Playground-Blog Deel 7: Geleerde Lessen

Het is al ruim een jaar geleden dat we bij eelloo begonnen met onze RH Playgroundeen innovatieve methode om onze RH-visie volledig toe te passen op hoe we werken bij eelloo. Het eerste jaar was een pilotjaar: wat werkt goed? Wat moet anders? Met deze vragen hebben wij vorig jaar een voormeting, en dit jaar een nameting gedaan. In deze metingen zaten ook schalen die inzicht geven in werkbeleving, betekenis en in de 4 pijlers van de RH Playground: De 4V’s. Deze graadmeters laten ons zien of de RH Playground ons daadwerkelijk helpt om het werk bij eelloo als ‘Resource for Humans’ te zien. Het eerste jaar was heel interessant! Soms ontroerend, vaak verbroederend, en in vele opzichten een leerproces.

Wat hebben we geleerd? Laten we met het belangrijkste beginnen: het was een rapport vol goede cijfers! Op alle gemeten aspecten is een stijging waargenomen, met name op de mate waarin werk betekenisvol is voor collega’s en op de mate van zelfeffectiviteit. Deze resultaten zijn positief, ondanks dat de situatie rond COVID-19 waarschijnlijk wel een negatieve impact heeft gehad op een aantal van de graadmeters. Ook bij de open vragen werd veel feedback gegeven. Men ervoer meer persoonlijke verbinding, samenhang in de organisatie en een betere structuur door het jaar heen.

We concluderen dan ook voorzichtig dat de RH Playground een positieve impact heeft op de werkbeleving en betekenisgeving bij eelloo. De meest gewaardeerde onderdelen van de RH Playground liggen op het vlak van verbinding Met name de ‘Zo-maar-gasten’, waarin collega’s worden geïnterviewd over hun persoonlijke verhaalEhet delen van persoonlijke geluksmomenten. Verder was men positief over onze RH-gesprekken, waarin we met elkaar praten over hoe iedereen in zijn ‘werkvel’ zit, en de tweewekelijkse ‘Epic Talks’, een stand-up om met elkaar de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen te delen. Deze ingrediënten zullen daarom ook dit jaar een vast onderdeel blijven van onze RH Playground.

Een aantal onderdelen pakten niet uit zoals gehoopt. De creatieve verwonder-opdrachten en het verbeelden van de missie zijn op papier heel bijzonder, maar zijn nog niet voldoende ontworpen om écht impact te hebben. Ook onze scenario-verkenningen en de wijze waarop we dagelijks het werk verdelen zijn nog toe aan doorontwikkeling. Hoe gaan we nu verder? Eelloo gaat het komende jaar professionele adviezen inwinnen over hoe de RH Playground nog meer energie en ‘spel-gevoel’ kan geven. Met deze blik gaan we de onderdelen die minder goed beoordeeld werden doorontwikkelen Binnenkort zullen we meer delen over hoe deze ontwikkelingen gaan, en hoe het tweede jaar van de RH Playground vordert.

Scroll naar boven