Reboarden: herontwerp je werk om corona heen

Opstarten en doorwerken tijdens de coronacrisis. Hoe doen we dat gezond, productief en verantwoord? Hoe kunnen we slim om covid-19 heen werken? De NSvP heeft in samenwerking met eelloo (Siebren Houtman), Ton Wilthagen (Universiteit Tilburg) alvast 65 innovatieve en werkbare oplossingen in beeld gebracht op de website www.coronaworkarounds.nl, gekoppeld aan een beroepenmonitor. De Corona Workarounds zijn fysieke, technologische en organisatorische oplossingen die kunnen helpen om werktaken minder coronagevoelig te maken.

Om het virus heen werken

De verschillende initiatiefnemers hebben belangeloos een kennistool gecreëerd: de site www.coronaworkarounds.nl geeft voor 965 beroepen inzicht in de corona-gevoeligheid op taakniveau. Dit gebeurt op basis van het Amerikaanse Occupational Information Network (O*NET), dat als internationale standaard geldt en door eelloo is omgezet naar een Nederlandse beroepenmonitor. De koppeling tussen beroepen en taken enerzijds en de corona-gevoeligheid anderzijds biedt de mogelijkheid op taakniveau mogelijke oplossingen te bekijken én te delen.

 965 beroepen, 41 taakgroepen, 65 workarounds:

www.CoronaWorkarounds.nl

Herontwerp het werk om het virus heen

Het achterliggende idee is dat de corona-gevoeligheid in hoofdlijnen bepaald wordt door twee factoren: de plaatsafhankelijkheid en het vereiste intermenselijk contact. De Corona Workarounds zijn dan slimme fysieke, technologische en organisatorische oplossingen die kunnen helpen om werktaken minder coronagevoelig te maken. Veel is inmiddels geschreven over looproutes, plexiglas en drive-in evenementen, maar er is vanuit taakherontwerp nog veel meer mogelijk. Hoe bundel je taken zo dat je zo min mogelijk hoeft te reizen? Hoe herstructureer je het werk zodanig dat het in kleine slimme teams kan worden uitgevoerd, en het aantal contacten wordt beperkt? Zijn combinatiebanen mogelijk tussen de Zorgsector en de Horeca, zodat een sterke stijging van de vraag in de ene sector kan worden opgevangen vanuit een andere sector?

Oproep om initiatief te verspreiden en kennis te delen!

Coronaworkarounds.nl is een initiatief van de stichting NSvP : : Innovatief in werk, eelloo (Siebren Houtman) en Ton Wilthagen van de Universiteit Tilburg. De kennistool is gevuld met 65 suggesties en workarounds die in dagbladen en vaktijdschriften zijn aangedragen. De initiatiefnemers van coronaworkarounds.nl roepen werkgevers, werknemers en hun organisaties, brancheorganisatie, wetenschappers en vakexperts op hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen om na een intelligente lockdown nu met intelligente workarounds de economie weer zo veilig, gezond én rendabel mogelijk op gang te helpen.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze corona workarounds, neem dan contact op met Siebren Houtman via  support@eelloo.nl of via 088 100 47 77.

Scroll naar boven