Amfors

De talenten in het team – Amfors

Iedere maand brengt consultant Inge van Nispen met behulp van e-portfolio’s de unieke talenten binnen een team in kaart. De 360 graden krachtvelden van eelloo staan hierbij centraal. Deze keer spreekt zij met het HR-team van Amfors.

We zijn altijd op zoek naar iemands talent

Amfors Groep biedt werk aan mensen met een beperking en begeleidt hen naar de arbeidsmarkt in de regio Amersfoort. De medewerkers werken bij eigen werkbedrijven in bijvoorbeeld de productie, groenvoorziening of metaalbewerking. Of ze worden rechtstreeks gedetacheerd bij opdrachtgevers. Wat typeert jullie organisatie? Marijcke: ‘Amfors is een warm, sociaal én professioneel bedrijf.’ Harry vult aan: ‘We zijn altijd heel ambitieus. Waar we beter in zijn geworden is in het afmaken van plannen.’ Barbara: ‘ En we zijn nu meer gericht op onze mensen, vroeger was de focus meer op omzet en productie.’ Gerdia: ‘Ook al hebben de medewerkers een beperking, we zijn altijd op zoek naar talent. Wat kan iemand wél en hoe kan diegene zich ontwikkelen?’

Het HR-team werkt samen met de unitmanagers aan bedrijfsbrede projecten zoals verbetering van de werkprocessen, leiderschapsontwikkeling, gewenst gedrag op de werkvloer en een nieuw functiehuis. Daarnaast ondersteunt iedere adviseur een eigen unit in HR.

Kleine stapjes zorgen voor verandering

Amfors heeft te maken met een grote verandering sinds de invoering van de participatiewet in 2015. Gerdia: ‘We krijgen vanuit de gemeente niemand meer met een WSW-indicatie. Zonder instroom krimpt onze organisatie en wordt ons personeelsbestand ouder.’ Miranda: ‘Wij zijn daarom samen met de leidinggevenden bezig met het verlagen van het verzuim en vergroten van de mobiliteit.’

Harry: ‘Onze mensen vinden het vaak spannend als iets verandert. We begeleiden ze daar in en zetten kleine stapjes.’ Barbara: ‘We blijven zoeken waar iemands vlammetje zit, hoe we iemands blik kunnen verbreden of het juiste duwtje in de rug kunnen geven.’ Leidinggevenden hebben hier een belangrijke rol in. Ze coachen en stimuleren de mensen om een stapje te zetten op de werkladder. Miranda: ‘Van iedere medewerker weten we wat hij kan en wat hij wil ontwikkelen. In het mobiliteitsoverleg kijken we waar kansen liggen voor medewerkers die iets anders willen. Intern of extern. We worden creatiever in het vinden van werk bij opdrachtgevers. Bijvoorbeeld door jobcarving vervullen twee medewerkers samen een functie, omdat ze allebei goed zijn in een deel van de functie.’

Op zoek naar een creatieve geest

We bespreken de talenten van het HR-team. Veel teamleden scoren hoog op sociale kracht en ook slagkracht is sterk aanwezig.

Miranda zorgt voor verandering en verbetering.
Ilona is scherp en planmatig, houdt het team bij de les.
Gerdia weet mensen op een prettige manier mee te krijgen in haar doelen.
Marijcke is leergierig en pakt door om resultaat te behalen.
Barbara is planmatig en zeer betrokken bij haar medewerkers.
Marja is loyaal en weet goed verschillende belangen tegen elkaar af te wegen.
Harry is ongedwongen, weet de juiste knopjes bij mensen te raken.

Binnenkort ontstaat een vacature in het team. Kijkend naar de teamsamenstelling gaat de wens uit naar iemand met een sterke sociale kracht en het vermogen om creatieve oplossingen te bedenken, van buiten naar binnen te kijken. Wie durft?

Dit artikel is eerder verschenen in P&O Actueel (September 2016).

Scroll naar boven