Gripmeter

Geef mensen inzicht in hun grip op geld, werk en leven. Ontdek hoe het ervoor staat met goed werk in jouw organisatie.

Over de Gripmeter 

Een van de wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’svan de Verenigde Naties gaat over Waardig werk voor iedereen. De gripmeter sluit hierbij aan Het instrument geeft werkenden inzicht in hoeverre ze waardig werk hebben. Het geeft werkgevers inzicht hoe de medewerkers de kwaliteit van hun werk ervaren. De gripmeter helpt om goed werkgever te zijn en waardig werk te bieden.

Met de gripmeter geef je medewerkers kans om hun vitaliteit, werkplezier en betrokkenheid te vergroten. Het maakt de organisatie tot een fijne plek om te werken met een hogere medewerker-betrokkenheid en lager verzuim.

  • Waardig werk
  • Aantrekkelijke werkgever
  • Meer werkplezier

Werkwijze

De vragenlijst wordt bij voorkeur ingezet in de gehele organisatie, waardoor een compleet en eerlijk beeld wordt opgehaald. De rapportage bestaat uit een individueel deel en een organisatiedeel. Iedere medewerker krijgt direct terugkoppeling in een persoonlijke rapportage. Zo weet iedere medewerker hoe hij er zelf voor staat en krijgt hij tips waar het beter kan. Op basis van de geaggregeerde data maakt eelloo een geanonimiseerde totaalrapportage. Op basis hiervan kan de werkgever zien waar al sprake is van Grip en waar nog verbeteringen kan worden aangebracht.

De Gripmeter van eelloo is ontwikkeld op basis van het model Goed werk van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid) en eigen expertise. De rapportage geeft zicht op hoe het ervoor staat op drie hoofdaspecten, de drie condities voor goed werk. Van elk hoofdaspect worden ook de onderliggende aspecten gerapporteerd, wat zicht biedt op waar de pluspunten en verbeterpunten liggen:

  1. Grip op geld. Goed werk is werk dat voldoende (financiële) zekerheid oplevert, ook in verhouding tot anderen en op de lange termijn.
  2. Grip op het werk. Goed werk is werk met een zekere vrijheid, waarin een beroep wordt gedaan op onze capaciteiten en goede sociale relaties worden onderhouden.
  3. Grip op het leven. Goed werk is werk met voldoende tijd en ruimte om het te combineren met zorgtaken en een privéleven.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Bel 088 – 100 47 00

en maak een afspraak met Inge om er achter te komen wat we voor je kunnen betekenen.