Werkdruk vervangen door werkgeluk- maar hoe?

Een bedrijfsonderdeel van een grote Nederlandse verzekeraar kampt al geruime tijd met werkdruk onder de medewerkers. Een niet onbekend verschijnsel, sterker nog: een groot probleem binnen organisaties, maar hoe kun je hierin als organisatie concreet de eerste stappen zetten?

Onze aanpak naar werkgeluk

Vanuit de visie van eelloo zijn we aan de slag gegaan. We geloven dat wanneer mensen hun talent gericht kunnen inzetten en werk doen dat hen inspireert, het werk meestal meer energie oplevert dan energie kost.

Starten bij het individu

We zijn daarom begonnen met de individuele medewerkers. Alle medewerkers van de afdeling hebben een ePortfolio gekregen met daarin twee onderdelen:

  1. Een test om het werkgeluk van de medewerker te meten. Hierin kreeg iedere medewerker na het maken van de test een persoonlijke rapportage over zijn werkflow.

2. Een opdracht om zicht te krijgen op welke kernactiviteiten van de afdeling de medewerker de meeste energie geven en welke de meeste energie kosten.

Analyse op afdelingsniveau

Op basis hiervan konden we voor de hele afdeling een relatie leggen tussen het ervaren werkgeluk van de medewerkers en de mate waarin zij werk deden wat bij hen past. Uit dit onderzoek kwamen twee belangrijke knelpunten:

1. De groep medewerkers die relatief laag scoorde op werkgeluk had ook geen goede match tussen mens en werk.

2. Over de hele afdeling ging veel energie verloren aan de interne organisatie van het werk. De meeste medewerkers hielden van hun vak. Niet zozeer de inhoud van het werk zorgde voor werkdruk maar de wijze waarop er werd samengewerkt.

Inge van Nispen – eelloo

Inspirerende interventie voor iedereen

Er kwamen dus interessante resultaten uit het onderzoek, maar hoe hebben we dit nu vertaald naar de praktijk? We hebben voor de hele afdeling een inspiratiedag georganiseerd in samenwerking met radiomaker People Power. De medewerkers hebben met elkaar een radio-uitzending gemaakt over werkgeluk en hierbij met elkaar gezocht naar concrete tips om hun werkgeluk te verhogen en werkdruk te verlagen. De onderzoeksresultaten speelden uiteraard een rol in de uitzending. Deze dag heeft veel positieve reacties opgeleverd van de medewerkers.

Vervolgens hebben we de resultaten van het onderzoek en ons advies gepresenteerd aan het MT. Kern van ons advies was om met de groep die het laagst scoorde op werkgeluk in gesprek te gaan over hun takenpakket. En om over de hele linie het werk anders te organiseren, de operationele teams meer

Scroll naar boven