Capaciteitentest

Uitmuntende beoordeling door COTAN voor onze capaciteitentest

Het onderzoeksteam van eelloo heeft hard gewerkt om onze capaciteitentest opnieuw door de COTAN te laten beoordelen. De COTAN is de Commissie Testaangelegenheden van het NIP (het Nederlands Instituut van Psychologen) en zij beoordelen de kwaliteit van tests in Nederland.

Capaciteitentest – Tijd voor een update

Onderzoekers Jelle Geertsma, Liesbeth van Leeuwen en Jozien Silvester hebben al het onderzoek op een rijtje gezet. Bij het schrijven van het rapport hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van een geavanceerde techniek, waardoor resultaten van analyses direct in automatisch opgemaakte tabellen in het document konden worden opgenomen. “De laatste beoordeling was alweer van 15 jaar geleden”, aldus Jozien Silvester. “We hebben daarom de theoretische uitgangspunten opnieuw tegen het licht gehouden en in lijn gebracht met de nieuwste inzichten. Nu zijn ze weer helemaal up-to-date”.

Weet je waar we nog het meest trots op zijn? We hebben al het onderzoek van de afgelopen 20 jaar verzameld en daarmee is het ons gelukt om als een van de weinige tests in Nederland een voldoende voor criteriumvaliditeit te krijgen.

Uitkomsten COTAN

De COTAN heeft ze opnieuw met een ‘goed’ beoordeeld. “Er zijn hele mooie nieuwe technieken om de begripsvaliditeit te bepalen”, zegt Jelle Geertsma. “Hiermee hebben we de interne structuur onderzocht”. Ook de begripsvaliditeit is door de COTAN als goed beoordeeld. Verder hebben we de normen weer opnieuw samengesteld, gewogen volgens de gegevens van het CBS over de beroepsbevolking. De normen zijn daarmee een goede afspiegeling van werkend Nederland. Ook dit leverde een positieve beoordeling op. Liesbeth van Leeuwen zegt: “Weet je waar we nog het meest trots op zijn? We hebben al het onderzoek van de afgelopen 20 jaar verzameld en daarmee is het ons gelukt om als een van de weinige tests in Nederland een voldoende voor criteriumvaliditeit te krijgen”.

De uiteindelijke beoordeling ziet er als volgt uit:

CriteriumOordeel
Uitgangspunten bij de testconstructie:Goed
Kwaliteit van het testmateriaal:Goed
Kwaliteit van de handleiding:Goed
Normen:Voldoende
Betrouwbaarheid:Goed
Begripsvaliditeit:Goed
Criteriumvaliditeit:Voldoende

 

Lees hier de samenvatting van de COTAN beoordeling.

Meerwaarde voor klanten

Een goede beoordeling door de COTAN is een bewijs van kwaliteit van een testinstrument. Een test moet daadwerkelijk meten wat hij beoogt te meten. Een ‘voldoende’ of hoger op belangrijke beoordelingsaspecten betekent dat deze test door (NIP) psychologen gebruikt mag worden en dat de test door de overheid kan worden ingezet in het kader van verwijzing en indicatiestelling.

De mensen van eelloo zijn zeer blij met de positieve beoordeling van de COTAN. Hiermee kunnen onze klanten ervan verzekerd zijn dat ze met de Q1000 Capaciteiten Midden een goed beeld krijgen van de cognitieve capaciteiten van de geteste personen en een goed onderbouwde uitspraak kunnen doen.

Lees de volledige toelichting van de COTAN

Het onderzoeksteam van eelloo

Het onderzoeksteam van eelloo is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de tests die worden ingezet bij klanten en zorgt ervoor dat de kwaliteit up-to-date wordt gehouden. Ze voeren daarvoor veel verschillende onderzoeken uit, vaak in samenwerking met universiteiten, maar ook in opdracht van klanten.

Meer weten wat het onderzoeksteam voor jouw organisatie kan betekenen? Neem contact op met een van onze onderzoekers.

Meer lezen?

Lees het artikel: testen zonder toezicht: het kan?

Scroll naar boven