Hé hallo! Wij zijn eelloo

Samen met organisaties, HR-dienstverleners, assessmentbureaus en talent experts geven we het werken van de toekomst vorm. Met onze RH-methode helpen we organisaties om mensen centraal te stellen. En met onze online producten, diensten en advies geven we iedereen de regie.

We zien hoe snel organisaties veranderen. Hoe iedereen zoekt naar nieuwe samenwerkingsvormen. Hoe mensen vechten voor hun plek. En welke kansen technologie biedt. Dat vraagt om een andere kijk op werk - en snel ook. Daarom nemen we het voortouw. Samen met opdrachtgevers, afnemers en collega’s bouwen we aan een arbeidsmarkt waarin iedereen van waarde is. En er ruimte is voor iedereen. Want werk is er voor jou. En niet andersom.

Psychologie en technologie

We koppelen psychologie aan technologie, data aan daden en wetenschappelijke modellen aan de soms ongrijpbare toekomst. Met onze RH-methodiek helpen we organisaties bij de omkeer van HR naar RH. Stap voor stap, met alle medewerkers. Zodat mensen en hun verhaal centraal staan. Met onze producten geven we iedereen de regie over zijn eigen werk en toekomst.

Met z’n allen de baas

Vanuit Fort ‘t Hemeltje in Houten geven we met ons team van onderzoekers, psychologen en programmeurs de organisatie van de toekomst vorm. Bazen, teams, KPI’s, functieprofielen: doen we niet meer aan. Elke eelloo-er is verantwoordelijk voor zijn eigen ontwikkeling. We presenteren onszelf met ons ePortfolio en laten weten welk werk we graag oppakken. Samen verdelen we de taken. We helpen elkaar waar we kunnen. Zo krijgt ieders talent ruim baan. Samen zijn we de baas van een groeiend bedrijf met grote ambities. RH in de praktijk!

Anne Kimman

Jos Masmeijer

Freek Haagsma

Marjolein Wieman

Sara Bakker

Anna van der Horst

Marcel van de Ven

Quint Dozel

Ellen van Hennekeler

Prodeep Boom

Han Oey

Angela Acconcia

Inge van Nispen

Gerben Wijnstra

Meindert Steg

Jozien Silvester

Liesbeth van Leeuwen

Matthijs Verburg

Nina van Gameren

Jaap Jan van Assen

Jelle Geertsma

Marieke Bosscha

Anne Coolen

Siebren Houtman

Annick Delanghe

Bert Bloem

Allaerd Mensonides

Iedereen is een partner

Onze ambitie is groter dan eelloo. Daarom is samenwerken voor ons essentieel. Het zit in ons bloed. We denken niet in hokjes van concurrenten, klanten of collega’s. Iedereen is voor ons een partner in de ontwikkeling naar die arbeidsmarkt van de toekomst. Organisaties, dienstverleners, adviseurs, assessmentbureaus, talent experts, kennisnetwerken, stichtingen, universiteiten en hogescholen... En natuurlijk alle Nederlanders die we de regie geven. Samen geven we werk nieuwe waarde.

Scroll to top