AVG

Wat betekent de AVG voor assessments?

Er is momenteel veel aandacht voor de nieuwe Europese privacy wetgeving. De Algemene Verordening Gegevensgebruik (AVG) geldt vanaf 25 mei 2018 en doet aardig wat stof opwaaien, ook in de wereld van assessments. Hoewel de veranderingen niet radicaal zijn ten opzichte van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), lijken er toch zorgen te leven. Niet in de laatste plaats vanwege de hoge boetes voor overtredingen die in de AVG gelden. Maar zijn de zorgen terecht? Of zijn de risico’s minder groot dan gevreesd wordt?

Extra aandacht noodzakelijk

Wat ons betreft is er absoluut geen reden tot paniek, maar is extra aandacht wel noodzakelijk. De AVG vraagt om meer bewustwording van je medewerkers: welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel? Wie kan bij die gegevens en waarom? Welke risico’s zijn er en hoe voorkom ik die? Als assessmentbureau heb je een belangrijke en grote taak aan het beantwoorden van deze vragen. Daarnaast krijgen kandidaten meer rechten rondom het verwerken van hun gegevens, bijvoorbeeld het recht om vergeten te worden. Als assessmentbureau dien je altijd om toestemming te vragen aan je kandidaat om gegevens te verwerken en moet je helder uitleggen waarvoor de kandidaat toestemming geeft. Veel bureaus hebben hier al goede werkprocessen voor, maar het kan zijn dat je nog wat zaken moet aanscherpen.

AVG en eelloo

We krijgen bij eelloo veel vragen over dit onderwerp. Veel vragen over ons online testplatform en of deze voldoet aan de richtlijnen, maar ook veel vragen om advies. Eelloo voldoet al jaren aan de ISO27001 standaard, hiermee laten we zien dat we informatiebeveiliging goed in het vizier hebben. Niet alleen zijn er binnen onze organisatie goede werkprocessen om verantwoord met persoongegevens om te gaan, ook technisch is ons platform in staat om de privacyrechten in de AVG te waarborgen. Voor assessmentbureaus kan ons platform daarmee een goede start vormen om te voldoen aan de aangescherpte wetgeving die vanaf 25 mei 2018 geldt.

Lees ons whitepaper!

Om je te helpen je voor te bereiden op de AVG hebben wij een whitepaper geschreven. Deze kun je hier gratis downloaden en raadplegen.

Wil je meer weten over de AVG?

Bel Jaap Jan op

088-100 47 77

Scroll to top