Duurzame inzetbaarheid teams

Het team als basis voor succesvolle duurzame inzetbaarheid

Bij duurzame inzetbaarheid wordt vaak het individu aangesproken. Het belang van het team wordt hierbij vaak vergeten. Duurzame inzetbaarheid is een abstract begrip voor mensen. Een veranderende wereld, robotisering, informatisering. We horen de verhalen, maar zien de gevolgen niet in ons dagelijkse werk totdat het te laat is. Mensen blijven hangen in de waan van de dag. Daag binnen teams elkaar uit, door elkaar te vragen: Wat geeft jou betekenis in je werk? Nu en in de toekomst. Wat werkt voor jou? Dat geeft pijn (als je werk je bijvoorbeeld alleen maar salaris oplevert) en verlangen om aan jezelf te blijven werken als professional en als mens. Om echt van betekenis te kunnen zijn.

Duurzame inzetbaarheid: Wat geeft mensen betekenis?

Onderzoekers spreken over vier bronnen die in het werk (en het leven) betekenis geven, het gevoel ertoe te doen:
1. Een samenhangend verhaal, jezelf echt kennen.
2. Bijdragen aan een hoger doel, iets dat er toe doet.
3. Ergens bij horen, je thuis voelen, iets betekenen voor anderen.
4. Inspirerende, verwonderende ervaringen op doen.

Het belang van teams

Teams, en daarmee je collega’s, spelen een belangrijke rol in het creëren van de ideale omgeving om als individu van betekenis te kunnen zijn en te blijven. De Vier V’s geven leden van een team de basis voor hun succesvolle duurzame inzetbaarheid: 1. vertellen, 2. verkennen, 3. verbinden en 4. verwonderen.

Duurzame inzetbaarheid - De vier V's

Hoe geven teams betekenis, zodat al haar leden inzetbaar blijven?

1. Vertellen
Het delen van verhalen is essentieel voor teams en organisaties. Omdat je elkaar ziet als mens van vlees en bloed ontstaat er een gelijkwaardige basis voor samenwerking. Het delen van verhalen zorgt voor onderling begrip, een betere samenwerking en geeft richting. In teams en organisaties ontstaan ook gezamenlijke verhalen, die de individuele overstijgen. Ook teams en organisaties hebben dus een verhaal, dat steeds weer verteld en aangevuld moet worden.

Bijdrage aan duurzame inzetbaarheid
De tijd en ruimte voor elkaars verhaal laat medewerkers zien dat je ook voor elkaar van betekenis kunt zijn. Dat je elkaar kunt helpen en kunt investeren in elkaars duurzame inzetbaarheid. En zo steeds met elkaar nieuwe hoofdstukken toevoegt aan het teamverhaal. De (duurzame) inzet van teamleden krijgt ook richting door een aansprekend team en organisatieverhaal.

2. Verkennen
Door in teams samen toekomstscenario’s te verkennen blijven teams wendbaar en zullen ze niet verstarren. Er ontstaan gemeenschappelijke toekomstbeelden en ideeën over hoe missies kunnen worden volbracht in een moeilijk voorspelbare toekomst. Wanneer een collectief doel is gevonden waar iedereen zich een langere periode voor inzet, wordt het gevoel dat je het verschil kunt maken steeds sterker.

Bijdrage aan duurzame inzetbaarheid
Bij het gezamenlijk verkennen van de organisatiedoelen en scenario’s kan het individu invulling geven aan de eigen duurzame inzetbaarheid, om nu en in de toekomst van betekenis te zijn en blijven. Er ontstaat langzaam vertrouwen in de eigen bijdrage in het team en vertrouwen in elkaar.

3. Verbinden
Verbinden binnen in de werkomgeving betekent samen het werk verdelen. Met elkaar zorgen dat de juiste mensen de juiste dingen doen. Het gaat ook over prettig samenwerken met anderen. Een samenwerking met ruimte voor je eigen behoeften en grenzen. Waarin je ook de ander ruimte biedt en zijn of haar grenzen respecteert. Het gaat over de ervaring onderdeel te zijn van het grotere geheel en werk te doen dat er daadwerkelijk toe doet. Werk waarin het niet alleen gaat om de transactie, maar ook om de relatie.

Om verbinding te voelen, is het belangrijk dat mensen binnen teams en organisaties resultaat zien van hun werk. Feedback krijgen en geven, weten welke schakel je bent in het geheel en welke schakels anderen vormen. Samen verantwoordelijkheid nemen, contact maken met klanten en/of collega’s, ze blij maken. Merken wat hun werk betekent voor anderen door te zien hoe anderen profijt hebben van wat zij doen.

Bijdrage aan duurzame inzetbaarheid
In het verbinden ontstaat de ruimte voor duurzame inzetbaarheid. De ruimte om het werk zo te verdelen dat de puzzel klopt. Iedereen doet de dingen waar hij goed in is en blij van wordt. Samen neem je niet alleen de verantwoordelijkheid voor het werk, maar ook voor elkaars ontwikkeling en inzetbaarheid; nu en in de toekomst.

4. Verwonderen
Als mensen zich alleen maar concentreren op doelen en successen, ligt de waan van de dag op de loer. Je blik vernauwt. Verwondering, inspiratie en nieuwe energie krijg je wanneer je de dagelijkse routine doorbreekt.

Bijdrage aan duurzame inzetbaarheid
Teams en organisaties kunnen dit stimuleren door tijd en ruimte te creëren voor het collectief opdoen van inspiratie buiten het werk. Even loskomen van de doelstellingen, de blik verruimen en samen nieuwe ervaringen opdoen, zorgt voor innovatiekracht en onderlinge verbinding.

Het team als basis voor succesvolle duurzame inzetbaarheid

Binnen veel organisaties ligt de focus in het duurzame inzetbaarheidsbeleid onterecht alleen op het individu. In deze blog hebben we laten zien dat teams een belangrijke voorwaarde zijn in het van betekenis kunnen zijn van individuele teamleden. Binnen de eigen organisatie of eigen team met duurzame inzetbaarheid aan de slag, bel ons voor meer inspiratie, aanpak en bijpassende tools.

Bron: Whitepaper ‘Van HR naar Resources for Humans (RH)’

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten, neem dan contact op met Inge. Zij vertelt je hier graag meer over.
Bel 06-24 64 21 64

Scroll naar boven