en wat ze zoeken in een nieuwe baan. Met die inzichten maken ze een plan. Daarna ondernemen ze acties die nodig zijn om een nieuwe baan te vinden – denk aan een sollicitatietraining, opleiding, bedrijfsbezoek of netwerkgesprek. De begeleiding en workshops van het Mobiliteitscentrum sluiten aan op elke stap in het online platform.

Mobiliteitskandidaat: “Het eelloo-traject geeft een meerwaarde aan je loopbaan. Het is van nu, het is nieuw en er is heel goed over nagedacht. Je leert jezelf opnieuw kennen, dus voor mij is er een wereld opengegaan.”

Meer weten over de Mobiliteitsaanpak van eelloo? Lees hier de hele klantcase.

Meer weten?

Neem contact met Sara via support@eelloo.nl of via 088 1004777. 

Scroll naar boven