defensie

De talenten in het team – Defensie

Iedere maand brengt consultant Inge van Nispen met behulp van e-portfolio’s de unieke talenten binnen een team in kaart. De 360 graden krachtvelden van eelloo staan hierbij centraal. Deze keer spreekt zij met het HR-team van REP bij Defensie.

We willen talenten benutten en mobiliteit vergroten

Het team is gespecialiseerd in Re-Employment. REP is in 2011 opgericht om binnen Defensie alle talenten te benutten en de inzetbaarheid van burgers (niet-militaire medewerkers) te vergroten. Ellen: ‘Bij Defensie wijzigen de militairen in principe iedere drie jaar van functie. Bij de burgermedewerkers geldt dit systeem niet en zien we te weinig doorstroom.’ REP is gestart met alle IT-medewerkers, het team richt zich nu op nieuwe doelgroepen. Wat doet REP? Ronald: ‘We organiseren allerlei interventies om medewerkers –vrijwillig- te mobiliseren: workshops, speeddates met bedrijven, REP-café’s, talentanalyses en spiegelgesprekken. En kijkjes in de keuken waarbij een medewerker meerdere maanden een opdracht ergens anders in de organisatie vervult.’

Het levert energie, passie en nieuwe samenwerkingen op

Wat zijn de resultaten? Ronald: ‘Ongeveer 1/3 van de 1800 medewerkers is op gesprek geweest. Ruim 360 medewerkers hebben door een tijdelijke opdracht nieuwe werkervaring opgedaan. Hiervan keert 65% niet terug naar de oorspronkelijke functie.’ Ellen: ‘We zien dat veel medewerkers nieuwe energie krijgen en dat de organisatie flexibeler wordt. En we zien nieuwe samenwerkingen ontstaan doordat afdelingen elkaar beter kennen.’ Bianca: ‘Medewerkers zitten lekkerder in hun vel als ze werk doen wat bij ze past, dit heeft een positief effect op ziekteverzuim en productiviteit’. Frank: ‘Ik zie medewerkers opbloeien. Ze kijken samen met ons naar hun talenten, benutten vervolgens gericht hun kwaliteiten en hervinden hun passie in het werk.’

De sleutels tot succes

Veel organisaties willen medewerkers in beweging krijgen. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Wat zijn bij jullie de succesfactoren? ‘Ronald: ‘REP is direct gepositioneerd onder de commandant Operations. Hierdoor zijn we onafhankelijk, hebben we steun van de top en kunnen we snel schakelen. We hebben ook geprobeerd een flexpool op te richten, dat liep vast door de formatieve kant. De huidige keuze voor tijdelijke opdrachten, buiten de formatie en het functiehuis, verlaagt de drempels. We hebben veel energie gestopt in het wegnemen van bezwaren van leidinggevenden en in het delen van succeservaringen. We hebben goed geluisterd naar de behoeften van de medewerkers. Wat maakt hen onzeker, wat hebben zij nodig om een eerste stap te zetten?’ Bianca: ‘We zijn veel op de locaties, bij werkoverleggen en spreken veel collega’s.’

De talenten van het team

We kijken naar de talenten in dit team.
Ronald is gedreven en gepassioneerd in zowel werk als privé. Hij brengt mensen samen.
Ellen is besluitvaardig. Zij hakt knopen door en maakt dingen concreet.
Bianca is betrokken, empathisch en betrouwbaar. Zij komt haar afspraken na.
Frank is analytisch, onderzoekend en geïnteresseerd in mensen. Hij zorgt vanuit de theorie en coachervaring voor een verdiepingsslag in de werkwijze.

De teamleden vullen elkaar met hun talenten goed aan. Waar heeft dit team in de uitbreidingsfase behoefte aan? Ellen: ‘Nu onze doelgroep groter wordt ontstaat de noodzaak dat we professionaliseren op administratief en technisch gebied. Die expertise is zeer welkom.’ Ik wens het team veel succes met hun mooie ambitie.

Dit artikel is eerder verschenen in P&O Actueel (Mei 2016).

Scroll naar boven