Zelfsturing bij GGD

Aanpak zelfsturing? Onze klantcasus bij GGD WB

Hoe kunnen we onze HR-filosofie omkeren, zodat elke professional krachtdadig inspeelt op wat de samenleving vraagt? Zonder aansturing van managers? In deze klantcasus lees je hoe GGD West-Brabant samen met eelloo dat éne, grote verhaal creëerde en effectieve hulpmiddelen inzette. En daarmee de hele organisatie richting gaf.

Zelfsturing - het begin

In 2015 besloot GGD West-Brabant de organisatie anders in te richten. Annemieke van der Zijden: “We reageerden te langzaam op veranderingen in de samenleving. Wilden wij waarde toevoegen, dan moesten we ons makkelijker kunnen aanpassen. Dat kan alleen, als professionals zélf snel beslissingen kunnen nemen.” Krachtdadig zijn was de wens. GGD West-Brabant investeerde flink in de ruim 300 professionals en begon te transformeren naar een organisatie met zelforganiserende teams.

De vraag aan eelloo

Na het primaire proces volgden de ondersteunende afdelingen. Annemieke van der Zijden: “Gaandeweg merkten we dat onze hele HR-filosofie op de kop moest. We zochten een bedrijf dat ons kon helpen het HR-instrumentarium in te richten voor mensen die zelf de regie nemen over hun werk. We nodigden vier bureaus uit en de keuze viel op eelloo, vooral omdat ze zelf ook zonder leidinggevenden werken. Ze zijn inhoudelijk deskundig én lopen een stap op ons voor.” Begin 2017 startte de samenwerking.

Van HR naar RH - het handboek

Vanuit het proces dat eelloo zelf doormaakte – een complete omkering van HR naar Resources for Humans (RH) – deelden Bert Bloem en Quint Dozel inzichten met GGD West-Brabant. “Als je de mensen voorop zet, betekent dat ook dat je ze zelf werkplannen laat schrijven, dat ze zichzelf beoordelen en elkaar feedback geven”, zegt Bert Bloem van eelloo. “Je hebt dan een sterke gezamenlijke basis nodig: een verhaal, een richting en kernwaarden die iedereen deelt. Wie zijn we? Waar staan we voor? Hoe doen we het? In sessies met MT-leden en andere professionals tekende het verhaal zich af. Dit werd de basis voor een handboek dat iedereen focuspunten geeft.”

Alle onderdelen van HRM

Opdrachten geven en aannemen, werving en selectie, beoordelen; alle onderdelen van HRM neemt eelloo onder de loep. “De functieprofielen zijn bijvoorbeeld omgeschreven naar werkzaamheden”, zegt Annemieke van der Zijden. “Dat sloot naadloos aan bij waar we mee bezig waren, maar zelf waren we er niet opgekomen. Het is heel fijn als er een bureau naast je staat dat weet waar je doorheen moet, want je neemt alle zekerheden weg zoals maakbaarheid, gelijkheid en beheersbaarheid.”

Programma Mijn Impact

De volgende stap is dat mensen zich vanuit hun talent en ambitie gaan verbinden aan werk. In zes teams is gestart met een pilot met het programma 'Mijn Impact' van eelloo: een platform waarin mensen hun eigen werkplan schrijven, zichzelf presenteren, feedback verzamelen en de balans opmaken over hun functioneren.

Maatwerk

“Mijn droom is dat we over vijf jaar volledig werken in integrale teams en dat we nog dichter bij de samenleving zitten”, zo schetst Anne-Marie Vermeulen haar toekomstbeeld voor GGD West-Brabant. De begeleiding van eelloo gaat voorlopig door. Annemieke van der Zijden: “Toen we voor eelloo kozen, wisten we dat ze ons een stap verder konden helpen. De mensen zijn helemaal zichzelf en leveren maatwerk. Ze vertellen een eigen verhaal dat raakt, ze maken ons bewust van de complexiteit van het proces en brengen helderheid.”

Lees hier de hele klantcasus.

Nieuwsgierig?

We vertellen je graag meer over onze aanpak.

Hier heb je ons nummer:

088-100 47 77

One thought on “Zelfsturing? Onze klantcasus bij GGD WB

  1. […] unieke transformatie: Ondersteun de professional om zelf van betekenis te kunnen zijn. Lees ook de Klantcase van GGD […]

Comments are closed.