Stimuleren eigen regie op loopbaan en ontwikkeling: zo doe je dat!

Publicatie in Tijdschrift voor HRM

De huidige arbeidsmarkt vraagt meer dan ooit dat mensen zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling, oftewel eigen regie. Dat vraagt tegelijkertijd om een stimulerende werkomgeving die eigen regie kan ondersteunen.

Ons zojuist gepubliceerde artikel in Tijdschrift voor HRM, richt zich op hoe eigen regie gestimuleerd kan worden zodat medewerkers zoveel mogelijk zelf in staat zijn om richting te geven aan hun ontwikkeling en loopbaan. Het artikel is een bewerking is op het recent verschenen kennisdocument: ‘Eigen Regie op Loopbaan en Ontwikkeling’ van de Sociaal Economische Raad.

 

In het artikel gaan we in op de bouwstenen van eigen regie die inzicht geven in hoe eigen regie van medewerkers te beïnvloeden is (weten, willen, kunnen, durven en mogen). Ook beschrijven we aan de hand van deze bouwstenen concrete acties om eigen regie binnen een organisatie te stimuleren en welke rollen HR-professionals kunnen nemen in het faciliteren van eigen regie.

  1. Onze aanbevelingen voor de praktijk:
  2. Eigen regie moet gestimuleerd en ondersteund worden; HR-professionals en leidinggevenden, spelen daarbij een cruciale rol.
  3. Maak duidelijk welke stappen nodig zijn en zorg dat medewerkers deze wíllen, kunnen, durven en mógen zetten.
  4. Maak concreet wat er op de organisatie afkomt, hoe het werk verandert, op welke termijn en wat de consequenties zijn voor medewerkers.
  5. Organiseer het werk op zo’n manier dat er ruimte (tijd, budget én autonomie) is voor eigen keuzes om te leren tijdens het werk.
  6. Zorg voor een veilige werkomgeving waarin medewerkers en leidinggevenden elkaar vertrouwen en waarin leren en ontwikkelen aantrekkelijk is.

Lees hier het hele artikel.

Auteurs:

Menno Vos, Vanessa Roelse, Linda Koopmans, Wouter van der Torre, Margreet Xavier, Anna van der Horst, Inge van Nispen, Jos Sanders

 

Meer weten?

Neem contact op met Anna van der Horst via support@eelloo.nl of via 088 1004777. 

Scroll naar boven