Playground-Blog deel 4: Werk organiseren in de Playground

In deze blog vertellen we graag hoe we het werk organiseren bij eelloo. De indruk bestaat wel eens dat in een organisatie zonder afdelingen, functies en managers complete chaos heerst, maar niets is minder waar. We zijn niet tegen leiderschap en structuur. Sterker nog, we hebben beide hard nodig. Het verschil is dat we met elkaar bepalen wie leiderschap toont en neemt, en hoe we het werk structureren.

Op dagelijkse basis brengen we het werk dat er gedaan moet worden om de doelen te realiseren en de talenten en ambities van de mensen van eelloo samen. Hoe doen we dat?

Missie en dromen eelloo

Met elkaar hebben we onze missie geformuleerd. Bij eelloo gaan we voor een arbeidsmarkt waar mensen centraal staan. De missie valt uiteen in drie dromen die je terug kunt lezen in ons manifest. Deze drie dromen drijven ons in ons dagelijkse werk. Ook hebben we de missie vertaald naar tien concretere ambities, doelen die we op langere termijn willen realiseren. De ambities houden ons op koers en geven ons richting in het dagelijkse werk en keuzes voor de langere termijn.

Talenten en ambities mensen

Bij eelloo zijn we nieuwsgierig naar ieders verhaal. Wie zijn verhaal kent, kan makkelijker uitgaan van zijn eigen kracht, behoeften en grenzen. Op verschillende manieren zorgen we in de Playground dat mensen hun verhalen delen zodat we van elkaar weten welk werk iedere eelloo-er graag oppakt en wat ieders talenten en ontwikkelwensen zijn. We gaan met elkaar in gesprek en we worden ondersteund door programma’s in de Playground-portal. In de portal heeft ieder toegang tot vier programma’s:

  • Mijn Poster: hier maakt iedereen zijn persoonlijke talentkaart
  • Mijn Impact: ieder jaar krijgt iedere eelloo-er dit programma. Dit helpt je om te bepalen welk werk je wilt doen en geeft je inzicht in hoe je dit doet (doelen stellen, feedback verzamelen, balans opmaken). We gaan er met elkaar over in gesprek in de zogenaamde Impactgesprekken.
  • Mijn Verhaal: dit programma helpt om te bepalen wie je bent, waar je enthousiast van wordt en waar je naar toe wilt. Het delen van verhalen vindt plaats in de sessies Zo-maar-gasten.
  • Mijn Kracht: om werk te doen wat bij je talenten past moet je weten waar je goed in bent. Dit programma is bedoeld om een talentanalyse te doen. Of je nog lekker in je (werk)vel zit bespreken we in periodieke RH-gesprekken. Ook kan je gebruik maken van een coach.

Organisatie van werk

Onze missie en dromen realiseren we in het dagelijkse werk. Het dagelijkse werk bestaat uit de diensten en producten die we leveren aan organisaties, HR-dienstverleners, assessmentbureaus en talent experts. Samen met hen geven we het werk van de toekomst vorm. Al ons werk zit in projecten, die wij initiatieven noemen. Denk hierbij aan de vragen van onze klanten, de technologie die we maken, de producten die we ontwikkelen, het onderzoek dat we doen, de data die we beveiligen, de support die we leveren, de financiële administratie ….

De verdeling van het werk, ofwel wie zich bezig houdt met welke projecten, is afgestemd op ieders talenten en ambities.

In de Playground portal kan iedereen doorlinken naar de werkapplicatie. Zo kunnen we zien welke projecten er lopen en wie zich waar mee bezig houdt. Ook is daar de voortgang van projecten zichtbaar en of er nog capaciteit nodig is.

In de tweewekelijkse Epic talk, een stand-up, is er tijd en ruimte om organisatie brede, voor iedereen relevante, informatie te bespreken. Alle eelloo-ers kunnen tijd claimen om belangrijke ontwikkelingen in of resultaten van hun initiatieven te delen met collega’s.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Freek of Inge.

Scroll naar boven