Teams met impact. Hoe organiseer je dat?

Vol enthousiasme vertellen we regelmatig over de eelloo visie op organiseren van werk. Werk is er voor jou, en niet andersom is ons credo. Hiermee bedoelen we dat we het belangrijk vinden dat het werk aansluit bij de talenten en verhalen van mensen in plaats van dat mensen zich voegen naar de functie-eisen en het competentieprofiel. "Inspirerend", krijgen we dan te horen. Maar nog vaker: "hoe zorg je dan dat mensen wel nuttige dingen gaan doen? Een organisatie is toch geen hobbyclub?"

De sleutel ligt bij het team

De vraag is dus: Hoe doe je recht aan ieders specifieke talenten, wensen, interesses en waarden terwijl je tegelijkertijd bouwt aan een team dat de klus weet te klaren. Hoe zorg je dat individuele doelen en teamdoelen samen komen? En zeker zo belangrijk, hoe zorg je voor diversiteit in je team terwijl het team toch een eenheid is? Bij eelloo noemen we dit RH Talentmanagement. We noemen drie aspecten die zorgen voor een impactvol team.

Succesfactoren voor een impactvol team

  • Onderlinge verbinding: concreet betekent dit dat mensen naar elkaar luisteren, elkaar helpen, zich verplaatsen in elkaar, elkaar feedback geven, elkaar vertrouwen. Iedereen hoort erbij en iedereen is belangrijk. In impactvolle teams delen mensen hun verhalen en benutten ze elkaars talenten. Zo ontstaat een sterke verbinding. Als je ergens bij hoort, krijgt je doen en laten betekenis. Je wilt het gevoel hebben dat je echt contact hebt met anderen. Dat je wordt gezien en gewaardeerd.
  • Samen het werk verdelen: door het werk op een slimme manier met elkaar te verdelen halen mensen het beste uit zichzelf en elkaar. Hierbij vullen mensen elkaar aan: ieders talent, motivatie, kennis, achtergrond, karakter en stijl zorgt voor een andere bijdrage aan het resultaat. De nadruk wordt gelegd op het waarderen van verschillen. Met elkaar zorgen dat de juiste mensen de juiste dingen doen. Weten welke schakel je bent in het geheel en welke schakels anderen vormen. Werk doen dat ertoe doet.
  • Samen doelen bepalen en zicht op resultaten: Een derde succesfactor is dat het team zich samen buigt over het gemeenschappelijke doel. Waar gaan wij voor, wat bindt ons aan elkaar, waar hebben we elkaar bij nodig, wat staat ons te doen? Als mensen hun gezamenlijke missie en doelen formuleren ontstaat meer commitment. En wordt helder of alle benodigde talenten aan boord zijn of dat gezocht moet worden naar de ontbrekende schakel. Samen verantwoordelijkheid nemen vraagt ook om inzicht in resultaten en met elkaar reflecteren op wat goed gaat en wat niet.

Benieuwd naar de combinatie van offline en online interventies om te bouwen aan impactvolle teams? Ga naar RH Talentmanagement en download daar de eelloo Talentplannen op individu, team en organisatieniveau.

Ook de impact van teams vergroten?

Inge vertelt je graag hoe.
088-1004700

Scroll naar boven