talenten

De talenten in het team – eelloo

Iedere maand brengt consultant Inge van Nispen met behulp van e-portfolio’s de unieke talenten binnen een team in kaart. De 360 graden krachtvelden van eelloo staan hierbij centraal. Deze keer spreekt zij met het HR-team van eelloo.

Wel talenten, geen functies

Sinds acht jaar verzorgt eelloo deze rubriek. Na al die artikelen over andere teams willen we graag delen hoe wij zelf vormgeven aan HR. Eelloo geeft HR-advies, ontwikkelt tooling. We werken vanuit zelforganisatie. Ons uitgangspunt: als mensen hun talent inzetten en werk doen dat hen inspireert, werken ze vanuit flow en zijn ze optimaal van waarde voor zichzelf en de organisatie. We hebben geen vast HR-team, omdat we geen functies hebben. Sommige medewerkers hebben HR-taken naar zich toe getrokken omdat deze goed passen bij hun talenten en interesse.

Teamwork

Ook zonder vast team hebben we teamwork nodig om met elkaar HR-beleid in te vullen. Hiervoor zetten we onze talenten in. Ik stel enkele collega’s voor:

Bert heeft een open houding en zorgt dat mensen vanuit zichzelf in beweging komen.
Siebren stelt ter discussie hoe de dingen gaan en zorgt daarmee voor verandering.
Freek blijft altijd rustig en vindt, wat er ook gebeurt, een oplossing.
Anna verdiept zich in onderwerpen en weet die kennis goed te vertalen naar anderen.
Inge bedenkt praktische oplossingen zodat denken wordt omgezet in doen.

Zoeken naar nieuwe oplossingen

De visie op ons HR-beleid en de tooling die we bij eelloo inzetten zijn dezelfde als bij klanttrajecten. Bert: ‘We zien bij veel klanten dat de huidige HR-processen ter discussie staan. Kant-en-klare nieuwe oplossingen zijn er echter niet. We zoeken samen met de klant naar hoe zij op een andere manier gebruik kan maken van haar mensen en middelen.’ Anna: ‘Wij proberen zelf ook nieuwe ideeën uit en leren van wat werkt en niet werkt. Dit gebruiken we in onze adviezen.’ Freek: ‘Onze uitdaging hierbij is dat we blijven experimenteren maar ook de tijd nemen om successen goed te implementeren.’

De mens staat centraal: waarderen in plaats van normeren

Zo selecteren we nieuwe medewerkers op onze eigen manier. Hiervoor hanteren we geen competentieprofiel, maar is wat iemand ons kan brengen uitgangspunt voor de rolinvulling. En we kijken of iemand bij onze cultuur past. Anna: ‘Hierbij is de uitdaging om oog te houden voor diversiteit, dat we niet teveel zoeken naar mensen die op ons lijken.’ Een ander experiment betreft onze beoordelingscyclus. De traditionele cyclus werkt voor ons om verschillende redenen niet meer. We hebben geen functieprofielen en willen redeneren vanuit de mens. We geloven niet in het formuleren van kpi’s omdat deze al snel zijn achterhaald. We hebben geen managers en willen met elkaar in gesprek. We waarderen liever dan dat we normeren. Onze nieuwe aanpak kenmerkt zich door een grote eigen inbreng, kort-cyclische feedback en aandacht voor leren en reflecteren. We zijn al op de goede weg om te zorgen dat iedereen zich ontwikkelt en van waarde voelt maar we zijn er nog niet. Siebren: ‘We willen nog meer zicht op wat ieders persoonlijke missie is en waar die missie en eelloo elkaar raken, zodat professionele ontwikkeling niet los staat van de mens.’

Dit artikel is eerder verschenen in P&O Actueel (december 2016).

Scroll naar boven