change

The Change: gevolgen voor mens en werk

Nooit eerder zijn technologische ontwikkelingen zo ingrijpend en zo snel geweest als in de afgelopen 15 jaar. En deze ontwikkelingen gaan steeds maar sneller. Een reductie in manuren van 50% door automatisering is in theorie nu al mogelijk . De enige zekerheid die we hebben is dat verandering een constante blijft. En dat heeft gevolgen voor mens en werk.

Uit diverse onderzoeken (o.a. Manpower en McKinsey) blijkt dat een overschot aan personeel niet verwacht wordt. Door digitalisering en robotisering verandert de aard van veel werkzaamheden, maar niet de behoefte aan menselijke arbeidskrachten. Veel nieuw werk zal ontstaan dat op dit moment nog niet eens is gedefinieerd. Zo is de verwachting dat 65% van de toekomstige banen in de maakindustrie voor de Z generatie (geboren na 1996) nu nog niet eens bestaat (Right Management). De effecten van automatisering worden de komende 12 jaar in Westerse landen het grootst.

Ook wat de invulling van werk betreft worden grote veranderingen verwacht. Zo kan de komende 12 jaar tot 30% van de werkende bevolking in Westerse landen te maken krijgen met sterk veranderend werk, waarvoor nieuwe skills geleerd moeten worden, of omscholing aan de orde is. Een leven lang leren en werken aan ontwikkeling is van essentieel belang. Met name de midcareer fase wordt hierbij als aandachtsgebied genoemd.

Meer weten?

Bel Ellen op

088-100 47 77

Scroll to top