Duurzame inzetbaarheid

Publicatie onderzoek stimuleren van duurzame inzetbaarheid

Hoe zorgen we er voor dat organisaties en medewerkers de juiste tools in handen hebben om duurzaam inzetbaar te blijven en succesvol om te gaan met loopbaan verandering?

De snelle veranderingen van deze tijd vragen om een proactieve houding van medewerkers ten opzichte van hun werk en loopbaan. Veel organisaties hebben duurzame inzetbaarheid en aanpassingsvermogen hoog op de agenda staan. Anna van der Horst van eelloo heeft in samenwerking met Ute-Christine Klehe (Justus-Liebig-University Giessen) en Beatrice van der Heijden (Radboud Universiteit, Open Universiteit en Kingston University, London) onderzoek gedaan naar welke persoonlijke eigenschappen cruciaal zijn voor een beter aanpassingsvermogen op de arbeidsmarkt.

Onderzoek duurzame inzetbaarheid

Uit het onderzoek onder meer dan 3000 ambtenaren kwam naar voren dat een interne locus of control (de overtuiging zelf verantwoordelijk te zijn voor succes of falen), interesse voor leren en ontwikkelen en een algemeen geloof in eigen kunnen ertoe leiden dat medewerkers meer zelf de regie nemen over hun loopbaan door proactief gedrag te laten zien. Proactief loopbaangedrag leidt tot meer loopbaan succes en bereidt medewerkers voor op veranderingen in hun werk.

Ook kwam uit het onderzoek naar voren dat het voor oudere medewerkers vaak meer moeite kost om proactief gedrag te laten zien. Zij nemen dus minder snel zelf de regie over hun loopbaan dan jongere medewerkers. Wat kunnen we hiervan leren en wat kunnen organisaties doen om de duurzame inzetbaarheid van (oudere) medewerkers te vergroten?

Een opvallend resultaat uit het onderzoek was dat wanneer oudere medewerkers beschikken over een interne locus of control, interesse voor leren en ontwikkelen en een algemeen geloof in eigen kunnen zij juist wel meer proactief loopbaangedrag laten zien.

Conclusie

Dit betekent dus dat duurzame inzetbaarheid wordt gestimuleerd door:

Medewerkers de ruimte te geven om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun succes en falen;

Nadruk te leggen op persoonlijke ontwikkeling en groei;

Een werkklimaat te creëren dat het geloof in eigen kunnen van medewerkers bevestigd en doet groeien.

Journal of Vocational Behavior

Dit onderzoek is onlangs gepubliceerd in Journal of Vocational Behavior:
Van der Horst, A. C., Klehe, U. C., & Van der Heijden, B. (2016). Adapting to a looming career transition: How age and core individual differences interact. Journal of Vocational Behavior.

Klik om het artikel ‘Adapting to a looming career transition: How age and core individual differences interact. Journal of Vocational Behavior‘ te lezen.

Scroll naar boven